COS Pivot - databáze dotačních příležitostí - návod v češtině

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Ukázky vyhledávání v databázi COS Pivot. 1. Vytvoření vlastního uživatelského účtu a přihlášení do databáze 2. Vyhledávání finančních příležitostí 3.Pokročilé vyhledávání 4. Zpřesňování (filtrování) výsledků vyhledávání 5. Kompletní záznam 6. Uložení vybraných záznamů 7. Sdílení informací = přeposlání komukoliv na e-mail 8. Uložení dotazu a nastavení automatického zasílání novinek na e-mail 9. Práce s uloženými záznamy 10. Vyhledávání v odborných profilech 11. Zpřesňování (filtrování) výsledků vyhledávání 12. Kompletní záznam 13. Pokročilé vyhledávání v profilech 14. Změna uživatelského hesla

Comments

Presentation Transcript

Bleskový úvod do COS Pivot:

Bleskový úvod do COS Pivot Během 8 minut se dozvíte: Jak začít Jak vyhledávat finanční příležitosti a jak pracovat s výsledky - ukládání a sdílení Jak vyhledávat v profilech Kde hledat podrobné návody pro uživatele

PowerPoint Presentation:

Jak začít ? Do prohlížeče zadejte adresu https://pivot.cos.com Jak začít ?

PowerPoint Presentation:

Nemáte-li ještě svůj účet v Pivot , klikněte na Sign up Máte-li již svůj účet v Pivot , klikněte na Log in a zadejte své uživatelské jméno a heslo (následující obrazovka se Vás již netýká)

PowerPoint Presentation:

Svůj osobní účet v Pivot si vytvoříte vyplněním tohoto formuláře a stisknutím tlačítka Create my account . Následně je ještě třeba registraci potvrdit kliknutím na odkaz , který obdržíte e-mailem.

PowerPoint Presentation:

Do Pivot se pak přihlásíte kliknutím na Log in a vyplněním Vašeho uživatelského jména (Váš e-mail) a hesla. Přihlášení potvrdíte kliknutím na LOGIN

Díky osobní registraci v Pivot můžete::

Díky osobní registraci v Pivot můžete: ukládat záznamy o příležitostech, které Vás zajímají ukládat své rešeršní dotazy sdílet informace o grant ech s dalšími uživateli pracovat s databází i mimo síť Vaší instituce (např. z domova)

PowerPoint Presentation:

Úvodní stránka Pivot rychlé vyhledávání základní menu Vaše osobní zóna s uloženými dotazy a záznamy o finančních příležitostech

PowerPoint Presentation:

Chcete-li vyhledávat v příležitostech, klikněte na Funding v hlavním menu Úvodní stránka Pivot

PowerPoint Presentation:

Vyhledávat lze jednoduše přes klíčová slova ( By Text ) nebo přes sponzora ( By Sponsor ). Po zadání hledaných termínů klikněte na tlačítko Search Pivot . Pokročilé vyhledávání nabízí rozšířené možnosti (kombinace slov a hledání v polích)

Vyhledávání - obecné pokyny:

Vyhledávání - obecné pokyny Vyhledávání frází s pomocí uvozovek ” stem cell ” rozšíření * zadáním creativ * najdete záznamy obsahující creativity, creative, creativeness a creatively Spojení více klíčových slov operátory AND (ve výsledcích zároveň všechny termíny) OR (alespoň jeden z termínů) NOT (vyloučení termínu)

PowerPoint Presentation:

Pokročilé vyhledávání Vyhledávání v polích Abstract/Title/Sponsor s použitím operátorů AND, OR, NOT Vyhledávání ve specifických polích

PowerPoint Presentation:

Pokročilé vyhledávání Kliknutím např. na Keyword máte možnost vybrat si z nabídky klí- čových slov, kterými jsou záznamy v Pivot indexovány. Slovník má hierarchickou strukturu, lze ho prohledávat, i postupně procházet ( browse ) a zaškrtnutím vybírat vhodné termíny

PowerPoint Presentation:

Pokročilé vyhledávání Důležitým polem je i Activity location. Doporučujeme vybrat Czech Republic a Unrestricted , abyste získali pouze záznamy, které se vztahují k ČR V poli Citizenship or residency vybíráte státní příslušnost žada- tele, tedy opět Czech Republic

PowerPoint Presentation:

Výsledky vyhledávání Kliknutím na ikonk u zobrazíte rychle d alší informace Řazení výsledků dle relevance. Lze řadit i podle dalších kritérií - title, sponsor, deadline, amount

PowerPoint Presentation:

Výsledky vyhledávání Zaškrtnutím myší označíte záznamy , se kterými chcete dále pracovat O značené příležitosti si můžete zařadit na seznam aktivních příležitostí ( Set to a ctive ) n ebo sledovaných příležitostí ( T rack ). Stačí kliknout na jednu z těchto možností

PowerPoint Presentation:

K záznamům si můžete přidat tzv. tagy = Vaše klíčová slova A následně ještě zařazení na seznam potvrďte kliknutím na Add Uložení do Active

PowerPoint Presentation:

Zpřesňování výsledků vyhledávání Filtry nastavené administrátorem (lze vypnout kliknutím na X ) Vyhledávání lze ještě dále zpřesňovat použitím filtrů (na jakýkoliv modře vybarvený termín je možné kliknout). Číslo udává počet odpovídajících záznamů.

PowerPoint Presentation:

Kliknutím na název příležitosti si zobrazíte kompletní záznam

PowerPoint Presentation:

Kompletní záznam Odkaz na www stránky s detailními informacemi pro žadatele Vyhledání obdobných příležitostí

PowerPoint Presentation:

Sdílení příležitosti Na příležitost můžete upozornit své kolegy přes funkci Share Zde jsou seznamy potenciálních spolupracovníků z Vaší instituce i z jiných institucí

PowerPoint Presentation:

Sdílení příležitosti Sdílet lze jak s kolegy ze stejné instituce (výběr z jmenného seznamu), tak i s kýmkoliv na světě (stačí zadat e-mailovou adresu) Vaše zpráva

PowerPoint Presentation:

Uložení dotazu Pro uložení zadání Vašeho dotazu klikněte na Save Search

PowerPoint Presentation:

Uložení dotazu Následně se objeví okénko pro pojmenování dotazu. Nastavení uložíte kliknutím na Save (tím zároveň potvrzujete, že chcete 1x týdně dostávat upozornění o nových záznamech na Váš e-mail).

PowerPoint Presentation:

Všechny Vaše uložené z áznamy a dotazy jsou dostupné z úvodní stránky

PowerPoint Presentation:

Popis jednotlivých záložek : Active - přehled finančních příležitostí , které jsou pro Vás v tuto chvíli nejdůležitější a nejaktuálnější Tracked - přehled příležitostí , které chcete sledovat S aved S earches - přehled Vašich dotazů Shared - přehled příležitostí , které jste s někým sdíleli Received - přehled příležitostí , které ostatní sdíleli s vámi Advisor - automaticky generovaný přehled potenciálně zajímavých příležitostí ( na základě údajů z Vašeho profilu - vysvětlíme později )

PowerPoint Presentation:

Aktivní a sledované příležitosti P o kliknutí na Options se rozbalí nabídka dalších funkcí

PowerPoint Presentation:

Popis nabídky : Share – sdílení Untrack – smazat z přehled u Move to Tracked – přesunout do kategorie Sledovaných Edit Tags – editovat klíčová slova Turn Alert email off – zrušit zasílání upozornění na aktualizace Who you shared with – s kým jste záznam sdíleli Who else is interested – kdo další z vaší instituce si tento záznam uložil

PowerPoint Presentation:

Uložené dotazy Po kliknutí na Searches na úvodní stránce získáme stručný přehled o všech uložených dotazech.

PowerPoint Presentation:

Popis nabídky : Share – sdílení Edit – editace rešeršního dotazu Add Tags – přidat vlastní klíčová slova View archived results – zobrazit si archivované výsledky vyhledávání Alert email off – zrušit pravidelné zasílání novinek na e-mail Delete this search – smazat dotaz

PowerPoint Presentation:

Sdílení příležitostí Po kliknutí na Shared na úvodní stránce získáte přehled o záznamech , které jste s někým sdíleli, po kliknutí na číslovku získáte informaci o tom, s kým je sdílíte

PowerPoint Presentation:

Sdílení příležitostí Po kliknutí na Received získáte přehled o záznamech , které ostatní uživatelé sdíleli s vámi. Pro uložení záznamů na Váš osobní účet vybrané záznamy zaškrtněte a použijte tlačítko Track nebo Set to Active

Odborné profily:

Odborné profily Pivot poskytuje také přístup k informacím (životopisné, profesní, kontaktní, ad. údaje) o aktivních vědeckých pracovnících z různých vědních oborů ze 75 zemí světa celkem přes 3 miliony profilů profily vytváří tým Pivot z veřejně dostupných zdrojů (např. univerzitní nebo osobní www stránky) a z informací, které sami vědci do profilu zadávají

PowerPoint Presentation:

Vyhledávání v profilech zahájí t e kliknutím na Profiles v hlavním menu Vyhledávat lze jednoduše přes klíčová slova Pokročilé vyhledávání nabízí rozšířené možnosti (kombinace slov a hledání v polích)

PowerPoint Presentation:

Na úvodní stránce se Vám nabízejí odkazy na profily zaměstnanců Vaší instituce, r ozdělené např. podle fakult

PowerPoint Presentation:

Výsledky vyhledávání Výsledky vyhledávání si můžete seřadit podle relevance nebo abecedně Vyhledávat můžete nejen v rámci vlastní instituce, ale i v celé databázi ( outsite institutions )

PowerPoint Presentation:

Vyhledávání lze zpřesnit díky filtrům (obory). Každý obor má ještě podobory (nabídku rozbalíte kliknutím na  ) Vybrané (pod)obory pomocí myši zaškrtn ě te, Pivot automaticky provede nové vyhledávání Výsledky vyhledávání

PowerPoint Presentation:

Kliknutím na jméno osoby získáte její/jeho kompletní odborný profil. Kliknutím na název oddělení (nebo fakulty, apod.) získáte přehled zaměstnanců tohoto oddělení (kteří mají v Pivot svůj odborný profil). Kliknutím na název instituce (univerzity, apod.) získáte přehled všech jejích zaměstnanců (kteří mají v Pivot svůj odborný profil).

PowerPoint Presentation:

Odborný profil www stránky kontakt Odborné zaměření/zájmy publikace

PowerPoint Presentation:

Pokročilé vyhledávání v profilech

Váš odborný profil v COS Pivot:

Pivot obsahuje více než 35 000 záznamů o vědeckých pracovnících z ČR a pokrýva 12 českých vysokých škol Návod pro vytvoření vlastního odborného profilu v databázi Pivot je dostupný v samostatném manuálu, viz Návody a školení pro uživatele na konci této prezentace Váš odborný profil v COS Pivot

PowerPoint Presentation:

Změna hesla a vytvoření skupiny Pokud si budete potřebovat změnit své přístupové heslo, klikněte na kterékoli stránce na šipečku vedle svého jména a vyberte Change account info . Odkaz Groups Vám umožní vytvořit si skupiny uživatelů, kterým můžete najednou posílat např. informace o vybraných příležitostech

Návody a školení pro uživatele:

Návody a školení pro uživatele Odkazy na podrobné uživatelské manuály, školicí videa, a další materiály naleznete na stránkách http://www.aip.cz/produkty/1958-pivot/

Návody a školení pro uživatele:

Návody a školení pro uživatele Navazující návod COS Pivot - odborné profily a Pivot Advisor (česky) http://www.aip.cz/podpora/nastroje/499-cos-pivot-odborne-profily-a-pivot-advisor-cesky / 1. Co je odborný profil v databázi Pivot 2. Proč a jak do Pivot zařadit Váš vlastní profil 3. Aktualizace vlastního profilu 4. Funkce Pivot Advisor

Přejeme Vám hodně úspěchů při práci s COS Pivot!:

Přejeme Vám hodně úspěchů při práci s COS Pivot ! Albertina icome Praha s.r.o. www.aip.cz

authorStream Live Help