Aralin 33

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Aralin 33 :

Aralin 33 Mga Hamon Ng Globalisasyon

Globalisasyon:

Globalisasyon Ang proseso ng pandaigdigan ugnayan na nagmula sa pagpapalitan ng mga pananaw, kultura, produkto, at iba pa.

United Nations (UN):

United Nations (UN) Ang United Nations (UN) ay isang pandaigdigang samahan na binubuo ng maraming bansa sa mundo. Ang Samahan ay nabuo matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang UN ang pinakamalaking samahang pandaigdig na may halos 200 bansa.

European Union (EU):

European Union (EU) Ang European Union (EU) ay isang samahang panrehiyon sa Europa. Ito ay binubuo ng 27 bansa. Layunin ng samahan na mangalaga sa mga usaping politikal at pangkabuhayan ng rehiyon.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN):

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Samahang Panrehiyon sa Timog-Silangang Asya. Katulad ng EU sa Europa, ang ASEAN ay isang ring samahang pampolitika at pang-ekonomiya. Layunin ng samahan na magkaroon ng malayang kalakalan at pagpapalitan ng kaalaman at mga produkto sa rehiyon.

authorStream Live Help