kalp sesleri

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KALP SESLERİ:

KALP SESLERİ Doç. Dr. Tarkan TEKTEN Adnan Menderes Üniversitesi Kardiyoloji A.D.

OSKÜLTASYON:

OSKÜLTASYON Aort odağı: sağ 2. İKA sternum kenarı Pulmoner odak: sol 2. İKA sternum kenarı Mezokardiyak odak: sol 3.İKA sternum kenarı Triküspid odak : sol alt sternal kenar Mitral odak : midklaviküler hattın 5.İKA ile kesistiği bölge

BİRİNCİ KALP SESİ( S1):

BİRİNCİ KALP SESİ( S1) Mitral ve triküspit kapakların kapanmasıyla oluşur(M1,T1). S1’in şiddetindeki değişiklikler daha önemlidir. S1 şiddetini belirleyen faktörler: -ventrikül sistolünün başlangıcında yaprakçıkların açıklığı arasındaki mesafe -yaprakçıkların hareketi( mobilite;normal veya rijit) - ventrikül basıncının yükselme hızı

S1 şiddetinde artış:

S1 şiddetinde artış Kısa PR intervali Mitral darlığı Yüksek debili durumlar veya taşikardi( anemi veya egzersiz gibi)

S1 şiddetinde azalma:

S1 şiddetinde azalma PR intervalinde uzama Mitral yetersizliği Ağır mitral darlığı(rijit-kalsifik kapak) Sesin göğüs duvarı yoluyla iletiminin zayıfladığı durumlar Ciddi sol kalp yetmezliği Komplet sol dal bloğu

İKİNCİ KALP SESİ(S2):

İKİNCİ KALP SESİ(S2) Aort ve pulmoner kapakların kapanmasıyla oluşur. Şiddet ve çiftleşmesindeki değişiklikler S1’den daha fazla klinik öneme sahiptir. Normalde aort kapanması (A2), pulmoner kapak kapanmasından (P2) daha önce olmaktadır. Hasta oturur pozisyonda iken değerlendirilmelidir.

İKİNCİ KALP SESİ(S2):

İKİNCİ KALP SESİ(S2) Inspirasyonda sağ ventrikül ejeksiyonu sol ventriküle göre uzar, P2 gecikir ve S2 çiftleşir. Expirasyonda ise sağ ventrikül doluşu azalır, P2, A2’ye yaklaşır ve tek ses duyulur. Bu fizyolojik S2 çiftleşmesi en iyi pulmoner odakta duyulur.

S2’nin şiddetlenmesi:

S2’nin şiddetlenmesi A2 şiddeti, sistemik HT ve aort koarktasyonunda artar. Ayrıca çıkan aorta dilatasyonu ve büyük arterlerin transpozisyonunda, aorta göğüs duvarına yaklaştığı için şiddetlenir. P2, pulmoner HT ve ince göğüs yapılı kişilerde şiddetlenir.

S2’nin Hafiflemesi:

S2’nin Hafiflemesi S2, sistemik basıncın çok azaldığı (şok), sol ventrikül performansının azalması, aort darlığı ve ileri AY durumlarında hafifler. P2, pulmoner arter basıncında azalma, pulmoner valvuler darlık, pulmoner atrezi, konjenital pulmoner kapak yokluğu

S2’nin Sabit Çiftleşmesi:

S2’nin Sabit Çiftleşmesi P2 gecikir (veya A2 erken gelir). -Atriyal septal defekt -Komplet sağ dal bloğu -Akut sağ kalp basınç yüklenmesi (pulmoner emboli) -Pulmoner darlık

S2’nin Paradoksal Çiftleşmesi:

S2’nin Paradoksal Çiftleşmesi Ekspiryumda S2 çiftleşirken, inspiryumda A2 ile P2 birbirine yaklaşır. Paradoksal çiftleşmede aort kapağının kapanması gecikir. En sık görüldüğü durumlar: - ileri aort darlığı - sol kalp yetmezliği - komplet sol dal bloğu

Üçüncü Kalp Sesi:

Üçüncü Kalp Sesi En iyi apekste, S2’den sonra duyulan bir sestir. Genç erişkinlerde normalde duyulabilir. Patolojik S3(galo ritmi), sol kalp yetmezliğinin en önemli ve erken bulgusudur. Erken diyastolde kompliansı bozulmuş sol ventrikülün gerilmesine bağlı olarak oluşur. Normal ventriküle artmış diyastolik kan akımı ( ASD , VSD , AY , MY , PDA ) ile de gelişebilir.

Dördüncü Kalp Sesi:

Dördüncü Kalp Sesi Ventriküler kompliansın bozulduğu durumlarda, ventrikül sistolünden hemen önce atriyal kontraksiyon etkisi ile gelişen bir doluş sesidir. S4’ün varlığı efektif atriyal kontraksiyonun göstergesidir. S4: -Aort ve pulmoner darlık -Sistemik ve pulmoner HT -Koroner arter hastalığı -Hipertrofik kardiyomiyopati -Akut miyokart infarktüsü

Diğer Sesler:

Diğer Sesler Ejeksiyon klikleri : S1’den hemen sonra aort ve pulmoner kapakların açılması ile oluşur. Aort ve pulmoner kapak darlığı, aort ve pulmoner arterin hipertansiyon veya dilatasyonu sebep olabilir. Midsistolik klik : mitral valv prolabsusunda duyulur. Perikardiyal Knock : Konstriktif perikarditte duyulur. Kalınlaşmış ve gerilmesi azalmış perikardın erken hızlı doluş fazında aniden gerilmesi ile ventrikül doluşunun erken kesilmesine bağlıdır.

KALP ÜFÜRÜMLERİ:

KALP ÜFÜRÜMLERİ Kalp ve büyük damarlardaki türbülan kan akımı sonucu gelişir. Şu mekanizmalardan herhangi biri ile üfürüm oluşabilir: - Kan akımı için parsiyel obstruksiyon (AD) - Normal anatomi ancak artmış kan akımı - Dilate olmuş boşluga kan ejeksiyonu (aort anevrizmasında sistolik üfürüm) - Yetersiz kapak nedeniyle regürjitan kan akımı (MY) - Kanın yüksek basınçlı yerden düşük basınçlı boşluğa şant yoluyla anormal geçişi( vsd gibi)

Kalp üfürümlerinde sekiz karakter araştırılmalıdır::

Kalp üfürümlerinde sekiz karakter araştırılmalıdır: 1. ZAMANI: A- Sistolik: Holosistolik ejeksiyon midsistolik geç veya erken sistolik B- Diyastolik C- Sistolo-diyastolik (devamlı) üfürümler

PowerPoint Presentation:

2- ŞİDDETİ: sistolik üfürümler 6 derecede değerlendirilir: 1/6 - çok zayıf üfürüm 2/6 - Zayıf üfürüm 3/6 – kolay işitilen şiddetli üfürümler 4/6 – kolay işitilir, thrille birliktedir. 5/6- steteskopla işitilen çok şiddetli üfürüm 6/6- steteskopsuz duyulabilen üfürüm

PowerPoint Presentation:

3- Lokalizasyon: Maksimum şiddette olduğu yer. 4- Şekli: kalp siklüsü sırasında üfürümün şiddetini tanımlar. (kreşendo-dekreşendo, kreşendo, dekreşendo, uniform) 5- Yayılımı: 6- Kalitesi: Müzikal, üfleme, kaba vb. 7- Tonu : 8- Solunuma, egzersize ve çeşitli spesifik manevralara cevabı.

Sistolik Üfürümler:

Sistolik Üfürümler Sistolik ejeksiyon üfürümü : aort ve pulmoner kapaklar açıldıktan sonra başlar, midsistolde pik yapar(kreşendo-dekreşendo). -valvuler seviyede aort ve pulmoner darlık -kapak distalinde aorta ve pulmoner arter dilatasyonu -ventrikül ejeksiyon hızı arttığı zaman (anemi, ateş,hipertroidi gibi) -normal kişilerde

SİSTOLİK ÜFÜRÜMLER:

SİSTOLİK ÜFÜRÜMLER

PowerPoint Presentation:

Pansistolik (holosistolik) üfürüm: Sistolde yüksek basınçlı bir boşluk veya düşük basınçlı boşluk veya damara sistol boyunca devam eden kan akımına bağlı olarak oluşur - mitral yetersizliği -triküspit yetersizliği -ventriküler septal defekt

PowerPoint Presentation:

Erken sistolik üfürüm: S1’den kısa bir süre sonra başlar, midsistolde sonlanır. Küçük VSD’de, normal kişilerde duyulabilir. Geç sistolik üfürümler : Midsistolde başlar, S2’ye doğru şiddeti artarak devam eder. Mitral valv prolapsusu ve aorta koarktasyonunda duyulur.

DİYASTOLİK ÜFÜRÜMLER:

DİYASTOLİK ÜFÜRÜMLER Erken Diyastolik Üfürümler : S2’den hemen sonra başlar. Üfürüm kreşendo tarzındadır. En sık sebepleri: -Aort yetersizliği -Pulmoner yetersizliği Hasta oturur ve öne eğilir pozisyonda, expiryumda ve genellikle sternumun sol kenarı boyunca en iyi duyulur.

PowerPoint Presentation:

Orta ve Geç Diastolik Üfürümler : Bu tip üfürümler AV kapaktan geçen kan akımı tarafından oluşturulur.Ventrikül basıncı atriyum basıncının altına inince başlar : - Mitral ve triküspit darlığı - Sol atriyal miksoma - Mitral ve triküspit yetmezliği - Geniş sol-sağ şantlar(asd,vsd,pda) - Hiperdinamik durumlar(anemi,ateş,tirotoksikoz)

Devamlı (sistolo diyastolik) üfürümler:

Devamlı (sistolo diyastolik) üfürümler Sistolde başlayıp diyastolün bir kısmını veya tamamını dolduran üfürümlere denir. Yüksek basınçlı bir boşluktan, düşük basınçlı bir boşluğa sistol ve diyastol boyunca kan akımı oluşmasına bağlıdır. -PDA -Aorta-pulmoner pencere -AV fistüller -sinüs valsalva anevrizması rüptürü -asd+mitral darlığı

PowerPoint Presentation:

Perikard Frotmanı: Akut perikardit durumunda işitilir. Prekordiyumda kaba olarak işitilen ve sistolik komponenti daha belirgin olan bir sürtünme sesidir. Klasik olarak üç komponenti vardır: -Atriyum sistolü -Ventrikül sistolü -Ventrikül diastolü

authorStream Live Help