imagine_lennon_plp_AUDIO_PRECIOSO

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

IMAGINA'T John Lennon

Slide 2: 

Imagine there’s no heaven, it’s easy if you try, Imagina’t que no hi ha cel, és fàcil si ho intentes,

Slide 3: 

No hell below us, above us only sky, Sense infern sota nostra, damunt nosaltres només el cel blau,

Slide 4: 

Imagine all the people living for today... Imagina’t tota la gent vivint pels demès...

Slide 5: 

Imagine there’s no countries, It isn’t hard to do, Imagina’t que no hi ha països, no es difícil de fer,

Slide 6: 

Nothing to kill or die for, Res per matar i per morir,

Slide 7: 

and no religion too, i sense religió,

Slide 8: 

Imaging all the people living life in peace... Imagina’t tota la gent vivint la vida en pau...

Slide 9: 

Diràs que soc un somiador, però no soc l’únic, You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one,

Slide 10: 

I hope soms day you’ll join us, and the world will live as one I espero que algun dia t’uniràs a nosaltres, i aleshores només hi haurà un sol món.

Slide 11: 

Imagine no posessions, I wonder if you can, Imagina’t sense possessions, em pregunto si podràs,

Slide 12: 

Que no hi ha avarícia ni fam No need for greed or hunger

Slide 13: 

A brotherhood of man Sinó una germanor d’homes

Slide 14: 

Imagine all the people sharing all the world Imagina’t que tothom, ho comparteix tot arreu del món...

Slide 15: 

You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one Diràs que jo soc un somiador, pero no soc l’únic

Slide 16: 

I espero que algun dia t’uniràs a nosaltres, i aleshores només hi haurà un sol món. I hope some day you’ll join us, and the world will live as one