Μορφοτεκτονική

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Μορφοτεκτονικη:

Αλέξανδρος Χατζηπέτρος chatzipetros.weebly.com Μορφοτεκτονικη

Τι Ειναι η μορφοτεκτονικη;:

Τι Ειναι η μορφοτεκτονικη ; Μορφοτεκτονική είναι το σύνολο των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για να μελετηθεί η επίδραση της τεκτονικής στην επιφάνεια της Γης. Λόγω των διαδικασιών της αποσάθρωσης, η μορφοτεκτονική αφορά κυρίως νέες τεκτονικές δομές. Τι πληροφορίες μπορούν να μας δώσουν οι μέθοδοι της μορφοτεκτονικής ; Απόλυτη χρονολόγηση νεοτεκτονικών γεγονότων. Σχετική χρονολόγηση νεοτεκτονικών γεγονότων. Ανίχνευση νεοτεκτονικών δομών. Βαθμός ενεργότητας νεοτεκτονικών δομών. Υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες μορφοτεκτονικών μεθοδολογιών: Ποιοτική μορφοτεκτονική . Ποσοτική μορφοτεκτονική . 04:37 chatzipetros.weebly.com 2

Ποιοτικη μορφοτεκτονικη:

Ποιοτικη μορφοτεκτονικη 04:37 chatzipetros.weebly.com 3 Απαντά στα ερωτήματα: Επηρεάζεται το μορφοανάγλυφο από την τεκτονική; Πόσο επηρεάζεται; Τι είδους μορφοδομές δημιουργούνται; Πώς αναγνωρίζονται; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;

PowerPoint Presentation:

4 04:37 chatzipetros.weebly.com

Ποσοτικη μορφοτεκτονικη:

Ποσοτικη μορφοτεκτονικη 04:37 chatzipetros.weebly.com 5 Απαντά στα ερωτήματα: Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για την ηλικία σχηματισμού των μορφοδομών ; Πόσο επηρεάζουν το μορφοανάγλυφο ; Τι συμπεράσματα βγάζουμε για το ρυθμό παραμόρφωσης;

Τι ειδουσ μορφοδομεσ επηρεαζονται απο την τεκτονικη;:

Τι ειδουσ μορφοδομεσ επηρεαζονται απο την τεκτονικη ; 04:37 chatzipetros.weebly.com 6 Ουσιαστικά, όλες οι μορφοδομές : Υδρογραφικό δίκτυο. Ακτογραμμές. Πρανή. Λεκάνες. Ορεογραφικό δίκτυο.

Γενικα:

Οι παραδοσιακές μορφοτεκτονικές μελέτες ασχολήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό με πιο εμφανείς σχέσεις μεταξύ επιφανειακών μορφοδομών και γεωλογικών δομών. Τα τελευταία χρόνια γίνεται χρήση νέων τεχνικών και νέων προσεγγίσεων, στη μελέτη της μορφοτεκτονικής . Χρησιμοποιούνται μαθηματικά μοντέλα για: Προσομοιώσεις τεκτονικής δράσης επί των μορφοδομών . Οπισθανάλυση ( back-analysis) για τη διαπίστωση της ηλικίας σχηματισμού. Γενικα 04:37 chatzipetros.weebly.com 7

Μορφοδομεσ που σχετιζονται με ρηγματα:

Μορφοδομεσ που σχετιζονται με ρηγματα Παραδείγματα από ρήγματα του Ελληνικού χώρου 04:37 chatzipetros.weebly.com 8

PowerPoint Presentation:

9 04:37 chatzipetros.weebly.com

PowerPoint Presentation:

04:37 chatzipetros.weebly.com 10

PowerPoint Presentation:

04:37 chatzipetros.weebly.com 11

PowerPoint Presentation:

04:37 chatzipetros.weebly.com 12

Ρηξιγενησ ιστοσ:

Ρηξιγενησ ιστοσ 1902, 6.6 Άσσηρος 1932, 6.9 Ιερισσός 1978, 6.5 Στίβος 04:37 chatzipetros.weebly.com 13

Μορφοτεκτονικη ρηξιγενουσ πρανουσ:

Μορφοτεκτονικη ρηξιγενουσ πρανουσ N  04:37 chatzipetros.weebly.com 14

Ενεργα ρηγματα:

Ενεργα ρηγματα 04:37 chatzipetros.weebly.com 15

PowerPoint Presentation:

16 Τα κυριότερα ενεργά ρήγματα της ευρύτερης περιοχής 04:37 chatzipetros.weebly.com

PowerPoint Presentation:

04:37 chatzipetros.weebly.com 17

PowerPoint Presentation:

18 Ρήγματα στο πολεοδομικό συγκρότημα 04:37 chatzipetros.weebly.com

PowerPoint Presentation:

04:37 chatzipetros.weebly.com 19

PowerPoint Presentation:

04:37 chatzipetros.weebly.com 20

Μορφοτεκτονικοι δεικτεσ:

Μορφοτεκτονικοι δεικτεσ Αρχές και παραδείγματα 04:37 chatzipetros.weebly.com 21

Ποσοτική Μορφοτεκτονική Ανάλυση:

Ποσοτική Μορφοτεκτονική Ανάλυση Ποσοτική Ανάλυση Τεκτονικών Πρανών Ανάλυση κύριων Μορφοτεκτονικών Δεικτών Ανάλυση Παραμόρφωσης Αλλουβιακών Ριπιδίων Μορφές Υδρογραφικών Δικτύων Διαχωρισμός Ποτάμιων Αναβαθμίδων Αλλαγές Ακτογραμμών Αναδυόμενοι Κορραλιογενείς Ύφαλοι 04:37 chatzipetros.weebly.com 22

PowerPoint Presentation:

Χαρακτηριστικά Ρηξιγ. Πρανούς Αρχική επιφάνεια : Επιφάνεια εδάφους που μετατοπίζεται με τη δράση του ρήγματος Ελεύθερη επιφάνεια : αρχική επιφάνεια που σχηματίζεται με τη δημιουργία του πρανούς σε ένα σεισμικό γεγονός Κολλουβιακή σφήνα : από τη διάβρωση και τη βαρύτητα, αφαιρείται υλικό από την ελεύθ. επιφ. και αποτίθεται στη βάση Σφήνα απόπλυσης : απόθεση πιο λεπτόκοκκων υλικών και σχηματισμός εδάφους (Χατζηπέτρος 1998) Νέο γεγονός:ευδιάκριτη ελεύθερη επιφάνεια. Βάση : κολλουβιακή σφήνα και σφήνα απόπλυσης Απομάκρυνση υλικού από τη ράχη και απόθεση στη βάση. Αποστρογγυλεμένη κορυφή και η ράχη μετατοπίζεται προς τα κάτω Καταστροφή της ελεύθ . επιφ. Ομαλή μορφολογία με μικρή κλίση πρανούς 04:37 chatzipetros.weebly.com 23

Μορφολογικοσ Διαχωρισμοσ Ρηξιγενων Πρανων:

Μορφολογικοσ Διαχωρισμοσ Ρηξιγενων Πρανων Απλά Ρηξιγενή Πρανή : σχηματίζονται από ένα μόνο σεισμικό γεγονός, κατάλληλα για την εφαρμογή των μεθόδων μορφολογικής χρονολόγησης και επηρεάζονται μόνο από τη διάβρωση Σύνθετα Ρηξιγενή Πρανή : δημιουργούνται από πολλές επαναλαμβανόμενες δραστηριοποιήσεις. Αλλαγή γωνίας κλίσης Πολλαπλά Ρηξιγενή Πρανή : παρουσιάζουν μια κλιμακωτή διάταξη ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης των νεότερων κλάδων ενός ρήγματος προς το κέντρο της λεκάνης. Τα πρανή στα κατάντη (νεότερα) έχουν μεγαλύτερη γωνία κλίσης. 04:37 chatzipetros.weebly.com 24

Παραγοντεσ που επηρεαζουν την ηλικια των ρηξιγενων πρανων::

Παραγοντεσ που επηρεαζουν την ηλικια των ρηξιγενων πρανων : Υλικό πρανούς . Πρανή ίδιας ηλικίας, αλλά σχηματίζονται σε διαφορετικά υλικά, έχουν και διαφορετική μορφολογία. Κλίμα περιοχής . Διαφορετικοί εξωγενείς κλιματικοί παράγοντες συντελούν στη διαφορετική συμπεριφορά πρανών ίδιας λιθολογίας. Προσανατολισμός πρανούς . Ευνοείται η μηχανική διάβρωση σε επιφάνειες που δέχονται περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία. Ανθρωπογενείς επιδράσεις . Επιφέρουν αλλαγές στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της μορφοδομής. 04:37 chatzipetros.weebly.com 25

Μορφοτεκτονικοι δεικτεσ:

Μορφοτεκτονικοι δεικτεσ Υψομετρική καμπύλη και Υψομετρικό ολοκλήρωμα Ασυμμετρία λεκάνης απορροής Παράγοντας ασυμμετρίας (AF) Παράγοντας εγκάρσιας τοπογραφικής συμμετρίας (Τ) Μήκος Ρέματος – Δείκτης κλίσης (SL) Δαντέλωση στους πρόποδες των βουνών (Smf) Λόγος πλάτους κοιλάδες προς ύψος ( Vf) 04:37 chatzipetros.weebly.com 26

Υψομετρικη καμπυλη:

Υψομετρικη καμπυλη Εκφράζει την κατανομή των υψομέτρων σε μια περιοχή Δημιουργείται με τον υπολογισμό των λόγων υψομέτρου h/H και a/A Σύγκριση λεκανών διαφορετικού μεγέθους, εφόσον το υψόμετρο και το εμβαδό είναι ανάλογα προς το ολικό ποσό τους ( Keller & Pinter 1996) 04:37 chatzipetros.weebly.com 27

Τρια παραδειγματα υψομετρικησ καμπυλησ :

Τρια παραδειγματα υψομετρικησ καμπυλησ η λεκάνη και η υψομετρική καμπύλη που δείχνει το στάδιο νεότητας η λεκάνη και η υψομετρική καμπύλη που δείχνει το στάδιο ωριμότητας η λεκάνη και η υψομετρική καμπύλη που δείχνει το στάδιο γήρατος . (Μιχαηλίδου 2005) 04:37 chatzipetros.weebly.com 28

Υψομετρικο ολοκληρωμα:

Υψομετρικο ολοκληρωμα Καθορίζει το σχήμα μιας λεκάνης απορροής Υπολογίζεται: από το εμβαδό που περικλείει η καμπύλη υπολογίζεται από τη σχέση: Υψηλή τοπογραφία σε σχέση με τη μέση τιμή υψομέτρου της περιοχής Πιο ομαλές περιοχές (μικρή τεκτονική επίδραση) Υψηλές τιμές του ολοκληρώματος Χαμηλές τιμές του ολοκληρώματος 04:37 chatzipetros.weebly.com 29

Ασυμμετρια Λεκανησ απορροησ:

Ασυμμετρια Λεκανησ απορροησ Δείχνει την τεκτονική περιστροφή ή κλίση μιας λεκάνης απορροής ή μιας άλλης ορισμένης περιοχής AF = 100 ( Ar / At) Αν AF ~50: το ποτάμιο σύστημα δημιουργείται και παραμένει σε σταθερή θέση Αν AF >50: έγινε περιστροφή προς τα αριστερά του κυρίου ποταμού (Keller & Printer 1996) 04:37 chatzipetros.weebly.com 30

Π α ρ α δ ε ι γ μ α τ α:

Π α ρ α δ ε ι γ μ α τ α Περιοχή Στρατονίκης (Μιχαηλίδου, 2005) Περιοχή Γοματίου (Μιχαηλίδου, 2005) AF= 33,81 Ασύμμετρη λεκάνη AF= 47,24 Συμμετρική λεκάνη 04:37 chatzipetros.weebly.com 31

Δαντελωση στουσ προποδεσ των βουνων :

Δαντελωση στουσ προποδεσ των βουνων Αντανακλά την ισορροπία στις δυνάμεις διάβρωσης και τις τεκτονικές δυνάμεις Μικρό S : ευθείς ανύψωση στους πρόποδες από τη δράση ρηγμάτων Μεγάλο S : ανύψωση μειώνεται, ομαλή όψη στους πρόποδες Καλό κριτήριο για την αναγνώριση ενεργών ρηγμάτων ( Keller & Pinter 1996, τροποποιημένο από Παυλίδης 2003). S = l / L 04:37 chatzipetros.weebly.com 32

Π α ρ α δ ε ι γ μ α :

Π α ρ α δ ε ι γ μ α Δαντέλωση στους πρόποδες βουνών για την περιοχή Βαρβάρα. Ο δείκτης S έχει τιμή 1,11 1,14 και 2,13.( Μιχαηλίδου, 2005) 04:37 chatzipetros.weebly.com 33

Μηκοσ Ρεματοσ – Δεικτησ Κλισησ του:

Μηκοσ Ρεματοσ – Δεικτησ Κλισησ του Είναι ευαίσθητος στις αλλαγές της κλίσης της κοίτης και μπορεί να εκτιμηθεί η πιθανή τεκτονική δράση Χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό της πρόσφατης τεκτονικής δράσης Παράδειγμα κλίσης ( SL ) υδρογραφικού κλάδου (από Keller & Pinter 2002 τροποποιημένο από Παυλίδης 2003). 04:37 chatzipetros.weebly.com 34

Παραγοντασ Τοπογραφικησ Συμμετριασ:

Παραγοντασ Τοπογραφικησ Συμμετριασ Σ = (Δα/Δ d ) Όσο αυξάνει η συμμετρία, το Σ πλησιάζει στο 1 Αποτελεί σοβαρή ένδειξη για την ύπαρξη ρήγματος Τοπογραφική συμμετρία (από Keller & Pinter 1996). 04:37 chatzipetros.weebly.com 35

Π α ρ α δ ε ι γ μ α τ α :

Π α ρ α δ ε ι γ μ α τ α Ασύμμετρη λεκάνη ( Μιχαηλίδου , 2005) Συμμετρική λεκάνη ( Μιχαηλίδου , 2005) 04:37 chatzipetros.weebly.com 36

Λογοσ πλατουσ προσ υψοσ κοιλαδασ:

Λογοσ πλατουσ προσ υψοσ κοιλαδασ Αριστερά: παράδειγμα τοπογραφικού χάρτη με βαθιά κοιλάδα. Δεξιά: τοπογραφική τομή ΑΒ (από Keller & Pinter 1996). Διαφοροποιεί τα μεγάλα σε πλάτος φαράγγια: υψηλές σχετικά τιμές και τις κοιλάδες σχήματος: χαμηλές τιμές, όπου παρατηρείται και ανύψωση 04:37 chatzipetros.weebly.com 37

Η «πραγματική» επιφάνεια της Γης:

Η «πραγματική» επιφάνεια της Γης Η στάθμη της θάλασσας δεν είναι σταθερή ούτε στο χρόνο, ούτε στο χώρο. 04:37 chatzipetros.weebly.com 38

Ο χάρτης της Ευρώπης στην τελευταία παγετώδη περίοδο:

Ο χάρτης της Ευρώπης στην τελευταία παγετώδη περίοδο Η στάθμη της θάλασσας ήταν περισσότερο από 100 m κάτω από τη σημερινή. 04:37 chatzipetros.weebly.com 39

PowerPoint Presentation:

04:37 chatzipetros.weebly.com 40

Παραδείγματα ανυψωμένων ακτών:

Παραδείγματα ανυψωμένων ακτών Σχηματική απεικόνιση μιας θαλάσσιας εγκόλπωσης ( Pirazzoli 1986, από Μουρτζά 1990), ΜΠΣ: μέση παλιρροιακή στάθμη ΥΠΣ-ΧΠΣ: υψηλή και χαμηλή παλιρροιακή στάθμη Φωτογραφία δύο ανυψωμένων θαλάσσιων εγκολπώσεων σε βασαλτικά πετρώματα της ανατολικής ακτής της Taiwan 04:37 chatzipetros.weebly.com 41

PowerPoint Presentation:

Παροξυσμική τεκτονική ανύψωση της ακτής με κατακόρυφη μετατόπιση μικρότερη από αυτή της παλιρροιακής διακύμανσης. Διατηρείται μόνο η οροφή της εγκόλπωσης, ενώ το δάπεδο διαβρώνεται από τη νέα χαμηλή παλιρροιακή θαλάσσια στάθμη ( Pirazzoli 1986) Ίχνη παλιών ακτογραμμών που τεκμηριώνουν ανυψωτικές κινήσεις ευρύτερων περιοχών. Από χρονολόγηση πρόκειται για πολύ πρόσφατες ανυψωτικές κινήσεις, σε άμεση σχέση με την ενεργό τεκτονική της περιοχής των Αντικυθήρων ( Pirazzoli et al 1982) 04:37 chatzipetros.weebly.com 42

Αναλυση παραμορφωσησ αλλουβιακων ριπιδιων:

Τμήμα της πεδιάδας Huailai (Κίνα) με το αντίστοιχο ενεργό ρήγμα και την ανάπτυξη πρόσφατου αλλουβιακού ριπιδίου. Με βέλη απεικονίζονται τα πρόσφατα μικροπρανή σε παλαιότερα αλλλουβιακά ιζήματα που δημιούργησε το ενεργό ρήγμα ( Pavlides et al ., 1999) 04:37 chatzipetros.weebly.com 43 Αναλυση παραμορφωσησ αλλουβιακων ριπιδιων

PowerPoint Presentation:

Η μορφολογία των αλλουβιακών ριπιδίων, ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, όπως τύπος πηγής τροφοδοσίας, σχήμα, κλίμα και ανάγλυφο της περιοχής αποτελεί και δείκτη της ενεργού τεκτονικής. Ηλικίες αλλουβιακών ριπιδίων σε σχέση με το ρυθμό ανύψωσης του βουνού και του ρυθμού διάβρωσης (Τροποποιημένο σχήμα από Keller & Print 1996) 04:37 chatzipetros.weebly.com 44