Παλαιοσεισμολογικές τομές

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παλαιοσεισμολογικές τομές:

Παλαιοσεισμολογικές τομές Αρχές και παραδείγματα Αλέξανδρος Χατζηπέτρος chatzipetros.weebly.com

PowerPoint Presentation:

06:29 2

PowerPoint Presentation:

06:29 3

PowerPoint Presentation:

06:29 4

PowerPoint Presentation:

06:29 5

PowerPoint Presentation:

Μοντέλο μεταβλητής ολίσθησης Μοντέλο ομοιόμορφης ολίσθησης Μοντέλο χαρακτηριστικού σεισμού Μοντέλο επικάλυψης Μοντέλο ζεύγους. 06:29 6

PowerPoint Presentation:

06:29 7

Γεωφυσικές διασκοπήσεις:

Γεωφυσικές διασκοπήσεις 06:29 8

Ηλεκτρικές τομογραφίες:

Ηλεκτρικές τομογραφίες 06:29 9

PowerPoint Presentation:

06:29 10

PowerPoint Presentation:

06:29 11

PowerPoint Presentation:

06:29 12

PowerPoint Presentation:

06:29 13

PowerPoint Presentation:

06:29 14

PowerPoint Presentation:

06:29 15

PowerPoint Presentation:

06:29 16

PowerPoint Presentation:

17 06:29

PowerPoint Presentation:

18 06:29

PowerPoint Presentation:

19 06:29

PowerPoint Presentation:

20 06:29

PowerPoint Presentation:

06:29 21

PowerPoint Presentation:

06:29 22

Κατασκευή τομής:

Κατασκευή τομής 06:29 23

Ολοκληρωμένες τομές:

Ολοκληρωμένες τομές 06:29 24

PowerPoint Presentation:

06:29 25

PowerPoint Presentation:

06:29 26

PowerPoint Presentation:

06:29 27

PowerPoint Presentation:

06:29 28

PowerPoint Presentation:

06:29 29

PowerPoint Presentation:

06:29 30

Καθαρισμός:

Καθαρισμός 06:29 31

PowerPoint Presentation:

06:29 32

Κάνναβος:

Κάνναβος 06:29 33

Καταγραφή:

Καταγραφή 06:29 34

PowerPoint Presentation:

06:29 35

Δειγματοληψία:

Δειγματοληψία 06:29 36

Ερμηνεία:

Ερμηνεία 06:29 37

PowerPoint Presentation:

06:29 38

PowerPoint Presentation:

06:29 39

PowerPoint Presentation:

06:29 40

PowerPoint Presentation:

Κ1 Κ2 F 06:29 41

PowerPoint Presentation:

06:29 42

PowerPoint Presentation:

06:29 43

PowerPoint Presentation:

06:29 44

PowerPoint Presentation:

06:29 45

PowerPoint Presentation:

06:29 46

PowerPoint Presentation:

06:29 47

PowerPoint Presentation:

06:29 48

PowerPoint Presentation:

06:29 49

PowerPoint Presentation:

06:29 50

PowerPoint Presentation:

06:29 51

PowerPoint Presentation:

06:29 52

PowerPoint Presentation:

06:29 53

PowerPoint Presentation:

06:29 54