GASTRİTLER

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

GASTRİTLER:

GASTRİTLER Prof Dr A Ö KARAOĞLU

TANIM::

TANIM: Mide mukozasının inflamasyonuna gastrit denir. Histopatolojik bir tanımlamadır. İnfiltrasyon nötrofilik ise akut, mononükleer hücreler (lenfosit, monosit, makrofaj) hakimse kronik gastrittir. İnflamasyona kısmen epitel degenerasyonu / regenerasyonuda eşlik eder. İnflamasyon geri planda, epitel/endotel hasarı ve regenerasyon ön planda ise gastropati söz konusudur.

ETYOLOJİ::

ETYOLOJİ: GASTRİT *İnfeksiyöz ajanlar Helikobakter pilori *Otoimmunite *İlaçlar NSAİİ, Kortikosteroidler Alkol, Fe, KCl Safra *Aşırıduyarlılık reaksiyonları GASTROPATİ -Şimik sebepler NSAİİ, Kortikostreoidler Alkol Safra -Stress -Hipovolemi -Kronik konjesyon

KLİNİK SINIFLAMA::

KLİNİK SINIFLAMA: A. Akut gastritler: Akut hemorajik ve erozif gastrit B. Kronik gastritler: --1. Kronik nonspesifik gastrit Tip A: Fundal gastrit Kronik yüzeyel gastrit Kronik atrofik gastrit Tip B: Antral gastrit Kronik antral gastrit Kronik atrofik gastrit --2. Kronik erozif gastrit ( Lenfositik = Varioloform gastrit) --3. Spesifik gastritler Menetrier hastalığı Eozinofilik gastrit

KRONİK GASTRİTLER::

KRONİK GASTRİTLER: A TİPİ B TİPİ Bölge Fundus + Korpus Antrum + Korpus Enflamasyon Kronik Akut - Kronik Heredite Otozomal dominant Bilinmiyor Asit sekresyonu Azalır – Normaldir Artmıştır – Normaldir Hipergastrinemi Alışılmıştır Seyrektir IF’e ve Paryetal hücreye karşı Ab Vardır Yoktur Etyoloji Otoimmun H. Pilori ve bilinmeyenler

KRONİK GASTRİT VE ÖZELLİKLERİ::

KRONİK GASTRİT VE ÖZELLİKLERİ: Atrofik gastritte intestinal metaplazi (normalde İB’da bulunan dokunun midede görülmesi) ortaya çıkabilir. Kr. Yüzeyel gastritler 15 – 20 yıl içinde atrofik gastrite dönebilir. A tipi gastritde hastaların %10’unda IF salınımı çok azalır ve pernisiyöz anemi ortaya çıkar. Pernisiyöz anemide bloking, binding ve paryetal kanaliküler antikorlar ortaya çıkabilir. Pernisiöz anemide klinik triad: Halsizlik – Parestezi – Dilde hassasiyet/acıma’dır. Bu tip (otoimmun etyolojili) gastritlerle birlikte Hashimoto tiroiditi, hipo veya hipertiroidi, Addison ve Diabet bulunabilir. B tipi gastritlerde en sık neden Helikobakter Pilori ( gram - , 5 – 7 flagellası olan spiral şeklinde bir bakteri)’dir.

KRONİK EROZİF GASTRİT VE ÖZELLİKLERİ: ( LENFOSİTİK GASTRİT = VARİOLOFORM GASTRİT):

KRONİK EROZİF GASTRİT VE ÖZELLİKLERİ: ( LENFOSİTİK GASTRİT = VARİOLOFORM GASTRİT) Etyoloji tam olarak bilinmemektedir. IgE içeren hücreler mukozada saptanır. Disodyum Chromoglikat (mast hücresi membran stabilizörüdür) ’a cevap vermesi; bir hipersesitivite faktörünün rol oynadığını düşündürür. Gastrik foldlarda hipertrofi vardır. Histopatolojide lenfositik infiltrasyon hakimdir. Tedavisinde H 2 RB, PPI, Kromolin, Kortikosteroid kullanılabilir.

MENETRİER HASTALIĞI::

MENETRİER HASTALIĞI: Fundus ve korpusta dev gastrik foldlar, hipoalbuminemi ile karakterizedir. Histopatolojik olarak Faveolar hiperplazi, bezlerde atrofi, mukozal kalınlaşma saptanır. Parietal h.ler tuutlursa aklorhidri – hipoklorhidri vardır. Klinik olarak kilo kaybı, bulantı-kusma, diare, deride kızarıklık olabilir. FM.de; epigastrik hassasiyet, ödem ve anemi saptanabilir. Mide sıvısında normalde 1.7mg/ml protein bulunurken bu hastalarda 8-9mg/ml protein vardır. Ayırıcı tanıda Cronkhite – Canada Sendromu düşünülmelidir. Tedavi: H 2 RB, PPI, Paryetal gastrik vagotomi ve gastrektomi uygulamasıdır.

TANI::

TANI: KLİNİK: Gastritlere özgü bir semptom yoktur. Spesifik radyolojik ve endoskopik kesin görüntüsü yoktur. Epigastrik ağrı, iştahsızlık, B/K, hematemez – melena olabilir. Akut gastritler kroniklere göre daha semptomatiktir. TANI: Endoskopist gördüğü mukozaya ait özellikleri (eritem, frajilite, eksudasyon, ödem, hemoraji, erozyon, pli kaybı veya hipertrofisi, damarların görünür hale gelip gelmemesine) bakarak karar verir ve biyopsiler yaparak patolojik değerlendirmeye sunar. Kesin tanı Endoskopik biyopsinin değerlendirilmesi ile konur. Endoskopi esnasında alınan antral biyopsi örneği ile hızlı üreaz testi yaparak HP varlığı (aynı zamanda biyopsinin histopatolojik incelemesiyle) araştırılır.

TEDAVİ::

TEDAVİ: Önceden belirlenmiş sabit bir tedavi modalitesi yoktur. Öncelikli olarak etyolojik faktör saptanırsa buna göre hareket edilir. Etken ilaçsa, alkolse uzaklaştırılır. Hiperasidite ile birlikte olan bir patoloji söz konusu ise H 2 RB ve PPI kullanılır. Helikobakter saptanmışsa çiftli antibiotik (günümüzde seçkin olarak kullanılanlar Amoksisilin 2g/G ve Klaritromisin 1g/G) ve PPI ile üçlü tedavi uygulanır. Normoasidite / hipoasidite ile ile birlikte olan durumlarda sitoprotektif olarak isimlendirilen Sükralfat 4 x 1g veya 2x 2g/G veya Prostoglandin anologları (Misoprostol) kullanılır. Gastritler ve gastropatiler birarada bulunabilir. Örneğin portal HT’a bağlı bir gastropati varsa nonselektif beta blok.ler verilir.

authorStream Live Help