SOLUNUM SİSTEM BAKISI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

SOLUNUM SİSTEM BAKISI:

SOLUNUM SİSTEM BAKISI Prof. Dr. Ayşe Yenigün ADÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

SOLUNUM SİSTEM BAKISI:

SOLUNUM SİSTEM BAKISI İNSPEKSİYON: Göğüs Solunum şekli PALPASYON PERKÜSYON OSKÜLTASYON

İNSPEKSİYON A-GÖĞÜS:

İNSPEKSİYON A-GÖĞÜS Normal göğüs,kifoz, skolyoz,gibbus.Fıçı göğüs (B.astım ) Pectus profundum (Morquio, Nooan) Pectus excavatus(kunduracı) Pectus carinatus(güvercin),Sprengel defor:kanatlı skapula RAHİTİSTE: raşitik tesbih (chapelet costal-raşitik rozari), Harrison oluğu: 8-9.kosta çöküntü(+) göğüsün alt kısmı genişlemiş görülür.Diaf. Kostalara yapıştığı yerdir. MEMELER: YD şişlik fizyolojiktir.

:

GÖĞÜS ŞEKLİ : Prematüre ve bebekde yuvarlak. Süt çocuğunda :Ön arka çap/enine çap > erişkin Büyük çocuklarda:elipsoid şekil alır. 6 yaş > yuvarlak göğüs akciğer hastalık düşün. N:Simetrik görünümü Asimetri:ASD,Pnömotoraks,Lokal kr.akc. Hast. LVH: sol prekordiyum belirgin RVH:Sternum çıkıntılı,

İNSPEKSİYON A-GÖĞÜS:

İNSPEKSİYON A-GÖĞÜS Göğüs çevresi: Meme hattı üzerinden her zaman aynı mesure kullanılır . Ölçümler: İnspiryumda ve ekspiryumda ayrı ayrı yapılmalıdır. Adölesanda:insp-eksp arasında 4-5 cm fark Fark yoksa akciğer hastalığı göstergesidir. Torasik indeks=Ön-arka/transfers çap < 1 OAH: > 1 Asfiksik torasik distrofide:göğüs ince uzun ve dardır. GÇ küçük, meme başı çizgisi düşük.

GÖĞÜS ÇEVRESİ (GÇ):

GÖĞÜS ÇEVRESİ (GÇ) Doğumda GÇ < BÇ 2cm küçük Doğumda BÇ=34-37cm GÇ:35cm Hayatın ilk 1 yılında GÇ=BÇ Şişmanlarda büyük olabilir. 1 yaştan sonra GÇ > BÇ 1-5yaş GÇ < B Ç Malnütriyon ,D vit eksik 0-2 yaşta BÇ ve GÇ oransızlıkları başın anormal gelişmelerinden kaynaklanır.

İnterkostal çekilme(İC)=retraksiyon:

İnterkostal çekilme(İC)=retraksiyon (N): İC kas hareketi simetrik ve çok az belirgin Akc. Kalp.hast. peritonitte Burun tıkanıklığı, konanal atrezide orta derecede İC aktivite : İC sinir felcinde İC aktivitenin asimetrik olması: lezyon taraf azalma , karşıda artma: Pnömoni, Pnömotoraks, atelektazi Suprasternal: ÜSY obs. Larinks spazmı, larinks ödemi,YC İnfrasternal: ALT Sol. Yol Obs. Bronşiolit, Astım, Kistik fibrozis

:

İNSPEKSİYON B-SOLUNUM: 1-Torasik(abd.distansiyon- akc.hst) 2-Abdominal-diyafrağmatik (Bebek) SOLUNUM ŞEKLİ:Uykuda ve istirahatta değerlendir. SOLUNUM SAYISI (SS / dk) SOLUNUM DERİNLİĞİ SOLUNUM RAHATLIĞI SOLUNUM RİTMİ

İNSPEKSİYON-SOLUNUM SOLUNUM SAYISI/dk:

İNSPEKSİYON-SOLUNUM SOLUNUM SAYISI/dk Toraks hareketi ile değerlendirilir. Basit-değerli sol. fonksiyon testi. Yaşla değişir. YD: 30-60/dk , 2y: 18-35/dk 6y: 16-20/dk, Puberte: 15-20/dk 3 Yaş < ÜSYE:50/dk, ASYE:80-100/dk TAKİPNE - POLİPNE: Akc. Hst. egzersiz, ateş, anemi, KKY, SSS enf. , met.asidoz BRADİPNE: Santral respiratuvar depresyon , Met.alkaloz, KİBAS, ağır sedasyon, entoksikasyon

İNSPEKSİYON-SOLUNUM SOLUNUM DERİNLİĞİ: :

İNSPEKSİYON-SOLUNUM SOLUNUM DERİNLİĞİ: HİPERPNE:Sol. derinliğinin artması Ateş,anemi, salisilizm, metabolik asidoz HİPOPNE:Sol. derinliğinin azalması Metabolik alkaloz, Respiratuvar asidoz, SSS dep.Bilateral diyafrağma paralizisi

İNSPEKSİYON-4 SOLUNUM RAHATLIĞI:

İNSPEKSİYON-4 SOLUNUM RAHATLIĞI ÖPNE: Zorlamadan yapılan normal solunum DİSPNE: Solunumun zorlu olması pnömoni,atelektazi,bronşiolit,astım, bronşektazi, Tbc, Tm,Kon.lober amfizem, TÖF, korku, ağrı, KVS ,hipertroidi, anemi Normal alveolar solunumun sağlamak için tüm yardımcı solunum kasları kullanılır. Burun kanatları solunuma katılır,Siyanoz, Takipne,Supra ve infrasternal çekilme .

İNSPEKSİYON Solunum rahatlığı:

İNSPEKSİYON Solunum rahatlığı İnspiratuvar dispne: ÜSY OBST: L.ödemi,Larinks YC, Krup Ekspiratuvar dispne: ASYObst: A.Bronşiolit, astım,YC aspirasyonu Trakeal obstrüksiyon: inspiratuvar + ekspiratuvar ORTOPNE: Oturur pozisyonda zorlu solunum TREPOPNE: Yan yattığında diğer tarafa oranla rahat etmesidir

SOLUNUM RİTMİ :

SOLUNUM RİTMİ PERİYODİK SOLUNUM: 24 h belirginleşen 5-10 ‘’ süren asiyanotik apne periyodu ve 15-20’’ ventilasyon periyodu ile karakterizedir. CHEYNE-STOKES SOLUNUM: Apne ve hiperpne nin birbirini izleyen periyodik sol. Respiratuvar aritmi. KKY, KİBAS BİOT SOLUNUM: Değişik derinlik ve süredeki apneik periyodu Sol. Merkezi hast. Bulber poliomyelit KUSMAUL SOLUNUM: Yardımcı solunum kaslarının kullanılması ile yapılan derin solunum. DM Met.asidoz, salisilizm

İNSPEKSİYON-6 SİYANOZ:

İNSPEKSİYON-6 SİYANOZ Redükte Hb doku konsantrasyonunun artması ile gelişen mavimsi renk değişikliğidir. Redükte arteriyel Hb 3 gr/dl aşınca siyanoz görülür. Kan gazı ile doğrulanmalıdır.

İNSPEKSİYON:

İNSPEKSİYON ÇOMAK PARMAK: Tırnak ile parmak yumuşak kısmının birleştiği yerdeki açının kaybolması ve tırnağın saat camı şeklinde bombeleşmesidir. N:153 º , Hafif:160 º ,ağır:170 º Kistik fibrozis, bronşektazi, akciğer absesi, ampiyem, akciğerin primer ve sekonder tm, akc. İntertisyel fibrozis Kong. Kalp hast.,biliyer siroz, atrezilerde, ülseratif kolit PULSUS PARADOKUS: İnsp: Sistolik TA düşer, Eksp: Sistolik TA yükselir.

PALPASYON İki el ayası düzgün bir şekilde göğüse uygulanır:

PALPASYON İki el ayası düzgün bir şekilde göğüse uygulanır Her iki hemitoraksın solunuma eşit katılıp katılmadığı Önden: Raşitik tesbih:kemik- kıkırdak kostanın bileştiği yer. Harrison oluğu, meme dokusu, klavikula kırığı palpe edilir. Plevral ve perikardiyal frotmanlar belirgin olduklarında vibrasyon şeklinde palpe edilir.

PALPASYON2:

PALPASYON 2 VİBRASYON TORASİK: Konuşurken çıkarılan seslerin göğüs duvarından elle hissedilmesi.(araba, balon) Plevral effüzyonlarda belirgin azalır. Parmak altında çıtırtı hissi deri altı amfizemi ve kosta kırıklarına bağlı olabilir. LAP palpe edilir.

PERKÜSYON Çocukta göğüs kafesi ve kaslar ince olduğundan erişkine göre daha güvenilir.:

PERKÜSYON Çocukta göğüs kafesi ve kaslar ince olduğundan erişkine göre daha güvenilir. 1 -DİREKT: İşaret- orta parmakla göğüs duvarı perküte et 2-İNDİREKT: Bir elin bir parmak İC aralığa yerleştir.Diğer elin orta parmağı perküsyon çekici gibi bilekten gevşek ve serbest bir şekilde hareket ettir

PERKÜSYON:

PERKÜSYON SONOR SES: Normal akciğer.Ayakta, kucakta otururken yapılır. MATİTE: KC: aksiller çizgi 5.İC submatite, 6.İC matite, Diafragma:solda 8.-9. İC palpe edilir. Skapula, kalp matite alınır.

PERKÜSYON2:

PERKÜSYON 2 AKCİĞERDE LOKAL MATİTE: Pnömoni konsalidasyon dönemi , atelektazi, akciğer kollapsı, pulmoner ödem ,tm Plevra kalınlaşma, plevra efüzyon, ampiyemde , Sıvı birikiminde: Hasta sıvı tarafına yatırılarak matitenin yer değiştirmesi SERBEST SIVI dır. HİPERSONORİTE: amfizem JENERALİZE HİPERSONORİTE : astım, bronşiolit,K.fibrozis TİMPANİZM: Diyafragmatik hernide

OSKÜLTASYON1 Oturur, yatar pozisyon, ağlarken derin inspirasyon yapar Stetoskop özellik: çan – diaframlı lastik:45cm:

OSKÜLTASYON1 Oturur, yatar pozisyon, ağlarken derin inspirasyon yapar Stetoskop özellik: çan – diaframlı lastik:45cm NORMAL SOLUNUM SESLERİ: Önde:üst, arkada:alt kısımlarda daha iyi duyulur. VEZİKÜLER: İnsp- eksp.Larinks, trakea, büyük h.yolu havası türbülansı sonucu titreşimin alveoller hava ile göğüs duvarına iletilmesi, TÜBÜLER ( TUBER SUFL-ÜFÜRÜM) (Trakeal, bronşial ): İNSP.- EKSP. Konsolide pnömoni,Tbc,Bronşun açık olduğu atelektazilerde

0SKÜLTASYON2:

0SKÜLTASYON 2 BRONKO-VESİKÜLER SESLER:Bebek ve küçük çocuklarda duyulur KONUŞMA SESLERİ SOLUNUM SESLERİNİN ŞİDDETİNİN AZALMASI: Sol. Aktivitesinin azaldığını gösterir.Plevral efüzyon, Pnömotoraks, hidrotoraks SOLUNUM SESLERİNİN ŞİDDETİNİN ARTMASI: İyileşmeye giden Pnömonilerde

OSKÜLTASYON2 EK SESLER:Akciğer patolojilerinde N:yok:

OSKÜLTASYON2 EK SESLER:Akciğer patolojilerinde N:yok 1- SÜREKLİ EK SESLER :Uzun süreli, müzikal karakterli, RONKÜSLER:Bronş ve bronşiollerde sekresyon, ödem, inflamasyon, bronkospazm, tm ile daralma sonucu SİBİLAN RONKÜS (TİZ) KABA RONKÜS VİZİNG( WHEEZİNG=HIŞILTI) Islık sesi,Kulakla ve steteskopla duyulan seslerdir. Bronşiolit, astım, kistik fibrozis, Her iki akciğerde yaygın duyulur.

OSKÜLTASYON 3 EK SESLER 2:

OSKÜLTASYON 3 EK SESLER 2 II-SÜREKSİZ EK SESLE(RALLER): Kısa süreli, müzikal karakteri olmayan seslerdir. İNCE RALLER: İnsp. sonunda çıtırtı şeklinde Alveoler ve intetisyel hast.(Pnömoni,Pulmoner ödem) KABA RALLER: Hem inspiryum hemde ekspiryum Öksürükle yer değiştirir.

OSKÜLTASYON4- EK SESLER3 :

OSKÜLTASYON 4 - EK SESLER 3 FROTMAN: Solunumla plevra yapraklarının sürtünmesidir. Plörezinin başlangıç döneminde İnspiryum sonu- Ekspiryum başında duyulur. PERİSTALTİK SESLER: Diafrağma hernilerinde

authorStream Live Help