Εισαγωγή στη Γεωλογία

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Εισαγωγή στη Γεωλογία:

Εισαγωγή στη Γεωλογία Χατζηπέτρος Αλέξανδρος chatzipetros.weebly.com

PowerPoint Presentation:

Γη Λόγος +

Τι είναι η Γεωλογία;:

Τι είναι η Γεωλογία; chatzipetros.weebly.com 3 Η Γεωλογία είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή, τη σύσταση και τη λειτουργία του πλανήτη από τον πυρήνα έως τον ανώτερο φλοιό (ακτίνα ≈6.371 km , όγκος ≈1,083 x10 12 km 3 ) . Το σύνολο των γεωεπιστημών μελετά επιπλέον και την ατμόσφαιρα της Γης (επιπλέον ≈120 km). Υπάρχει και… η πλανητική γεωλογία! 14:32

Ιδιαιτερότητες:

Ιδιαιτερότητες 4Δ επιστήμη Περιγραφική επιστήμη Πολύ μεγάλο θεματικό εύρος Έλλειψη εμφανούς πρακτικότητας Χώρος + χρόνος (πολύς!) Ποτέ δεν υπάρχουν δύο ίδιες γεωλογικές εμφανίσεις Από το μικροσκοπικό στο γιγαντιαίο και συνεισφορά φυσικής, χημείας, βιολογίας, κ.ά. Ουδέν ψευδέστερο ! Απλά κοιτάξτε γύρω σας. 14:32 chatzipetros.weebly.com 4

Γη: ένας «ζωντανός» πλανήτης:

Γη: ένας «ζωντανός» πλανήτης Παγκόσμια σεισμικότητα (Μ>4) τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Σεισμικότητα στην Ελλάδα (Μ>3) τις τελευταίες 2 εβδομάδες. 14:32 chatzipetros.weebly.com 5

Η γεωλογικη μεθοδοσ:

Η γεωλογικη μεθοδοσ Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, σύνθεση, εφαρμογές 14:32 chatzipetros.weebly.com 6

Η γεωλογική μέθοδος Ι:

Η γεωλογική μέθοδος Ι Παρατήρηση – συλλογή δεδομένων – δειγματοληψία. 14:32 chatzipetros.weebly.com 7

PowerPoint Presentation:

14:32 chatzipetros.weebly.com 8 4 x4…

PowerPoint Presentation:

14:32 chatzipetros.weebly.com 9 … συνήθως όμως 2 x 2!

PowerPoint Presentation:

14:32 chatzipetros.weebly.com 10 Από τους πόλους… …στη ζούγκλα

Η γεωλογική μέθοδος ΙΙ:

Η γεωλογική μέθοδος ΙΙ Επεξεργασία δεδομένων. 14:32 chatzipetros.weebly.com 11

Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων:

Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων Αναλυτικές Υπολογιστικές Γραφικές 14:32 chatzipetros.weebly.com 12

Η γεωλογική μέθοδος ΙΙΙ:

Η γεωλογική μέθοδος ΙΙΙ Αποτελέσματα 14:32 chatzipetros.weebly.com 13

PowerPoint Presentation:

14:32 chatzipetros.weebly.com 14

PowerPoint Presentation:

14:32 chatzipetros.weebly.com 15

Η γεωλογική μέθοδος IV:

Η γεωλογική μέθοδος IV Σύνθεση 14:32 chatzipetros.weebly.com 16

PowerPoint Presentation:

14:32 chatzipetros.weebly.com 17

Η γεωλογική μέθοδος V:

Η γεωλογική μέθοδος V Εφαρμογές 14:32 chatzipetros.weebly.com 18

Ενέργεια:

Ενέργεια Υδρογονάνθρακες. Κοίτασμα Πρίνου, Θάσος. 14:32 chatzipetros.weebly.com 19

Ενέργεια:

Ενέργεια Γαιάνθρακες. Λιγνιτικό ορυχείο Αμυνταίου. 14:32 chatzipetros.weebly.com 20

Ενέργεια:

Ενέργεια Υδροηλεκτρικά. Φράγμα Καστρακίου . 14:32 chatzipetros.weebly.com 21

Ενέργεια:

Ενέργεια Γεωθερμία. Γεωθερμικό πεδίο Νισύρου. 14:32 chatzipetros.weebly.com 22

Πρώτες ύλες:

Πρώτες ύλες Μεταλλικά ορυκτά. Μεταλλεία Στρατωνίου . 14:32 chatzipetros.weebly.com 23

Πρώτες ύλες:

Πρώτες ύλες Βιομηχανικά ορυκτά. Ορυχείο μπεντονίτη , Αγία Ειρήνη, Μήλος. 14:32 chatzipetros.weebly.com 24

Πρώτες ύλες:

Πρώτες ύλες Αδρανή/διακοσμητικά υλικά. Λατομείο μαρμάρου στο Ν. Καβάλας. 14:32 chatzipetros.weebly.com 25

Υδατικός πλούτος:

Υδατικός πλούτος Ύδρευση/Άρδευση. Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης. 14:32 chatzipetros.weebly.com 26

Υδατικός πλούτος:

Υδατικός πλούτος Διαχείριση υδατικών πόρων. Χάρτης διαχειριστικών λεκανών υδατικού διαμερίσματος Θράκης. 14:32 chatzipetros.weebly.com 27

Φυσικές καταστροφές:

Φυσικές καταστροφές Σεισμοί. Το Δημοτικό Σχολείο της Κνίδης μετά το σεισμό του 1995. 14:32 chatzipetros.weebly.com 28

Φυσικές καταστροφές:

Φυσικές καταστροφές Ηφαίστεια. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης. 14:32 chatzipetros.weebly.com 29

Φυσικές καταστροφές:

Φυσικές καταστροφές Κατολισθήσεις. Η κατολίσθηση στα Τέμπη, 12/2009. 14:32 chatzipetros.weebly.com 30

Τεχνικά έργα:

Τεχνικά έργα Οδοποιία. Σήραγγα Ανηλίου , Εγνατία Οδός. 14:32 chatzipetros.weebly.com 31

Τεχνικά έργα:

Τεχνικά έργα Αστικά έργα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Γεωτεχνική τομή από το σταθμό Ανάληψη έως το σταθμό Βούλγαρη. 14:32 chatzipetros.weebly.com 32

Ιστορια τησ γεωλογιασ:

Ιστορια τησ γεωλογιασ Από την Εποχή του Λίθου στους θεμελιωτές της Γεωλογίας 14:32 chatzipetros.weebly.com 33

Εποχή του Λίθου (2.000.000 – 3.000 π.Χ.):

Εποχή του Λίθου (2.000.000 – 3.000 π.Χ. ) 14:32 chatzipetros.weebly.com 34 Λίθινα εργαλεία από την Κρήτη (πριν από 130.000 έτη). Η παλαιότερη χρήση λίθων ως εργαλεία πιστεύεται ότι έγινε πριν από 1.900.000 έτη από τον Homo habilis ( ευρήματα στην Τανζανία).

Εποχή του Χαλκού (3.000 – 1.100 π.Χ.):

Εποχή του Χαλκού (3.000 – 1.100 π.Χ. ) 14:32 chatzipetros.weebly.com 35 Χάλκινα όπλα από την Ιθάκη (σπήλαιο της Χοιροσπηλιάς ). Μεθοδολογίες για την εύρεση κοιτασμάτων, τη μετάλλευση, τη μεταλλουργία και τη μεταλλοτεχνική τους! Ανάπτυξη πολιτισμού!

Εποχή του Σιδήρου (1.100 – 300 π.Χ.):

Εποχή του Σιδήρου (1.100 – 300 π.Χ. ) Θεμελίωση των θετικών επιστημών Συστηματοποίηση παρατηρήσεων Πρώτες προσπάθειες ερμηνείας φυσικών φαινομένων Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος Ηρόδοτος Αριστοτέλης Θεόφραστος 14:32 chatzipetros.weebly.com 36

Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (570 – 480 π.Χ.):

Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (570 – 480 π.Χ. ) … ο δε Ξενοφάνης μίξιν της γης προς την θάλασσαν γίνεσθαι δοκεί και τω χρόνω υπό του υγρού λύεσθαι … (περιοχές της ξηράς ήταν κάποτε θάλασσα) … και εν Συρακούσαις δε εν τοις λατομίαις λέγει ευρήσθαι τύπον ιχθύος και φυκων … … εν δε Πάρω τόπον δάφνης εν τω βάθει του λίθου… 14:32 chatzipetros.weebly.com 37

Ηρόδοτος (480-420 π.Χ.):

Ηρόδοτος (480-420 π.Χ. ) … την δε Θεσσαλίην λόγος εστί το παλαιόν είναι λίμνην … … δι ΄ ου ρέει ο Πηνειός.. εστι γάρ σεισμού έργον, ως εμοί εφαίνετο είναι, η διάστασις των ορέων. Ο Ηρόδοτος μίλησε και για τη σταδιακή απόθεση ιζηματογενών υλικών στο δέλτα του Νείλου, όπου εμφατικά τονίζει ότι αυτή η διαδικασία γίνεται σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χιλιάδων χρόνων. 14:32 chatzipetros.weebly.com 38

Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ.):

Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ. ) Θεμελιωτής της Επιστημονικής Μεθόδου (παρατήρηση – ερμηνεία). Εισήγαγε την έννοια του γεωλογικού χρόνου, λέγοντας ότι η Γη αλλάζει με αργό ρυθμό και οι αλλαγές αυτές δεν μπορεί να γίνουν ορατές στη διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου. 14:32 chatzipetros.weebly.com 39

Θεόφραστος (372 – 287 π.Χ.):

Θεόφραστος (372 – 287 π.Χ. ) Μαθητής του Αριστοτέλη Θεωρείται ο θεμελιωτής της Γεωλογίας με το έργο του «Περί Λίθων» Περιγράφει τα ορυκτά σε σχέση με τη συμπεριφορά τους όταν θερμαίνονται και τα κατατάσσει ανάλογα με τις ιδιότητές τους Περιγράφει διάφορα είδη μαρμάρων Αναφέρει τα απολιθώματα Παρατηρεί τον πυροηλεκτρισμό του τουρμαλίνη Αναφέρει τα μεταλλεία της Κύπρου και του Λαυρίου Ένα άλλο έργο του, το «Περί Μεταλλείων» έχει χαθεί. 14:32 chatzipetros.weebly.com 40

Σημαντικοί ερευνητές:

Σημαντικοί ερευνητές Agricola (1494-1555) Descartes (1586-1650) Kircher (1601-1680) Steno (1638-1686) Hutton (1726-1797) Lyell ( 1797-1875) Darwin (1809-1882) Ταξινομεί ορυκτά και πετρώματα Θεωρεί ότι η Γη ήταν αρχικά ρευστή και κατόπιν ψύχθηκε Εξηγεί τα ηφαίστεια ως οδούς εξόδου του «εσωτερικού πυρός» Διατύπωσε τις αρχές της οριζοντιότητας και της υπέρθεσης (ιστορική γεωλογία) Θεμελιωτής της σύγχρονης γεωλογικής σκέψης Διατύπωσε την αρχή του ομοιομορφισμού. Ξεκίνησε ως γεωλόγος και αργότερα διαμόρφωσε τη θεωρία της εξέλιξης. 14:32 chatzipetros.weebly.com 41

Πλανητησ Γη:

Πλανητησ Γη Ηλιακό σύστημα και Γη 14:32 chatzipetros.weebly.com 42

Το ηλιακό μας σύστημα:

Το ηλιακό μας σύστημα Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από τον Ήλιο (Sol) , ένα κοινό αστέρι τύπου G, όμοια του οποίου υπάρχουν δισεκατομμύρια σε κάθε γαλαξία, από 8 βασικούς πλανήτες , μεταξύ των οποίων και η Γη, και από χιλιάδες μικρότερα σώματα (δορυφόροι πλανητών, αστεροειδείς και κομήτες). Ο Ήλιος αποτελεί το 99.85% της μάζας του Ηλιακού μας συστήματος. Υπάρχουν δύο βασικά είδη πλανητών , οι μικροί, πυκνοί και βραχώδεις πλανήτες (Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Άρης) και οι γιγάντιοι, χαμηλής πυκνότητας πλανήτες (Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας). Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού μας συστήματος, και αν είχε λίγο μεγαλύτερη μάζα θα είχε μετατραπεί και αυτός σε αστέρα, παράγοντας τεράστια ποσά ενέργειας από την σύντηξη ατόμων Υδρογόνου. chatzipetros.weebly.com 43

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 44

Κατανομή της ύλης στο ηλιακό μας σύστημα:

Κατανομή της ύλης στο ηλιακό μας σύστημα Ήλιος: 99,85% Πλανήτες: 0,135% Κομήτες: 0,01% (;) Δορυφόροι: 0,00005% Αστεροειδείς: 0,0000002% (;) Διαπλανητικό υλικό: 0,0000002% (;) chatzipetros.weebly.com 45

Περιστροφή του ηλιακού συστήματος:

Περιστροφή του ηλιακού συστήματος Το ηλιακό μας σύστημα απέχει από το κέντρο του γαλαξία 25-28.000 έτη φωτός. Περιστρέφεται γύρω από αυτό με ταχύτητα 220 km/sec . Ολοκληρώνει μία περιστροφή κάθε 226 εκ. έτη. chatzipetros.weebly.com 46

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 47

Κινήσεις του Ήλιου :

Κινήσεις του Ήλιου Ο Ήλιος περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του κατά μέσο όρο σε 27 ημέρες. Ο ρυθμός περιστροφής δεν είναι σταθερός, λόγω της σύστασής του. Είναι μεγαλύτερος στον ισημερινό και μικρότερος στους πόλους. Ο άξονας περιστροφής του έχει κλίση 7,25 o . chatzipetros.weebly.com 48

Ο ηλιακός κύκλος:

Ο ηλιακός κύκλος chatzipetros.weebly.com 49

400 έτη παρατηρήσεων:

400 έτη παρατηρήσεων chatzipetros.weebly.com 50

Γη:

Γη Ακτίνα (km): 6378 Μάζα ( kg): 5,97 x10 24 Επιτάχυνση της βαρύτητας ( m/sec 2 ) : 9,81 Μέση θερμοκρασία ( o C): 15 Μέση απόσταση από τον Ήλιο: 149,6 εκ. Km (αστρονομική μονάδα) Δορυφόροι: 1 chatzipetros.weebly.com 51

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 52

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 53

Κινήσεις της Γης:

Κινήσεις της Γης Περιφορά γύρω από τον Ήλιο. Περιστροφή γύρω από τον άξονά της. Μετάπτωση του άξονά της. Κλόνηση του άξονά της. Ελεύθερη κλόνηση της Γης. chatzipetros.weebly.com 54

Περιφορά γύρω από τον ήλιο:

Περιφορά γύρω από τον ήλιο Η περιφορά γύρω από τον Ήλιο διαρκεί 365,2564 ημέρες. Η ταχύτητα περιφοράς είναι 30 km/sec (108.000 km/h) . Η τροχιά περιφοράς της Γης είναι σχεδόν κυκλική. chatzipetros.weebly.com 55

Περιστροφή γύρω από τον άξονα:

Περιστροφή γύρω από τον άξονα Η περιστροφή γύρω από τον άξονα της Γης διαρκεί 23 ώρες, 56 λεπτά και 4,091 δευτερόλεπτα. Ο άξονας της Γης έχει κλίση 23,5 ο σε σχέση με την κάθετο στην τροχιά της (επίπεδο της εκλειπτικής). Η κλίση αυτή προκαλεί την αλλαγή των εποχών. chatzipetros.weebly.com 56

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 57 Η σημερινή διαφορά του άξονα περιστροφής της Γης με την κάθετο στο επίπεδο της εκλειπτικής είναι 23,5 ο . Η γωνία του άξονα περιστροφής της Γης δεν είναι σταθερή στο χρόνο, αλλά παρουσιάζει διακυμάνσεις με περίοδο 41.000 ετών.

Μετάπτωση του άξονα:

Μετάπτωση του άξονα Ο άξονας περιστροφής της Γης δεν παραμένει σταθερός στο χρόνο, αλλά διαγράφει μία κωνική επιφάνεια γύρω από τον κάθετο άξονα στην εκλειπτική με περίοδο 25.800 έτη. Οφείλεται στην έλξη που ασκούν ο Ήλιος και η Σελήνη. chatzipetros.weebly.com 58

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 59

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 60

Κλόνηση του άξονα:

Κλόνηση του άξονα Εκτός από την περιστροφή ( R) και τη μετάπτωση ( P) , παρατηρείται άλλη μία ταλάντωση, η οποία ονομάζεται κλόνηση (N) και διαρκεί κατά μέσο όρο 18,6 έτη. chatzipetros.weebly.com 61

Ελεύθερη κλόνηση:

Ελεύθερη κλόνηση Λόγω του ότι η Γη δεν είναι ομογενής, ισότροπη και άκαμπτη, παρατηρούνται και άλλες κινήσεις, μικρότερου μεγέθους. Η ελεύθερη κλόνηση (κίνηση Chandler ) είναι η ακανόνιστη μετατόπιση του άξονα περιστροφής σε έναν κύκλο διαμέτρου 3 έως 15 μέτρων σε διάστημα περίπου 433 ημερών (περίοδος Chandler ). Υπάρχουν και άλλοι τύποι κλονήσεων με μικρότερη περίοδο. chatzipetros.weebly.com 62

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 63

Σελήνη:

Σελήνη Ακτίνα (km): 3476 Μάζα ( kg): 0,735 x10 24 Επιτάχυνση της βαρύτητας ( m/sec 2 ) : 1,6 Μέση θερμοκρασία ( o C): -230 Μέση απόσταση από τη Γη: 384.403 km chatzipetros.weebly.com 64

Κινήσεις της Σελήνης:

Κινήσεις της Σελήνης Περιφορά γύρω από τη Γη. Περιστροφή γύρω από τον άξονά της. Οι δύο αυτές κινήσεις είναι σύγχρονες, διαρκούν δηλαδή τον ίδιο χρόνο. chatzipetros.weebly.com 65

Περιφορά γύρω από τη Γη:

Περιφορά γύρω από τη Γη Τροχιακή ταχύτητα: 1,022 km/sec. Διάρκεια περιφοράς: 27 ημέρες, 7 ώρες, 43,2 λεπτά. Πραγματοποιεί σύγχρονη περιφορά, λόγω της κυριαρχίας του βαρυτικού πεδίου της Γης (σύγχρονη περιφορά παρατηρείται σχεδόν σε όλους τους πλανητικούς δορυφόρους). Η περιφορά γίνεται σχεδόν παράλληλα με την εκλειπτική (5 ο ) και όχι με τον ισημερινό της Γης. chatzipetros.weebly.com 66

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 67

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 68

Συνδεόμενα φαινόμενα:

Συνδεόμενα φαινόμενα Εκλείψεις (ολικές ή μερικές) Ηλιακές Σεληνιακές Παλίρροιες chatzipetros.weebly.com 69

Παλίρροιες:

Παλίρροιες Παλίρροια ονομάζεται η ανύψωση και η πτώση της στάθμης της θάλασσας δύο φορές τη μέρα. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στην έλξη που ασκούν στην υδρόσφαιρα η Σελήνη και ο Ήλιος - η Σελήνη λόγω της μικρής απόστασης από τη Γη και ο Ήλιος λόγω της μεγάλης μάζας του. Η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας λέγεται πλημμυρίδα , ενώ η πτώση της άμπωτη . Η περιστροφή της Σελήνης γύρω από τη Γη προκαλεί δύο πλημμυρίδες και δύο αμπώτιδες ( ημιημερήσια παλίρροια), αφού η αμοιβαία έλξη είναι ισχυρότερη στην πλευρά της Γης που πλησιάζει περισσότερο τη Σελήνη. chatzipetros.weebly.com 70

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 71

Στοιχεία παλιρροιών:

Στοιχεία παλιρροιών Οι σεληνιακές παλίρροιες συμβαίνουν κάθε 12:24 ώρες. Οι ηλιακές παλίρροιες συμβαίνουν κάθε 12 ώρες. Εάν η Γη ήταν ακίνητη και δεν υπήρχαν ήπειροι, τα μέγιστα μεγέθη των παλιρροιών είναι: Σεληνιακές παλίρροιες: 54 cm. Ηλιακές παλίρροιες: 25 cm. Λόγω της μεταβαλλόμενης απόστασης από Σελήνη και Ήλιο, οι θεωρητικές τιμές μεταβάλλονται ± 18% για τη Σελήνη και ± 5% για τον Ήλιο. chatzipetros.weebly.com 72

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 73

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 74

Παλίρροιες:

Παλίρροιες Οι παλίρροιες είναι πιο έντονες σε ακτές ωκεανών, λόγω του μεγαλύτερου όγκου νερού που μετακινείται. Σε κλειστές θάλασσες (π.χ. Μεσόγειος), η χρονική υστέρηση των παλιρροιών εξουδετερώνεται από την πολύπλοκη μορφολογία και το μικρό όγκο νερού. chatzipetros.weebly.com 75

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 76

PowerPoint Presentation:

chatzipetros.weebly.com 77

Επίλογος:

Επίλογος Η Γη είναι ένας δυναμικός πλανήτης με συνεχή ιστορία 4,5 δις ετών. Η Γεωλογία πραγματεύεται ένα εξαιρετικά ευρύ και αλληλοεξαρτώμενο φάσμα φυσικών φαινομένων. Μελετά στατικά και δυναμικά φαινόμενα. Ο «γεωλογικός χρόνος» είναι σημαντικότατος παράγοντας. Έχει μεγάλες πρακτικές εφαρμογές. 14:32 chatzipetros.weebly.com 78

authorStream Live Help