25 �.�. ����� ���ҳԪ�о��� �.212

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

นำเสนอ Power Point จัดทำโดย ด.ช. แอมป์ คงวาณิชยะ พงษ์ ชั้น ม.2/12 เลขที่ 25 เสนอ อาจารย์ นุชนารถ ภัทรเกียรติพงศ์

Slide 2:

Google Sites เป็น แอปพลิเค ชันออนไลน์ที่ทำให้การสร้างเว็บไซต์ของทีมกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนแก้ไขเอกสาร เมื่อใช้ Google Sites ผู้คนสามารถรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายไว้ในที่เดียวได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ วิดีโอ ปฏิทิน งานนำเสนอ ไฟล์แนบ และข้อความ และสามารถใช้งานร่วมกับกลุ่มเล็กๆ ทั้งองค์กรหรือทั้งโลก เพื่อดูหรือแก้ไขได้อย่างง่ายดาย ความหมายของ Google Sites

Slide 3:

ก่อนที่เราจะเริ่มสร้าง ไซต์ เราจะต้องเป็นสมาชิกของ G oogle ก่อน โดยการไปสมัครขอใช้ Gmail หลังจากนั้นพอเราได้ username มาแล้ว ให้เราไปที่เว็บ Google หลังจากนั้นให้ไปที่ เพิ่มเติม ดังรูปด้านล่าง แล้วเลือก ไซต์ จะได้ดังรูป วิธีการสร้างเว็บไซต์ ( Google Site)

Slide 4:

หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม "สร้าง ไซต์ ใหม่" จะปรากฏหน้าต่างโต้ตอบ แล้วคลิก Yes จะได้ดังรูป

Slide 5:

หลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนต่าง ๆ ตามที่ปรากฏ เช่น ตั้งชื่อ ไซต์ (จะเป็นภาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้) เว็บไซต์ของคุณจะอยู่ที่ URL (Google จะตั้งให้เราอัตโนมัติหากเราไม่ต้องการเปลี่ยนเราจะใช้ตัวที่โปรแกรมตั้งให้ก็ได้หรือหากเราต้องการแก้ไขเราก็ทำการแก้ไขได้เลย โดยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) เมื่อเรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม "สร้างเว็บไซต์" (ถ้าสร้างได้จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ดังรูป)

Slide 6:

ในการแก้ไขหน้าเว็บไซต์นั้นเป็นการใส่ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งต่างๆเข้าไปในเว็บไซต์เรา ซึ่งก่อนที่เราจะแก้ไขหน้าเว็บนั้น เราจะต้องทำการสร้าง ไซต์ ให้ได้ก่อน เมื่อเราทำการสร้าง ไซต์ ได้แล้ว ต่อไปจะเป็นวิธีการแก้ไขหน้าเว็บไซต์ ตามมาดูขั้นตอนการแก้ไขหน้าเว็บกันดีกว่า 1. คลิกที่ " แก้ไขหน้าเว็บ" ดังรูป การแก้ไขหน้า เว็บไซต์

Slide 7:

จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการ เมื่อเราได้ข้อความที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม "บันทึก" จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป

Slide 8:

หลังจากที่เรารู้จักกับการแก้ไขหน้าเว็บแล้ว ต่อไปเรามาเรียนรู้การตกแต่งหน้าเว็บไซต์ของเรา เริ่มจากการใส่สีตัวอักษร มีวิธีการดังรูป ( ก่อนที่จะใส่สีให้ทำ แถบดำตรงที่ข้อความที่เราต้องการ ก่อนทุกครั้ง) การตกแต่ง ไซต์

Slide 9:

หลังจากนั้นเราจะมาดูวิธีการใส่รูปภาพกัน โดยคลิกที่ เมนู "แทรก" แล้วเลือก "รูปภาพ"ดังรูป จะได้ดังรูป เมื่อเลือกรูปได้แล้ว จากนั้นคลิก "ตกลง" หากต้องการรูปนั้น หลังจากนั้นให้ทำการย่อขยายรูปได้ตามใจชอบ เมื่อได้รูปภาพตามที่เราต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่ม "บันทึก" จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

Slide 10:

ต่อไปเราจะมารู้จักกับการสร้างเมนูต่าง ๆ ใน ไซต์ ของเรากัน โดยเริ่มจาก คลิกที่ปุ่ม " สร้างหน้าเว็บ" จะได้ดังรูป หลังจากนั้นให้เราพิมพ์ชื่อเมนูที่เราต้องการ (ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้) จากนั้นคลิกเลือก " วางหน้าเว็บไว้ระดับบนสุด" จากนั้นคลิกที่ " สร้างหน้าเว็บ" สำหรับส่วนที่ปรากฏตามรูปเราจะทำการเปลี่ยนหรือไม่ก็ได้ เพราะถ้าหากเราพิมพ์เป็นภาษาไทย Google จะเป็นเป็นภาอังกฤษให้เราทันที การสร้างเมนูใน ไซต์

Slide 11:

สำหรับการทำงานเพิ่มเติม เราสามารถทำอะไรได้บ้าง มาดูกันเลย ก่อนอื่นเราจะต้องไปที่ ปุ่ม " การทำงานเพิ่มเติม" จากนั้นแล้วเราค่อยเลือกว่าเราจะทำอะไร ดังรูป การทำงานเพิ่มเติม

Slide 12:

1. ถ้าเราต้องการเปลี่ยน " สีและแบบอักษร" ในส่วนนี้จะเป็นการแก้ไขเว็บไซต์ทั้งเว็บเลย เช่น เปลี่ยนสีของข้อความ พื้นหลัง เป็นต้น 2. ถ้าเราต้องการเลือกใช่สิ่งที่ Google กำหนดมา ดังรูป

Slide 13:

3. เมื่อต้องการให้สมาชิกในกลุ่มของเรามาทำงานด้วยกัน เราจะเลือกที่ " การใช้งานร่วมกัน" จากนั้นพิมพ์อีเมล์ของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม หรือคนที่เราต้องการจะให้ร่วมทำด้วยกัน จากนั้นคลิกปุ่ม เชิญบุคคลเหล่านี้ เสร็จแล้วคลิก ส่ง 4. เมื่อเราต้องการเปลี่ยนเค้าโครงของ ไซต์

Slide 14:

5. เมื่อเราต้องการเลือกเพิ่มการนำทาง หมายเหตุ เมื่อเราทำงานใดๆเสร็จแล้ว ให้เราคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง จากนั้นคลิก "กลับสู่ ไซต์ " ห้ามคลิก Back โดยเด็ดขาด (ถ้าไม่จำเป็น)

Slide 15:

จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ