Ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης:

Ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης Αλέξανδρος Χατζηπέτρος users.auth.gr/ac

PowerPoint Presentation:

Συστήματα ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης 1. Τεκτονική θέση και σημασία 2. Γεωμετρία 3. Ενεργά ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης

Πεδίο των τάσεων:

Πεδίο των τάσεων 03:46 users.auth.gr/ac 3

PowerPoint Presentation:

Σε λιθοσφαιρική κλίμακα, τα ρήγματα μετασχηματισμού (οριζόντιας μετατόπισης) δεν είναι τόσο σημαντικά όσο τα συγκλίνοντα και αποκλίνοντα περιθώρια, αλλά παίζουν κρίσιμο ρόλο.

PowerPoint Presentation:

Ωκεάνια ρήγματα μετασχηματισμού

PowerPoint Presentation:

Ρήγμα Αγίου Ανδρέα

PowerPoint Presentation:

Ρήγμα Alpine στη Νέα Ζηλανδία

PowerPoint Presentation:

Τα κύρια ενεργά ηπειρωτικά ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης στην Ασία

PowerPoint Presentation:

Τεκτονική διαφυγή

PowerPoint Presentation:

Τα ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης μπορούν να μεταφέρουν όλίσθηση μεταξύ διαφορετικών συστημάτων επωθήσεων ή κανονικών ρηγμάτων

PowerPoint Presentation:

03:46 users.auth.gr/ac 11

PowerPoint Presentation:

Η παραμόρφωση μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετικούς τρόπους σε ένα σύστημα οριζόντιας μετατόπισης (strain partitioning)

PowerPoint Presentation:

Strain partitioning σε περιθωριακή πλάγια ολίσθηση

PowerPoint Presentation:

03:46 users.auth.gr/ac 14 * Πλάγια συμπίεση ( Transpression ) * Πλάγιος εφελκυσμός ( Transtension )

PowerPoint Presentation:

Τα ρήγματα είναι σπάνια ευθύγραμμα. Μπορεί να κάμπτονται, να διακλαδίζονται, ή να διατάσσονται en échelon . Αυτό οδηγεί σε μία ευρεία ποικιλία τύπων παραμόρφωσης που συνδέονται με την οριζόντια μετατόπιση.

PowerPoint Presentation:

03:46 users.auth.gr/ac 16 * Στις συμπιεστικές κάμψεις ( compressional bends ) δημιουργούνται πτυχές και ανάστροφα ρήγματα * Στις εκτατικές κάμψεις ( extensional bends ) δημιουργούνται κανονικά ρήγματα και graben

PowerPoint Presentation:

03:46 users.auth.gr/ac 17

PowerPoint Presentation:

Ο πλάγιος εφελκυσμός ( transtension ) μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία επιμήκων λιμνών (sag ponds) ή λεκανών διάνοιξης ( pull-apart basins)

PowerPoint Presentation:

Πολλά συστήματα οριζόντιας μετατόπισης χαρακτηρίζονται από επιμέρους ρήγματα που ενώνονται στο βάθος και σχηματίζουν « δομές λουλουδιού» Θετική δομή λουλουδιού (συμπιεστικό περιβάλλον) Αρνητική δομή λουλουδιού ( εφελκυστικό περιβάλλον)

«Δομή λουλουδιού» (flower structure):

03:46 users.auth.gr/ac 20 «Δομή λουλουδιού» ( flower structure)

PowerPoint Presentation:

Διατμητικές διαρρήξεις Riedel (Riedel shears) – ιδιαίτερα διαδεδομένες σε συστήματα ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης R: συνθετικές διαρρήξεις Riedel R': αντιθετικές διαρρήξεις Riedel P: συνθετικές διαρρήξεις, δευτερεύουσες σε σχέση με R και R ΄, ή ολοκληρωτικά απούσες

PowerPoint Presentation:

Ρήγμα Altyn Tagh , Κίνα

PowerPoint Presentation:

Επισκόπηση παραμόρφωσης σε συστήματα οριζόντιας μετατόπισης

PowerPoint Presentation:

Σημασία ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης στην έρευνα υδρογονανθράκων

PowerPoint Presentation:

Γιατί είναι σημαντικά τα ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης; Πολλά ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης συνδέονται με υψηλούς ρυθμούς ολίσθησης, μεγάλους σεισμούς και όρια λιθοσφαιρικών πλακών. Συνήθως είναι μεγάλου μήκους, οπότε δημιουργούν ισχυρούς σεισμούς. π.χ. ρήγμα Αγίου Ανδρέα, ρήγμα Βόρειας Ανατολίας , ρήγματα στην Ασία κ.ά.

PowerPoint Presentation:

Σεισμός Σαν Φρανσίσκο, 18 Απριλίου 1906 Mw 7.7-7.9 470 km διάρρηξη

Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ, 1906: σεισμική ολίσθηση:

Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ, 1906 : σεισμική ολίσθηση Μέγιστη μετατόπιση: 5 m Δεξιόστροφη μετατόπιση

Ρήγμα Calaveras: ασεισμική ολίσθηση:

Ρήγμα Calaveras : ασεισμική ολίσθηση

Elastic Rebound Theory:

Elastic Rebound Theory Η τάση συσσωρεύεται στο φλοιό Η παραμόρφωση αυξάνεται Η τάση υπερβαίνει την αντοχή του ρήγματος και δημιουργείται διάρρηξη Θεωρία ελαστικής ανάδρασης ( Reid)

PowerPoint Presentation:

Strike-slip Fault Example Σεισμός Σαν Φρανσίσκο, 1906 Ρήγμα Αγίου Ανδρέα: δεξιόστροφο Ρηξιγενές πρανές

PowerPoint Presentation:

Ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο

PowerPoint Presentation:

1940 Imperial Valley, California (Ms 7.1)

PowerPoint Presentation:

镜头指向:北东

PowerPoint Presentation:

镜头指向:南

PowerPoint Presentation:

镜头指向:南

PowerPoint Presentation:

斜列式地震裂缝。 镜头指向:东

PowerPoint Presentation:

近水平擦痕。镜头指向:南

PowerPoint Presentation:

平直裂缝。镜头指向:东

PowerPoint Presentation:

Ρήγμα Βόρειας Ανατολίας

PowerPoint Presentation:

Εντοπισμός ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης Η στενή ζώνη του ρήγματος είναι πιο διαρρηγμένη Η ζώνη ατή είναι ευκολότερο να διαβρωθεί και σχηματίζει γραμμικές τοπογραφικές ταπεινώσεις Ίχνος του ρήγματος του Αγίου Ανδρέα

Εικόνα LIDAR, η ίδια θέση:

Εικόνα LIDAR , η ίδια θέση

PowerPoint Presentation:

Εντοπισμός ρηγμάτων Μετατόπιση είναι η απόσταση μεταξύ δύο μαρτύρων εκατέρωθεν του ρήγματος. Οι μάρτυρες μπορεί να είναι ρέματα, δρόμοι, λόφοι, κλπ. Αλλαγές στην τοπογραφία.

Schematic map from: Ross D. Hartleb et al 2006, Bulletin of the Seismological Society of America :

Schematic map from: Ross D. Hartleb et al 2006, Bulletin of the Seismological Society of America

Annual slip vectors from GPS measurements:

Annual slip vectors from GPS measurements GPS horizontal velocities and their 95% confidence ellipses in a Eurasia fixed reference frame for the period 1988-1997 at 189 sites rom: The Proceedings of IWAM04, Mizunami, Japan; Tuncay Taymaz

Recent ruptures:

Recent ruptures 1939 (7.9) North Anatolian Fault East Anatolian Fault Dead Sea Fault Cyprian Arc Bilitus Suture 1971 (6.6) 1966 (7.0) 1949 (7.1) 1992 (6.8) 1942 (6.9) 1943 (7.7) 1944 (7.5) 1957 (6.8) 1967 (7.0) Extent of ruptures are approximate 1951 (6.8) 1999b (7.1) 1999a (7.4) 1912 (7.2) 1953 (7.5) 1964 (6.9) Ezinapazari Fault ?Adana 1998 (6.3) 2000 (6.0)

PowerPoint Presentation:

SCEC A. Barka B. Bryant A. Barka Department of Earth Science University of Bergen

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen SAFZ και NAFZ USGS, 2000 N. Toksoz

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen SAFZ και NAFZ

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Ρήγμα Αγίου Ανδρέα Photo: R. Wallace

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Ρήγμα Αγίου Ανδρέα Wallace, 1990

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Εξέλιξη Irwin, 1990

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Τμηματοποίηση Wallace, 1990 Τέσσερα κύρια τμήματα

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Γεωμορφολογία

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Γεωμορφολογία R. Wallace R. Wallace M. Rymer NASA USGS USGS/SCAMP

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Ισχυροί σεισμοί SCEC, 2006

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Ερπυσμός Schulz and Wallace, 1997

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Ρήγμα Βόρειας Ανατολίας Photo: S. Pucci

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Armijo et al., 2005

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Εξέλιξη 11-13 My: Σύγκρουση Αραβίας/Ευρασίας  η Ανατολία κινείται προς Δ  δημιουργείται το NAFZ στην ανατολική Τουρκία Μεταναστεύει προς Δ (~11 cm/yr) Το τμήμα της Θάλασσας του Μαρμαρά είναι σχετικά νέο ( ~200 . 000 έτη) Armijo et al., 2005

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Τμηματοποίηση Barka and Kadinsky-Cade, 1988

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Γεωμορφολογία Sengor et al., 2005

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Γεωμορφολογία Aksoy, 2004 Aksoy, 2004 Pucci, 2005 U. Arizona U. Arizona

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Ισχυροί σεισμοί Barka et. al. (2002)

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Παράγοντες που επηρεάζουν το σεισμικό δυναμικό

PowerPoint Presentation:

SCEC A. Barka B. Bryant A. Barka Department of Earth Science University of Bergen Factors affecting earthquake potential Maximum expected magnitude Earthquake recurrence Time elapsed since last large earthquake Coulomb stress transfer Fault segmentation

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Μέγιστο αναμενόμενο μέγεθος Οι σχέσεις των Wells and Coppersmith (1994) δίνουν το σσχετισμό μεταξύ μήκους του ρήγματος και μεγέθους. Για ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης : Μέγεθος Μήκος ρήγματος 6 14 km 7 60 km 7.5 120 km 8 245 km

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Μέγιστο μέγεθος - SAFZ Schulz and Wallace, 1997 Μέγιστο αναμενόμενο μέγεθος M=8 +

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Μέγιστο μέγεθος - NAFZ Barka et. al. (2002) Ελέγχεται από την τμηματοποίηση Περιορίζεται από κάμψεις ή μετατοπίσεις του ίχνους Μέγιστο αναμενόμενο μέγεθος M=8.0

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Μέγεθος και περίοδος επανάληψης σεισμών SAFZ NAFZ M~8 M~8 είναι ο μέγιστος που παρατηρήθηκε οι υπόλοιποι είναι μικρότερου μεγέθους M=7+ κάθε ~ 12.5 έτη M=7+ κάθε ~ 10 έτη Σεισμοί M~8 συμβαίνουν συχνά Σεισμοί M~8 είναι σπάνιοι

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Χρόνος από τον τελευταίο μεγάλο σεισμό Smith and Sandwell, 2006

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Χρόνος από τον τελευταίο μεγάλο σεισμό Barka et. al. (2002)

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Μετανάστευση προς Δ των μεγάλων σεισμών Stein et al., 1996

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Μεταφορά τάσης ( stress transfer) Stein et al., 1996

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Τμηματοποίηση Barka and Kadinsky-Cade, 1988

PowerPoint Presentation:

Meghraoui, 2004 Stein et al., 1996

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Τμηματοποίηση SAFZ NAFZ Είναι πιο ομαλό ρήγμα και μεγάλοι σεισμοί είναι τακτικοί. Παράλληλα ρήγματα πάιρνουν μέρος της παραμόρφωσης Ελέγχεται από πολλές κάμψεις και μετατοπίσεις ( o ffset) Μεγάλοι χαρακτηριστικοί σεισμοί επάνω στο ρήγμα και μικρότεροι στα γειτονικά Γενικά μικρότεροι σεισμοί

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Βραχυπρόθεσμος σεισμικός κίνδυνος Sengor et al., 2005 WGCEP, 1988

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Σεισμικός κίνδυνος – Κωνσταντινούπολη (Pulido et al., 2004) 35-70% πιθανότητα για έναν σεισμό M=7 + στη Θάλασσα του Μαρμαρά τα επόμενα 30 χρόνια ( Parsons, 2004) Εκτίμηση εδαφικής κίνησης (PGA)

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Σεισμικός κίνδυνος – Ανατολική Τουρκία Τελευταία επιφανειακή διάρρηξη το 1784 Ο σεισμός του 1992 (Μ ~6.7 ) προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο Erzincan Photos: M. Yoshimine Stein et al., 1996

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Seismic hazard – short term SAFZ NAFZ Both fault zones are characterized by a significant seismic hazard towards a big city Risk mitigation efforts are important and should be prioritized (strengthening of buildings, information to the pubic, disaster planning etc.) earthquake forecasting IEEWRRS Atakan and Sørensen, 2006 USGS, 2006

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Σεισμικός κίνδυνος – Μακροπρόθεσμα California Turkey Petersen et al., 2003 Erdik et al., 1999

PowerPoint Presentation:

Department of Earth Science University of Bergen Συμπεράσματα SAFZ NAFZ Δύο συστήματα οριζόντιας μετατόπισης με παρόμοιο μήκος, διεύθυνση κίνησης, ρυθμό ολίσθησης, ηλικία Υψηλή επικινδυνότητα σε αστικά περιβάλλοντα Το μέγιστο μέγεθος περιορίζεται από τον ερπυσμό Το μέγιστο μέγεθος περιορίζεται από την τμηματοποίηση M=6+ κάθε 15 μήνες M=7+ κάθε 12,5 έτη M=8+ κάθε 125 έτη M=6+ κάθε 2-4 έτη M=7+ κάθε 10 έτη M=8+ σπάνιοι Ομαλό ίχνος  μεγαλύτεροι σεισμοί Ισχυρή τμηματοποίηση  μικρότεροι σεισμοί Πολλά παράλληλα ρήγματα προκαλούν πολύπλοκη μεταφορά τάσης Απομονωμένα ρήγματα αποτρέπουν τη μεγάλη μεταφορά τάσης