5. Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

5. Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη © Άγγελος Χαραλάμπους

Παρουσίαση του PowerPoint:

Όταν ο ήλιος ανέτειλε, ξύπνησε ο Οδυσσέας. Όµως υπήρχε οµίχλη γύρω του και δεν κατάλαβε πως ήταν στην Ιθάκη.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ήρθε τότε η θεά Αθηνά, σκόρπισε την οµίχλη κι ο Οδυσσέας κατάλαβε πως βρισκόταν επιτέλους στην Ιθάκη.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γονάτισε κλαίγοντας και φίλησε το χώµα της πατρίδας του και η Αθηνά τού είπε: «Οδυσσέα, στο παλάτι σου έχουν µπει πολλοί µ νηστήρες , που κάθε µ έρα τρώνε και πίνουν και θέλουν να παντρευτούν την Πηνελόπη, τη γυναίκα σου, και να γίνουν βασιλιάδες της Ιθάκης.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η Πηνελόπη όµως κλαίει αδιάκοπα και περιµένει να γυρίσεις. Τώρα όµως πήγαινε στην καλύβα του πιστού χοιροβοσκού σου, του Εύµαιου , και περίµενε εκεί το γυρισµό του γιου σου, του Τηλέµαχου ,

Παρουσίαση του PowerPoint:

που έρχεται από ταξίδι. Είχε πάει στην Πύλο και στη Σπάρτη να µ άθει απ’ το Μενέλαο κι από το γέρο Νέστορα νέα για σένα».

Παρουσίαση του PowerPoint:

Αµέσως η θεά µ εταµόρφωσε τον Οδυσσέα σε ζητιάνο κι έτσι αγνώριστος πήγε στην καλύβα του Εύµαιου .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο Εύµαιος δεν τον γνώρισε, όµως τον φιλοξένησε πρόθυµα κι ο Οδυσσέας έµεινε εκεί όλη τη νύχτα.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Την άλλη µ έρα έφτασε στην καλύβα ο Τηλέµαχος κι ο Εύµαιος πήγε στην πόλη να πει στην Πηνελόπη ότι ο γιος της γύρισε απ’ το ταξίδι.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Σαν έµειναν µόνοι ο Οδυσσέας κι ο Τηλέµαχος , ήρθε η Αθηνά κι έδωσε στον Οδυσσέα την πρώτη του µ ορφή κι εκείνος φανερώθηκε στο γιο του.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Γιος και πατέρας αγκαλιάστηκαν κι έκλαιγαν πολλή ώρα. Μετά κατέστρωσαν µ αζί ένα σχέδιο, για να µ πορέσουν να σκοτώσουν τους µ νηστήρες .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τότε ήρθε πάλι η Αθηνά κι έκανε τον Οδυσσέα ζητιάνο.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Το άλλο πρωί ο Τηλέµαχος έφτασε στο παλάτι και λίγο αργότερα έφτασαν κι ο Οδυσσέας µε τον Εύµαιο . Πάτησε ο Οδυσσέας για πρώτη φορά µ ετά από είκοσι χρόνια το χώµα της αυλής του.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Κανένας δεν τον γνώρισε . Μόνο ο Άργος, το πιστό σκυλί του, που γέρικο πια περίµενε το αφεντικό του να γυρίσει. Όταν τον είδε να µ παίνει στην αυλή, κούνησε την ουρά του χαρούµενο .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Ο Οδυσσέας το πλησίασε και το χάιδεψε δακρυσµένος . Μετά από λίγο ο Άργος, αφού είδε τον Οδυσσέα που γύρισε, ξεψύχησε.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μπήκε µ ετά ο Οδυσσέας στο σπίτι του και βρήκε τους µ νηστήρες να τρώνε και να πίνουν. Κάθισε στο κατώφλι του σπιτιού κι ο Τηλέµαχος του έφερε να φάει.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Οι µ νηστήρες τον κορόιδευαν, τον χτυπούσαν, τον φοβέριζαν και του έλεγαν να φύγει.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Έµαθε όµως η Πηνελόπη από τον Εύµαιο πως ήρθε ένας ζητιάνος από µ ακριά στο σπίτι της κι ήθελε να τον δει, να τον ρωτήσει µ ήπως ήξερε κάτι για τον άνδρα της.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Και το βράδυ, που οι µ νηστήρες τέλειωσαν το γλέντι και πήγαν στα σπίτια τους να κοιµηθούν , κάλεσε το ζητιάνο να τον ρωτήσει.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πρώτα όµως κάλεσε την Ευρύκλεια, την πιο πιστή της σκλάβα, να πλύνει τα πόδια του ξένου.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η Ευρύκλεια έφερε µ ια λεκάνη και νερό, µα καθώς του έπλενε τα πόδια, έπιασε ένα σηµάδι , που είχε ο Οδυσσέας πάνω από το δεξιό του γόνατο, και τον γνώρισε αµέσως .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Πήγε να φωνάξει, όµως εκείνος πρόλαβε και της έκλεισε το στόµα . «Αν µ’ αγαπάς, κράτα το στόµα σου κλειστό», της είπε.

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μετά µ ίλησε µε την Πηνελόπη, όµως δεν της φανερώθηκε. Μόνο την παρηγόρησε λέγοντάς της πως ο Οδυσσέας θα ερχόταν σύντοµα .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Η Ευρύκλεια του έστρωσε κρεβάτι να κοιµηθεί , µα ο ύπνος δεν τον έπαιρνε.

Παρουσίαση του PowerPoint:

www.didaskaleio.weebly.com

authorStream Live Help