Κυκλοφορώ με ασφάλεια

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ:

ΣΤΟΧΟΙ Να ασκηθούν τα νήπια μέσα από το παιχνίδι στη σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά. Να κατανοήσουν από μικρή ηλικία τη σημαντικότητα της σωστής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, τώρα σαν πεζοί κι αργότερα σαν οδηγοί. Να κατανοήσουν ότι η ασφάλειά τους εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από τη δική τους συμπεριφορά. Να γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα της κυκλοφορίας. Να μάθουν να ξεχωρίζουν βασικά σήματα του ΚΟΚ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίσκεψη στο Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Κατασκευή οδικών σημάτων Περίπατοςστην πόλη με τροχονόμο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του προγράμματος κρίθηκε με βάση τις δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί και τη συμμετοχή των παιδιών σ’ αυτές. Ο τρόπος που εργάστηκαν οι μαθητές, οι ερωτήσεις που έθεσαν, η στάση τους και η συμπεριφορά τους ως προς αυτά που έμαθαν μας κάνουν να συμπεράνουμε ότι οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Χαρακτηριστικά είναι και τα μηνύματα των γονέων οι οποίοι μας αναφέρουν ότι οι παραβάσεις που πραγματοποιούν δεν περνούν απαρατήρητες από τα παιδιά τους.