Çoğrafya slayt v4 Son slayt

Views:
 
     
 

Presentation Description

rewqrqr

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TÜRKİYE’DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI

PowerPoint Presentation:

TÜRKİYE’DE MADENLER

PowerPoint Presentation:

MADEN Volkanik, tektonik ve matamorfik olaylar kayaların yapısında değişiklikler yaparak maden yataklarını oluşturur. Madenlerin oluşumunda dağ oluşumunun ve volkanizmanın etkisi vardır. Ülkemizin Alp-Himalaya dağ kuşağı içerisinde yer alması maden yönünden zengin olmasında etkilidir

PowerPoint Presentation:

Madenler kullanım alanlarına göre sanayi Hammaddesi olan madenler (metal ana sanayi, kimyasal sanayi ve taş ve toprağa dayalı sanayi) ve enerji kaynağı olan madenler olmak üzere ayrılabilir.

PowerPoint Presentation:

MADEN LER 3’E AYRILIR 1: Metalik madenler 2: Metal dışı madenler 3: Yakıt madenleri

Metalik madenler :krom, demir,civa, uranyum, manganez, boksit, altın, çinko, alüminyum vb. :

Metalik madenler :krom, demir,civa , uranyum, manganez, boksit, altın, çinko, alüminyum vb.

PowerPoint Presentation:

KROM

PowerPoint Presentation:

Guleman - Elazığ, Kop Dağı (Doğu Karadeniz), Fethiye - Köyceğiz - Denizli, Kayseri , Adana, İçel, Seyitgazi- Eskişehir, Orhaneli-Bursa İskender - İslahiye - Kahraman Maraş,

PowerPoint Presentation:

DEMİR

PowerPoint Presentation:

DEMİR

TÜRKİYE DEMİR YATAKLARI:

TÜRKİYE DEMİR YATAKLARI

PowerPoint Presentation:

Malatya: Hekimhan, Hasançelebi Sivas: Divriği, Kangal Kayseri Kahramanmaraş Balıkesir: Eğmir Hatay Sakarya: Çamdağı Eskişehir: Mihalıççık

PowerPoint Presentation:

BOKSİT

PowerPoint Presentation:

BOKSİT

PowerPoint Presentation:

BOKSİT

TÜRKİYEDE BOKSİT YATAKLARI:

TÜRKİYEDE BOKSİT YATAKLARI

PowerPoint Presentation:

Başlıca boksit yatakları; Seydişehir (Konya), Akseki (Antalya), İslahiye (Gaziantep) Milas'tadır. Boksit yataklarının en önemlisi

PowerPoint Presentation:

KURŞUN

PowerPoint Presentation:

KURŞUN

PowerPoint Presentation:

ÇİNKO

PowerPoint Presentation:

ÇİNKO

TÜRKİYEDE KURŞUN VE CİNKO YATAKLARI:

TÜRKİYEDE KURŞUN VE CİNKO YATAKLARI

PowerPoint Presentation:

Ak Dağ madeni (Yozgat), Cam ardı (Niğde), Koyulhisar (Sivas) Yenice (Çanakkale) Köprübaşı (Trabzon)'ındadır.

PowerPoint Presentation:

GÜMÜŞ

PowerPoint Presentation:

GÜMÜŞ

PowerPoint Presentation:

ALTIN

ALTIN VE GÜMÜŞ YATAKLARI:

ALTIN VE GÜMÜŞ YATAKLARI

PowerPoint Presentation:

Kütahya'daki Gümüş Köy'de üretilmektedir. Keban ve Gümüşhane'deki yataklar, çok eskiden buyana işletildiği için ekonomik değerini yitirmiş ve kapatılmıştır.

PowerPoint Presentation:

BAKIR

PowerPoint Presentation:

Kolay eritilebilen ve iletken bir maden olduğundan geniş bir kullanım alanı vardır. Elektrik ve elektronik sanayinde, süs eşyası yapımında, mutfak eşyalarında kullanılır.

PowerPoint Presentation:

BAKIR MADENİ

PowerPoint Presentation:

Elazığ: Maden Artvin: Murgul Kastamonu: Küre Rize: Çayeli Giresun: Asarcık

PowerPoint Presentation:

Metal dışı madenler: mermer , kaolin, dolomit, zımpara, lületaşı, asbest, kükürt, sodyum, sülfat, bor tuzları ve süs taşları olan elmas, yakut ametist, opal vb .

PowerPoint Presentation:

MERMER

PowerPoint Presentation:

MERMER

MERMER YATAKLARI:

MERMER YATAKLARI

PowerPoint Presentation:

ASBEST

TÜRKİYEDEKİ ASBEST YATAKLARI:

TÜRKİYEDEKİ ASBEST YATAKLARI

PowerPoint Presentation:

Y akıt madenleri : (kömür , petrol vb.) olmak üzere gruplara ayrılır.

PowerPoint Presentation:

KÖMÜR

PowerPoint Presentation:

KÖMÜR

PowerPoint Presentation:

PETROL

PowerPoint Presentation:

TÜRKİYEDEKİ BAŞLICA PETRON YERLERİ

PowerPoint Presentation:

ENERJİ KAYNAKLARI

PowerPoint Presentation:

YENİLENEMEYEN ENERJİ KAYNAKLARI Kömür Petrol Doğalgaz YENİLENEN ENERJİ KAYNAKLARI Jeotermal Güneş Rüzgar Hidroelektrik

Elektrik enerjisi tüketimi (DİE 2003):

Elektrik enerjisi tüketimi (DİE 2003)

Taşkömürü:

Taşkömürü

PowerPoint Presentation:

I. Jelojik zamanın karbon devrinde oluşmuştur. Kalorisi yüksektir. Zonguldak Havzası’ndan çıkartılır.

PowerPoint Presentation:

Demir çelik ve kimya sanayinin enerji ihtiyacını karşılar. Çatalağzı termik santralinde elektrik üretilir.

PowerPoint Presentation:

Zonguldak

Linyit ::

Linyit : + 3. Jeolojik zamanda oluşmuştur +Türkiye’de rezervi en zengin olan enerji kaynağıdır. + Hemen her bölgemizde az çok linyit yatakları bulunmaktadır. +Çoğunlukla yakacak olarak ve termik santrallerde değerlendirilir. +Yıllık net üretim 40 milyon tonu bulmaktadır.

PowerPoint Presentation:

LİNYİT

PowerPoint Presentation:

LİNYİT

PowerPoint Presentation:

LİNYİT

Petrol::

Petrol: Dünya ekonomisinin en önemli enerji kaynaklarından birincisi durumundadır. Ancak Türkiye petrol rezervleri bakımından pek zengin değildir. Türkiye’nin önemli petrol yatakları Güneydoğu Anadolu’da bulunmaktadır. Türkiye’nin yıllık üretimi 2,5-3 milyon ton dolayındadır. Üretilen petrol ülke gereksinmesinin en fazla % 20’sini karşılayabilmektedir.

PowerPoint Presentation:

Ülkemizdeki petrol rafinerileri; İzmit – İpraş İzmir – Aliağa Batman – Batman Kırıkkale – Orta Anadolu Mersin - Ataş

PowerPoint Presentation:

Petrol Adıyaman Diyarbakır Siirt

PowerPoint Presentation:

Petrol bağımlılığı

Doğalgaz ::

Doğalgaz : +Yerkabuğunun içindeki galerilerde petrolle birlikte yada gaz karışımı olarak bulunur. +Isınma ve elektrik enerjisi üretiminde kullanırız.

PowerPoint Presentation:

Ülkemizde doğal gaz rezervleri yetersiz olduğu için Rusya,Cezayir,İran,Türkmenistan ve Kazakistan gibi ülkelerden ithalat yapılır. Son yıllarda artan doğal gaz ithalatı ile kurulan santrallerde toplam enerjinin yaklaşık %40 ‘ı doğal gazdan karşılanır.

Su gücü(hidroelektrik)::

Su gücü (hidroelektrik): Tükenmez ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Türkiye su gücü bakımından yaklaşık 400 milyar kwh’lık bir potansiyele sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi akarsularının yatak eğimleri fazla olduğundan, hidroelektrik potansiyeli en yüksek olan bölgemizdir. Türkiye elektrik üretiminin % 45’lik bölümü hidroelektrik santrallerden karşılanmaktadır. GAP tamamlandıktan sonra elektrik santrallerin üretiminde su gücünün payı artış gösterecektir.

Rüzgar Gücü::

Rüzgar Gücü: Rüzgar gücü ucuz ve çevreye dost bir enerji kaynağıdır. Ancak ülkemizde çeşitli nedenlerden dolayı kullanılmamaktadır. İlk rüzgar santrali Çeşme-Alaçatı’da kurulmuştur .

Güneş Enerjisi ::

Türkiye Güneş enerjisinden yararlanmak için gerekli iklim koşullarına sahiptir. Akdeniz ve Ege bölgeleri ile İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Güneş enerjisi değerlendirilmektedir. Güneş Enerjisi :

Jeotermal Enerji ::

Jeotermal Enerji : Yerkabuğunun içinde ve daha derinlerde potansiyel enerji birikimi vardır. Bu nedenle sıcak olan subuharı sondaj yolu ile yüzeye çıkarılır ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. Türkiye’nin ilk jeotermal elektrik santrali Denizli-Saraköy’ de kurulmuştur. Jeotermal enerji potansiyelinin fazla olmasının nedeni, ülkemizin kırıklı bir yapıya sahip olmasından kaynaklanır.

PowerPoint Presentation:

Jeotermal enerji

Nükleer Enerji ::

Nükleer Enerji : Atom enerjisi adı da verilen bu enerjinin kaynakları uranyum ve toryumdur. Ancak bu kaynaklardan elektrik enerjisi üretiminde yararlanılmamaktadır. Uranyum; Salihli, Sorgun (Yozgat), Toryum;Sivrihisar (Eskişehir) çevresinde yaygın olarak bulunur.

PowerPoint Presentation:

Türkiye’nin çeşit ve rezerv bakımından en zengin yer altı kaynaklarına sahip coğrafi bölümü aşağı-dakilerden hangisidir ? A) Yukarı Fırat Bölümü B) Konya Bölümü C) Ergene Bölümü D) Adana Bölümü E) Orta Karadeniz Bölümü

Türkiye’de bazı yerleşim merkezlerinin büyümesinde o yörede çıkartılan yer altı zenginliklerinin payı büyüktür. Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin büyümesinde bu payın katkısı daha azdır? A) Zonguldak B) İskenderun C) Seydişehir D) Soma E) Batman :

Türkiye’de bazı yerleşim merkezlerinin büyümesinde o yörede çıkartılan yer altı zenginliklerinin payı büyüktür. Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin büyümesinde bu payın katkısı daha azdır? A) Zonguldak B) İskenderun C) Seydişehir D) Soma E) Batman KPSS/2-GYGK-OÖ/2006

2001- KMS:

Aşağıdaki madenlerden hangisi yurdumuzda en az yerde çıkarılmaktadır? Demir B) Bakır C) Linyit D) Krom E) Taşkömürü 2001- KMS

PowerPoint Presentation:

Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin kullanımının artması, üretim maliyetinin artmasına yol açar? Güneş B) Akarsu C) Rüzgâr D) Petrol E) Sıcak su KPSS/2-GYGK-OÖ/2006