KANAMA DİATEZİ-

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KANAMA DİATEZİ DOÇ.DR.GÜRHAN KADIKÖYLÜ

PowerPoint Presentation:

Kanın damar dışına sızmasını önleyen, damar duvarı zedelenmesinde kanamayı durduran mekanizmaya HEMOSTAZ denir.

PowerPoint Presentation:

Kan kaybı; Trombositler ve Damar duvarı bütünlüğü ile engellenir.

PowerPoint Presentation:

Damar duvarı zedelendiğinde; Refleks vazokonstruksiyon ile kan akımı Trombosit addezyonu PRİMER Granüllerden sekresyon HEMOSTAZ Trombosit aggregasyonu Trombosit tıkacı

PowerPoint Presentation:

Pıhtılaşma faktörleri salınımı ve fibrin ağı oluşumu ile SEKONDER HEMOSTAZ gerçekleşir. İntrensek koagulasyon yolu Ekstrensek koagulasyon yolu

PowerPoint Presentation:

Primer ya da sekonder hemostaz bozukluklarında kanama devam eder ve KANAMA (HEMORAJİK) DİATEZ ortaya çıkar.

PowerPoint Presentation:

KANAMA DİATEZLİ HASTAYA YAKLAŞIM ÖYKÜ Lokal / sistemik Başlama yaşı Ailesel Kendiliğinden Travma, cerrahi, sünnet, diş çekimi, spor

PowerPoint Presentation:

Travmadan ne kadar sonra ortaya çıkışı Kanamanın yeri Kanamanın süresi İlaç alımı Sistemik hastalıklar Bası ile durup durmadığı sorgulanmalıdır.

PowerPoint Presentation:

O.Dominant geçişte tüm aile bireyleri O.Resesifte 1/4 hasta, 1/4 sağlam, 1/2 taşıyıcı X dominant ise tüm bireylerde, X resesif ise tüm erkeklerde ve eşe göre taşıyıcı/ hasta kız çocuklar Aile öyküsü olmaması herediter olmadığını reddettirmez.

PowerPoint Presentation:

Primer hemostaz bozukluğunda ; Deri ve mukozal kanamalarıdır. Travmayı hemen takip eder. Lokal önlemler ile durur.

PowerPoint Presentation:

Sekonder hemostaz bozukluğunda; Deri alt, kas, eklem içine kanar. Travmayı takiben saatler/günler sonra ortaya çıkar. Lokal önlemler ile durmaz.

PowerPoint Presentation:

Kanama diatezinde; Miyeloproliferatif hastalıklar Üremi Karaciğer hastalıkları Solid ve hematolojik maligniteler İlaç alımı (ASA, NSAİİ, Antibiotikler) Bağ dokusu hastalıkları araştırılmalıdır.

PowerPoint Presentation:

FİZİK BAKI Arter ve venüllerden kanın damar dışına çıkması (extravazasyon) ile ortaya çıkan Kanamalardır. <3 mm peteşi 3-10 mm purpura >10 mm ekimoz Derin dokulara kanama hematom denir.

PowerPoint Presentation:

Peteşi, purpura ve ekimoz genellikle Primer, hematom ise sekonder hemostaz bozukluğu nedeni ile ortaya çıkmaktadır.

Purpura nedenleri:

Purpura nedenleri 1-Primer cilt hastalıkları A)Nonpalpable: Travma, solar, steroid, capillarit, livedoid vasculit 2-Sistemik hastalıklar A)Nonpalpable: A/1-Trombositopeni, trombosti işlev bozukluğu, pıhtılaşma faktör eksikliği A/2-Vasküler frajilite (Amiloidoz, Ehler Danlos) A/3-Trombüs (DİK, crioglobulinemi, TTP,Warfarin reaksiyonu) A/4-Kolesterol ve yağ embolisi A/5-İmmun kompleks (Waldenström, otoeritrosit duyarlılığı)

PowerPoint Presentation:

B)Palpable: B/1-Vaskülit (PAN; lökositoklastik vaskülit) B/2-Emboli: Meningokoksomi, yaygın gonokokkol enfeksiyon, eritema marginatum)

PowerPoint Presentation:

Telenjiektazi damar genişlemsi ile kanın göllenmesidir. Basmakla solarlar . Purpurik döküntüler ise solmaz. Senil purpura ile ayırıcı tanı gereklidir.

PowerPoint Presentation:

TELENJİEKTAZİ

PowerPoint Presentation:

SENİL PURPURA

PowerPoint Presentation:

Epistaksis Gingival kanama Melena, hematemez, hematokezia Hematüri Hemartroz Hemoptizi Subkonjuktival

PowerPoint Presentation:

Meno-metroraji İntraserebral Retroperitoneal, intraperitoneal Kas içi Orofaringeal Sinir basısı ve nöropati Sekonder deri nekrozu izlenebilir.

PowerPoint Presentation:

WALDENSTRÖM

PowerPoint Presentation:

LABORATUAR Kanama zamanı ve tam kan ile başlanmalıdır. Kanama zamanı PRİMER HEMOSTAZ BOZUKLUĞUNU gösterir. İVY yöntemi >9 dk. ise kanama zamanı uzun Tam kan ile trombositopeni saptanabilir.

PowerPoint Presentation:

PRİMER HEMOSTAZ BOZUKLUĞU Trombositopeniler Trombosit işlev bozuklukları von Willebrand hastalığı Vasküler bozukluklar

PowerPoint Presentation:

LACET (TURNİKE) TESTİ >20 peteşi varsa pozitiftir. Trombositopenilerde Trombosit işlev bozukluğunda Vaskuler bozukluklarda pozitiftir.

PowerPoint Presentation:

SEKONDER HEMOSTAZ BOZUKLUĞU Pıhtılaşma zamanı APTT PT Pıhtılaşma faktörleri, vWf düzeyi SDS Agar jel elektroforezi Fibrinojen düzeyi

PowerPoint Presentation:

D-Dimer, fibrin yıkım ürünleri Trombin zamanı Fibrin stabilizasyonu Eugobulin lizis zamanı Tromboplastin generasyon zamanı (TGT) Reptilaz zamanı TROMBOSİT İŞLEVLERİ

PowerPoint Presentation:

PIHTILAŞMA ZAMANI Kaba yöntemdir. İntrensek yolu gösterir. N: 4-8 dk’dır. APTT bakılamadığında uygulanabilir.

PowerPoint Presentation:

APTT (Aktive partiel tromboplastin zamanı) Laboratuar kontrol değerleri (N:28-35 sn) İntrensek yolda F-12,11,9,8, prekallikrein, yüksek molekül ağırlıklı kininojen, Ortak yolda protrombin, fibrinojen, F-10,5 eksikliğinde, Heparin kullanımı, APA-Sendromunda uzar.

PowerPoint Presentation:

PT (PROTROMBİN ZAMANI) Laboratuarın normal kontrolüne göre değişir. Ekstrensek pıhtılaşma yolunu gösterir. >14 sn. PT uzundur. Karaciğer hastalıkları F-7, doku faktörü eksikliğinde, ortak yolda görevli faktör eksikliği, disfibrinojenemide, oral antikoagulan kullanımında uzamaktadır.

PowerPoint Presentation:

TROMBİN ZAMANI Fibrinojen........fibrin dönüşümü Sitratlı plazmaya trombin eklenerek PZ bakılır Hipo-disfibrinojenemi, Heparin tedavisi, YDP sendromunda uzar.

PowerPoint Presentation:

REPTİLAZ ZAMANI TT ile benzer. Fibrinojen azalması Hipofibrinojenemi, YDP sendromu, Disfibrinojenemide olur.

PowerPoint Presentation:

EUGLOBULİN LİZİS ZAMANI Primer fibrinolizde kısa, YDP’da normaldir. FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ VE D-DİMER YDP Sendromunda FYÜ(+), D-Dimer artar. TGT İntrensek pıhtılaşma yolunu gösterir.

PowerPoint Presentation:

KANAMA DİATEZİNDE ALGORİTM Peteşi, purpura, ekimoz, hematom Mukozal kanamalar Hemartroz Kanama zamanı, trombosit sayısı, Turnike testi Kanama zamanı uzun, Turnike testi pozitif, Trombosit sayısı normal TROMBOSİT İŞLEV BOZUKLUĞU Kanama zamanı uzun,Turnike testi normal,Trombosit sayısı normal vWf düzeyi düşük/ normal VON WİLLEBRAND HASTALIĞI Kanama zamanı uzun, Turnike testi pozitif,Trombosit sayısı düşük TROMBOSİTOPENİ NEDENLERİ

PowerPoint Presentation:

Kanama zamanı normal, Turnike testi negatif, Trombosit sayısı ve işlevleri normal. SEKONDER HEMOSTAZ BOZUKLUĞU PT normal, PTT uzun İNTRENSEK PIHTILAŞMA YOLU BOZUK (F12,11,9,8,kininojen, prekallikrein eksikliği, heparin kullanımı, lupus antikoagulantı, F-8 inhibitörleri ) PT ve PTT normal (F-13, hafif derecede F-8,9,11 ve alfa 2 antiplazmin eksikliği, disfibrinojenemi, vaskuler bozukluklar, monoklonal gamopatiler) PT ve PTT uzun ORTAK PIHTILAŞMA YOLU BOZUK (F-10, 5, fibrinojen, protrombin eksikliği, YDP , Primer fibrinoliz) PT uzun, PTT normal EKSTRENSEK PIHTILAŞMA YOLU BOZUK (F-7, doku faktör eksikliği, kumadin kullanımı, karaciğer hastalıkları, disfibrinojenemi)

authorStream Live Help