tpn hgh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ÇOCUKLARDA TOTAL PARENTERAL BESLENME:

ÇOCUKLARDA TOTAL PARENTERAL BESLENME Doç. Dr. Münevver Türkmen ADÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Total parenteral beslenme kime uygulanmalıdır?:

Total parenteral beslenme kime uygulanmalıdır? Yiyemeyen, yememesi gereken veya yeterince yiyemeyen kişilere

Total parenteral beslenme endikasyonları:

Total parenteral beslenme endikasyonları Cerrahi olarak düzeltilebilen konjenital GIS anomalileri Özefagus atrezisi Trakea-ösefageal fistül Diyafragma hernisi Malrotasyon Hirschsprung hastalığı Volvulus Mekonyum ileusu Gastroşizis Omfolosel

Total parenteral beslenme endikasyonları:

Total parenteral beslenme endikasyonları İntestinal hastalıklar Nekrotizan enterokolit İntraktable kusma İntraktable ishal İnflamatuvar barsak hastalıkları Barsak fistülleri Peritonit İleus

Total parenteral beslenme endikasyonları:

Total parenteral beslenme endikasyonları Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebekler Solunum sıkıntısı olan hastalar RDS ve BPD nedeni ile beslenmeyi tolere edemeyen hastalar Ağır pulmoner hastalık nedeni ile mekanik ventilasyon uygulanan hastalar Renal hastalıklar Böbrek yetmezliği

Total parenteral beslenme endikasyonları:

Total parenteral beslenme endikasyonları Malign hastalıklar Radyasyon enteriti Kemoterapinin GIS’e etkileri Kanser kaşeksisi Hipermetabolik durumlar Ağır yanıklar Major travmalar

Total parenteral beslenme endikasyonları:

Total parenteral beslenme endikasyonları Cerrahi hastalıklar Preoperatif Postoperatif Kemik iliği ve organ transplantasyonu Psikiyatrik hastalar Anoreksia nervoza Özel durumlar Kardiyak kaşeksi Hepatik yetmezlik Sepsis Ağır malnütrisyon

Sıvı gereksinimini artıran durumlar:

Sıvı gereksinimini artıran durumlar Hava sıcaklığının normalin üstünde olması Radiant ısıtıcılar Tek kat duvarlı küvözler Fototerapi Diüretik kullanımı İntravenöz alimantasyon Vücut ısısında artma İshal Solunum sıkıntısı Hipermetabolizma (sepsis,travma) Glikozüri Renal tübüler defektler Fistül ve benzeri anomaliler

Sıvı gereksinimini azaltan faktörler:

Sıvı gereksinimini azaltan faktörler Termal battaniyeler Çift duvarlı küvözler Nemli hava Nemlendirilmiş hava verme (endotrakeal tüp ile) Oligüri

Total parenteral beslenmede besin öğeleri:

Total parenteral beslenmede besin öğeleri Protein 4 kkal/g Glukoz 3.4 kkal/g Lipid 9 kkal/g Elektrolit Vitamin Eser elementler Su

Pediatrik hastanın parenteral beslenmesi için sıvı gereksinimi:

Pediatrik hastanın parenteral beslenmesi için sıvı gereksinimi Vücut ağırlığı sıvı miktarı <10 kg 100 ml/kg/gün 10-30 kg 2000 ml/m 2 /gün 30-50 kg 100 ml/saat (2.4 L/gün) >50 kg 124 ml/saat (3 L/gün) Miktarda artma <10 kg ise alması gereken kaloriye ulaşana kadar 10 ml/kg/gün artırılır (en fazla 200 ml/kg/gün) >10 kg alması gerekli kaloriye ulaşana kadar %10 artırılır (en fazla 4000 ml/m 2 /gün

Enerji gereksinimi:

Enerji gereksinimi Prematüre bebek için 85-135 kcal/kg/gün 1-7 yaş 75-90 kcal/kg/gün 7-12 yaş 60-75 kcal/kg/gün 18 yaşına kadar kalori gereksinimi giderek 30-60 kcal/kg/gün kadar azalır

Enerji gereksinimi:

Enerji gereksinimi Enerjinin %50-60 kh’lardan sağlanabilir Periferik yoldan %10-12.5 konsantrasyonu aşmamalıdır Santral yolla %40’a kadar çıkılabilir Lipidler enerji sağlamak, esansiyel yağ asidi eksikliğini önlemek için verilir Günlük kalorinin %30-35 Lipid 1-4 g/kg/gün 0.5-3 g/kg (prematürlere)

Protein gereksinimi:

Protein gereksinimi Çocuğun günlük gereksinimini karşılayacak miktarda nitrojen ve esansiyel amino asit Günlük kalorinin %10-15 proteinlerden Prematüre bebeklere günde 2.0-3.5 gr/kg/gün Süt çocuğu 2.5-3 gr/kg/gün Daha büyük çocuklara 1-2 gr/kg/gün

Total parenteral beslenmede besin öğeleri:

Total parenteral beslenmede besin öğeleri Vitaminler Suda eriyenler;B,C, Folik asit, Niasin Yağda eriyen; A,D,E,K Elektrolit ve mineral gereksinimleri Na: 2-4 mEq/kg/gün K: 2-4 mEq/kg/gün Klorür: 3-6 mEq/kg Ca: 0.5-3 mEq/kg P: 0.5-1 mEq/kg Mg: 0.5-1 mEq/kg

Eser elementler:

Eser elementler Bakır Çinko Demir Selenyum Molibden Manganez Krom İyot Kobalt Flor

Parenteral beslenme için damar kateterizasyonu:

Parenteral beslenme için damar kateterizasyonu Periferik damarlar Santral damarlar Sefalik Subklavien İç ve dış juguler venler

Komplikasyonlar :

Komplikasyonlar Teknik (kateterle ilgili komp.) Septik (santral uygulama) Metabolik Hepatobilier Allerjik reaksiyonlar, sıvı yüklenmesi, solunum yetmezliği

Metabolik komplikasyonlar:

Metabolik komplikasyonlar Elektrolit dengesizliği Eser element eksikliği Karbonhidratla ilgili Hiper/hipoglisemi Serum hiperozmolalitesi Ozmotik diürez-dehidratasyon Nonketotik hiperglisemik koma Proteinle ilgili (pH, BUN ve amonyak)

Metabolik komplikasyonlar (lipidle ilgili):

Metabolik komplikasyonlar (lipidle ilgili) Hiperlipidemi Pulmoner fonksiyon değişiklikleri Hiperbilirubinemi Kemik hastalığı Osteopeni (Ca, P, ALP)

Teknik (kateterle ilgili komplikasyonlar):

Teknik (kateterle ilgili komplikasyonlar) Kardiak aritmi Yabancı cisim reaksiyonu Ven perforasyonu Ven trombozu Flebit Endokardit Kateter tıkanması Hidrotoraks Pnömotoraks Hava embolisi

Parenteral beslenmede kullanılan solüsyonlar:

Parenteral beslenmede kullanılan solüsyonlar Glukoz solusyonları Lipid emülsiyonları Aminoasit solusyonları Kalsiyum ve fosfor solusyonları

Parenteral beslenme sıvılarının hazırlandığı odalar:

Parenteral beslenme sıvılarının hazırlandığı odalar Nozokomiyal enfeksiyonlar için kaynaklar Ortamın havası Sıvıyı hazırlayan kişiler Kullanılan aletler Laminer hava akımlı kabinler

İzlem:

İzlem Kan şekeri, idrarda şeker Plazma lipid düzeyleri (infüzyon kesildikten 4 saat sonra) Hiperbilirubinemi, sepsis, immun fonksiyonlarda bozukluk, koagülopatikaraciğer yetmezliği ağır akciğer hast. Lipdler azaltılmalıdır Metabolik asidoz, böbrek karaciğer yetmezliği,aminoasidopati İntravenöz amino asit azaltılalıdır Karaciğer fonksiyon testleri

authorStream Live Help