Kalp Hst.pato

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Kalp Hst.pato

Comments

Presentation Transcript

KALP HASTALIKLARI PATOLOJİSİ:

KALP HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Prof. Dr. Emel Dikicioğlu Çetin

İnsan kalbi, olağanüstü becerikli, dayanıklı ve güvenli bir pompadır:

İnsan kalbi, olağanüstü becerikli , dayanıklı ve güvenli bir pompadır Bu pompa, yaşam süresince, her gün 6000 lt den fazla kanı bütün gövdeye gönderir Dokulara, düzenli-sürekli vital destek sağlar, kullanılmış ürünlerin atılımını kolaylaştırır. Böylece, Kardiak disfonksiyon, fizyolojik olayların alt üst olmasına yol açabilir

Gelişmiş toplumlarda, en önemli ölüm ve malüliyet nedeni:

Gelişmiş toplumlarda, en önemli ölüm ve malüliyet nedeni (ABD) Postnatal ölümleri % 40’ ı Ca ölümlerinin 2 katı Yalnızca İskemik Kalp Hastalığı’ nın yıllık ekonomik yükü 100.000.000 $

Normal Kalp; (boy ve ağırlığa bağlı değişken):

Normal Kalp; (boy ve ağırlığa bağlı değişken) Ağırlık: K= 250 – 300 gr E= 300 – 350 gr Sağ V. kalınlığı: 0.3 – 0.5 cm Sol V. kalınlığı: 1.3 – 1.5 cm Kapak çevreleri: Trk: 12 cm Plm: 8.5 cm Mit: 10 cm Ao: 7.5 cm Perikardda 30 cc sıvı İU 4. Hf hipertrofi, dilatasyon, kardiomegali

Yaşlanmanın kalbe etkileri ::

Yaşlanmanın kalbe etkileri : Kaviteler: - Sol atrial kavite boyutları artar - Sol ventriküler kavite boyutları azalır – Ventriküler septum sigmoid şekil alır Kapaklar: - Aortik kapakta kalsifik depozitler – Mitral kapakta annular kalsifik depozitler – Yaprakcıklarda fibröz kalınlaşma – Mitral yaprakcıklarda sol atriuma doğru dönüş - Nasırlaşmalar

PowerPoint Presentation:

Koroner arterler: - Kıvrımlı görünüm (tortözite) - Luminal çap artışı - Kalsifik depozitler - Aterosklerotik plak Myokard (duvarlar): - Duvar kütlesinde artış(myositler ,koll. ) - Subepikardial yağ artışı - Kahverengi atrofi (lipofüssin ) - Bazofilik dejenerasyon - Amiloid depozisyonu

PowerPoint Presentation:

Aorta: - Sağa doğru kaymış dilate assenden aorta – Uzamış tortöz torasik aorta - Elastik dokuda kırılmalar, kollagen birikimi - Aterosklerotik plak

PowerPoint Presentation:

Kalp fonksiyonunun temeli: Kardiak kas: MYOKARD Kardiak myositler: çember şeklinde, sirküler oryantasyon 5 temel komponenti var: Hc membranı (sarcolemma) ve T-tubuller (impuls iletimi için) Sarkoplazmik retikulum, kontraksiyon için Ca++ rezervuarı Kontraktil elemanlar Mitokondria Nükleus “intercalated” diskler “Cross-striation”: sarkomerik yapı

Kalp Hastalıkları;:

Kalp Hastalıkları; İskemik Kalp Hastalığı Hipertansif Kalp Hastalığı Valvular Kalp Hastalığı Myokardial Hastalık Perikardial Hastalık Neoplastik Kalp Hastalıkları Kongenital Kalp Hastalıkları

I.İskemik Kalp Hastalığı (Koroner Kalp Hs):

I. İskemik Kalp Hastalığı (Koroner Kalp Hs) Kalbin oksijenlenmiş kan ihtiyacının karşılanamaması sonucu gelişen birbiri ile ilişkili sendromlar grubu Etyoloji: Temel neden: Daraltıcı plak oluşumları ile giden ciddi koroner ateroskleroz + fissüre olmuş plaklar üzerindeki trombüs. + vazospazm + trombosit agregasyonu Myokardın oksijen ihtiyacının artması Kanın oksijen taşıma kapasitesinde azalma (anemiler) Kan basıncında ani düşüş (şok) Nonaterosklerotik koroner hs. (emboli, arterit)

İskemi gelişme oranına ve sonuçların ciddiyetine göre 4 durum izlenir::

İskemi gelişme oranına ve sonuçların ciddiyetine göre 4 durum izlenir: Angina pektoris Miyokard infarktüsü Kronik iskemik kalp hastalığı (iskemik kardiyomyopati) Ani kardiak ölüm

Angina pektoris:

Angina pektoris Önemli anatomik değişikliklere yol açmayan klinik bir durum Substernal/prekordial ağrı atakları İnfarktüse yolaçmayan myokard iskemisi *Tipik (stabil) anj. *Variant anj. *Anstabil anj. Daraltıcı lezyon / vazopazm / trombosit agg. / artmış O2 ihtiyacı

Myokard İnfarktüsü:

Myokard İnfarktüsü (ABD) 1.500.000 kişi / yıl akut MI 1 / 3 ‘ inde ölüm * Transmural: En sık , tek koroner arterin beslediği ventriküler duvarda, tüm / tüme yakın iskemik nekroz * Subendokardial: ventriküler duvarın 1/3 (1/2) iç kısmına sınırlı iskemik nekroz

Risk?:

Risk? MI herhangi bir yaşta gelişebilir, ancak, yaş ile ve ateroskleroza yatkınlık ile risk ağır biçimde artar (AS için risk fak: -Hipertansiyon - Sigara içimi -Diabetes Mellitus -Genetik hiperkolesterolemi -Diğer hiperlipoproteinemiler Reprodüktif dönemde kadınlarda

PowerPoint Presentation:

Major epikardial KA in tıkanması: 20-40 dk: EM bulgular 1-3 sa: dalgalı fibril değişikliği 4-12 sa: klasik nekroz histolojisi 6 hr!

PowerPoint Presentation:

Akut Myokard İnfarktüsü (sol ventrikül Posterolateral duvar)

PowerPoint Presentation:

Akut Myokard İnfarktüsü

PowerPoint Presentation:

Kontraksiyon bandları: K. myositin uzun eksenine dik kondanse kontraktil proteinler Myokardın geri dönüşsüz zedelenme alanlarında oluşur Reperfüze infarktlarda: + hemoraji

Kronik iskemik kalp hastalığı::

Kronik iskemik kalp hastalığı: = İskemik kardiomyopati Uzun süreli ve ilerleyici iskemi sonucu, araya giren infarktüsler ile ağırlaşabilen, sinsi myokard harabiyeti Yaşlılarda, EKG değişiklikleri ve konjestif kalp yetmezliği ile kendini gösteriyor Morfoloji: Yaşlanma bulguları yanısıra, sol ventrikül hipertrofi ve dilatasyonu, koroner arterlerde orta derecede ateroskleroz bulguları, eski infarktlara ait fibröz skar odakları

Ani Kardiak Ölüm:

Ani Kardiak Ölüm Kardiak nedenlerle, semptomlar ortaya çıkmadan ya da çıktıktan hemen sonra (1 sa) beklenmedik ölüm Morfoloji: Bir/birkaç koroner arterde ciddi stenoz (% 75<) (%10-20 başka nedenler) % 40 iyileşmiş MI (kardiak arrestten döndürülmüş) 1/3 yeni MI (MI: 12 sa. önce makroskopik bulgu - ) Subendokardial myositlerde ciddi kronik iskemi bulguları

2. Hipertansif Kalp Hastalığı (I):

2. Hipertansif Kalp Hastalığı (I) = Sistemik (sol) hipertansif kalp Hst. Artmış basınç yüküne kalbin uyum yanıtı Kriterleri: *Başka bir kardiovasküler patoloji olmaksızın sol ventriküler hipertrofi *Sistemik hipertansiyon bulgusu Kardiak hipertrofi; Myokardial disfonksiyon, kardiak dilatasyon, konjestif kalp yetmezliği ve ani ölüme yol açabilir !

Morfoloji ?:

Morfoloji ? MAK: -Sol ventrikülde dilatasyon olmaksızın çepeçevre hipertrofi (2 cm )(tüm kalp boyutu ve ağırlığı da artmıştır: 500 gr ) - Sol atrial büyüme (diastolik dolum bozulması ile) MİK: - Myositlerde hipertrofi ve interstisyel fibrozis

PowerPoint Presentation:

Hipertansif kalp hastalığı

HKH (II) “Cor Pulmonale”:

HKH (II) “Cor Pulmonale” = Pulmonar (sağ) hipertansif kalp hst. Akciğerler ya da pulmoner damarlar ile ilgili nedenlerle gelişir * Akut : massif pulmonar embolizmden sonra * Kronik : septal kapiller kompresyonu / pulmoner arter-arteriol obstrüksiyonuna bağlı uzamış basınç yükü Sağ ventrikül hipertrofisi + Dilatasyonu

PowerPoint Presentation:

Kronik “Cor Pulmonale”

3. Valvular Kalp Hastalığı:

3. Valvular Kalp Hastalığı Herhangi bir hastalığın kalp kapaklarını tutması: STENOZ ve/veya YETMEZLİK ile sonuçlanır. STENOZ: Kapağın tam açılabilmesinde yetersizlik (ileriye akışı engeller) YETMEZLİK (regürjitasyon): Kapağın tam kapanabilmesinde yetersizlik (tersine akışa izin verir) Pür ya da mikst olabilir....

Valvular Kalp Hastalığı’nın en sık nedenleri;:

Valvular Kalp Hastalığı’nın en sık nedenleri; Mitral stenoz: Romatizmal kalp hastalığı Mitral yetmezlik: Mitral valv prolapsusu (miksomatöz dejenerasyon) Aort stenozu: -Senil kalsifik aortik stenoz -Kongenital olarak deforme valv kalsifikasyonu Aort yetmezliği: Hipertansiyon ve yaşlanma ile ilgili çıkan aorta dilatasyonu

PowerPoint Presentation:

Valvular kalsifik dejenerasyon

PowerPoint Presentation:

Mitral valv prolapsusu (miksomatöz dej.)

PowerPoint Presentation:

Mitral valv prolapsusunda, trombotik plak

PowerPoint Presentation:

Akut romatik kalp hastalığında morfoloji ve patogenez

PowerPoint Presentation:

Akut romatik mitral valvulit

PowerPoint Presentation:

Akut romatik karditde Aschoff cismi

PowerPoint Presentation:

Vejetatif endokarditin 4 ana formu RHD:Romatik K. Hs. İE:Enfektif endokardit NBTE:Nonbakteriel trombotik endokardit LSE:Libman-Sacks endokarditi (SLE’ da endokardit)

4. Myokardial Hastalık:

4. Myokardial Hastalık Myokardın primer bozuklukları sonucu gelişen kalp hastalığı = Kardiomyopati Etyoloji: Enfeksiyon Hs. (myokarditler) İmmunolojik Hs. Sistemik metabolik Hs. Muskular distrofiler Kalp kas hc.de genetik anormallikler Alkol vb. madde alışkanlığı İDİOPATİK

PowerPoint Presentation:

Klinik, fonksiyonal ve patolojik bulgulara göre: -Dilate KMP (KONJESTİF kmp) (en sık: % 90) (progressiv hipertrofi, dilatasyon, sistolik disfonksiyon) (myokardit, Alkol alışkanlığı, postpartum, genetik, idiop) -Hipertrofik KMP (idiop. hipertrofik subaortik stenoz= Hipertrofik obstrük. KMP) (hipertrofi, ağırlık ,anormal diastolik dolum, hiperkontrakte) (myositlerde ekstrem hipertrofi) -Restrüktif KMP (Diastolde ventriküler dolumda bozulma, sistolik fonksiyon N) (Ağırlık, boyut N) (İdiop., radyasyon fibrozisi, amiloidoz, sarkoidoz, metastatik tm, metabolizma bozuk.)

PowerPoint Presentation:

Dilate Kardiomyopati

Myokarditler;:

Myokarditler; Myokardın inflamatuar hastalıkları Myositlerde zedelenme (İskemik zedelenmelerde inf. yanıt +: Myokardit değil) Enf., İmmunolojik reaksiyonlar, Nedeni bilinemeyen durumlar

PowerPoint Presentation:

Hipersensitivite Myokarditi

5. Perikardial Hastalık:

5. Perikardial Hastalık Perikardial efüzyon (hidroperikardium) Hemoperikardium 200-300 ml sıvı kardiak dolumu engeller (Kalp tamponadı) Perikarditler Çoğu sekonder (enf., imm., diğer) Primer viral *Seröz, *Fibrinöz, Serofibrinöz (en sık), *Pürülan, *Hemorajik, *Kazeöz Sekel: Adeziv mediastinoperikardit Konstrüktif perikardit (fibrokalsifik skar)

PowerPoint Presentation:

Akut süpüratif perikardit (pnömoniden yayım)

6. Neoplastik kalp Hastalıkları:

6. Neoplastik kalp Hastalıkları Primer tm oldukça nadir. Metastatik tm daha sık: kanserden ölenlerin %5’ inde Primer kardiak tm (sıklık sırasına göre): BENİGN: - Miksom , Fibrom , Lipom , Papiller fibroelastom , Rabdomyom MALİGN: - Angiosarkom ve diğer sarkomlar

PowerPoint Presentation:

MİKSOM: (EN SIK SOL ATRİUMDA -fossa ovalisde-) (0.5 – 10 cm çaplı, saplı/sapsız kitle) Primitif, multipotansiyel mezenkimal hücrelerden gelişir.

7. Konjenital Kalp Hastalıkları:

7. Konjenital Kalp Hastalıkları Çocukluk çağındaki en sık kalp hst . Her 1000 canlı doğumdan 6-8’ i Genetik faktörler (trizomi 13,15,18,21; Turner S.) Çevresel faktörler (rubella enf.) En sık: Ventriküler septal defekt

PowerPoint Presentation:

3 ana kategori var: - Soldan sağa geçişli (shunt) malformasyonlar - Sağdan sola geçişli (shunt) malformasyonlar - Obstrüksiyona neden olan malformasyonlar

PowerPoint Presentation:

Soldan sağa geçişli malformasyonlar

PowerPoint Presentation:

Sağdan sola geçişli malformasyonlar

PowerPoint Presentation:

Büyük damar transpozisyonu

PowerPoint Presentation:

Obstrüksiyona neden olan malformasyonlar (Aort koarktasyonu)

authorStream Live Help