izrade kviza u Hot Potateos-u

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Upoznate mogućnosti programa HotPotateos

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

I zrade kviza   u Hot Potateos -u

Slide2:

Zašto pribegavamo proveravanju znanja učenika ? Motiviacija čenika Ocenjivanje Povratne informacije

Slide3:

Koji vid provere znanja najčešće primenjujete, a koji najviše volite ?

Slide4:

Pratimo instrukcije… …i instalacija je završena

Slide5:

I evo nas, na početnom prozoru Hot Potatoes programa.

Slide6:

Ponuđeni tipovi testova : JCloze – kviz u kome je potrebno popuniti praznine u tekstu (upisati reči koje nedostaju). JCross – svima dobro poznata ukrštenica JMix – kviz u kome su date “ispreturane” reči, koji treba složiti u pravilan redosled. JQuiz - Kombinacija pitanja sa kratkim odgovorima i pitanja sa višestrukim izborom. JMatch – Uparivanje pojova koji mogu biti dati tekstualno ili putem slike The Masher – program za povezivanje svih kvizova u jednu celinu.

Slide7:

Za koji god od tipova da se odličite, potrebno je odraditi tri koraka : unošenje podataka (pitanja i odgovora) određivanje izgleda izlaza stvaranje web stranice (prevođenje kviza u html datoteku)

Slide8:

JCloze – kviz u kome je potrebno popuniti praznine u tekstu

Slide10:

http://decijkutak.weebly.com/prona273i-saznaj/hot-potatoes

Slide11:

JCross – ukrštenica

Slide12:

http://decijkutak.weebly.com/prona273i-saznaj/-jcross-ukrstenica-hotpotatoes

Slide13:

JMix – kviz u kome su date “ispreturane” reči

Slide14:

Koristila sam u nastavi sa decom sa posebnim potrebama .

Slide15:

http://decijkutak.weebly.com/prona273i-saznaj/jmix-kviz-sa-izmesanim-redosledom-reci

Slide17:

Program JQuiz kreira kviz sa četiri tipa pitanja: jedan t a čan odgovor kratki odgovor hibridno - kombinacija pitanja s kratkim i s jednim tačnim odgovorom više t a čnih odgovora

Slide19:

http://decijkutak.weebly.com/prona273i-saznaj/jquiz-kreira-kviz-sa-cetiri-tipa-pitanja

Slide22:

http://decijkutak.weebly.com/prona273i-saznaj/-jmatch-sparivanje

Slide23:

The Masher – program za povezivanje svih kvizova u jednu celinu.

Slide25:

http://decijkutak.weebly.com/prona273i-saznaj/the-masher-program-za-povezivanje-svih-kvizova

Slide26:

Testovi urađeni u HotPotatoes se mogu ugrađivati u postojeće sajtove i blogove.

Slide27:

Hvala na pažnji! [email protected]