STARACKI DOM BEOGRAD-Avalalux

Views:
 
     
 

Presentation Description

To get the best nursing home Belgrade or twilight home all you need to do is to visit at https://www.avalalux.rs/

Comments

Presentation Transcript

STARACKI DOM BEOGRAD:

STARACKI DOM BEOGRAD

Slide2:

“AVALA LUX“  dom za smeštaj i negu starih lica , namenjen je svima onima koji žele da svoje treće doba provedu u  luxuznom i komfornom   ambijentu uz  24h negu i nadzor odabranih stručnih lica . Za negu i zdravstveno praćenje korisnika su zaduženi lekar , medicinski tehničari , negovatelji , diplomirani socijalni radnik i fizioterapeut -maser. Naša ustanova je registrovana za usluge starih i bolesnih lica od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje , boračka i socijalna pitanja .

Slide3:

Lekar Spasić Jasmina specijalista urgentne medicine sa 25 godina radnog iskustva . Glavni medicinski tehničar Stekić Zoran, 25 godina radnog iskustva . Socijalni radnik Božić Ivana, dugogodišnji rad sa osobama sa hendikepom , rad sa dementnim korisnicima socijalne zaštite , psihosocijalni rad sa korisnicima ….. Fizioterapeut Dušica , dugogodišnje radno iskustvo . Odgovorni medicinski tehničari Milovanović Zoran, 38 godina radnog iskustva . Ivan Simić , 25 godina radnog iskustva . Kao i svi ostali medicinski tehničari i negovatelji izabrani po posebnim kriterijumima za rad u Domu za stara lica ,,AVALA LUX“.

Slide4:

For more information visit : https://www.avalalux.rs/

Slide5:

Thanks