Dislipoproteinemiler (3.SINIF GÖĞÜS-KALP)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Lipid Metabolizması Ve Dislipoproteinemiler:

Lipid Metabolizması Ve Dislipoproteinemiler Doç. Dr. Aslıhan B. KARUL

Kardiyovasküler risk faktörleri:

Kardiyovasküler risk faktörleri Klinik Faktörler (şişmanlık, hareketsiz yaşam, hipertansiyon, sigara, tekrarlanan stresler) Biyokimyasal faktörler (hiperlipoproteinemi, hiperglisemi, hiperkupremi, hiperfibrinojenemi ve hematokritin artması)

Lipidlerin Vücuttaki Fonksiyonları:

Lipidlerin Vücuttaki Fonksiyonları Enerji kaynağı Hücre membranının bileşeni Hidrofobik bariyer Hormon ana maddesi Yağda eriyen vitaminlerin emilimi Sinir iletisi Isı kaybının önlenmesi

Lipoproteinlerin Yapı ve Sınıflandırılması:

Lipoproteinlerin Yapı ve Sınıflandırılması Lipidler sulu ortamlarda çözünmezler Proteinlere bağlı olarak plazmada dolaşırlar Bu bileşikler LİPOPROTEİN olarak adlandırılır Yapılarında serbest kolesterol, fosfolipid,trigliserid ve apolipoproteinler bulunur

Lipoprotein Ölçümleri:

Lipoprotein Ölçümleri Hiperlipidemi ve Hipolipidemilerin Tanısal İndikatörleridir!

Apolipoproteinler:

Apolipoproteinler Lipoprotein metabolizmasındaki önemli enzimleri aktive ederler Lipoprotein kompleksini birarada tutarlar Spesifik hücre yüzey reseptörleri sayesinde lipoproteinlerin tanınmasını ve hücreler içerisine alınmasını sağlarlar

Lipoprotein Lipaz Enziminin Aktivasyonu:

Lipoprotein Lipaz Enziminin Aktivasyonu

İnsan Plazma Lipoproteinlerinin Karakteristikleri:

İnsan Plazma Lipoproteinlerinin Karakteristikleri Şilomikronlar : >0,95g/ml, Orijin, >70 nm,Egzojen TG, AI,B-48, CI,CII,CIII VLDL: 0.95-1.006, pre-beta,25-70nm, Endojen TG, B-100, CI,CII,CIII,E IDL: 1.006-1.019, beta ve pre-beta arası, 22-24 nm, Endojen TG, KE,B-100 ve E LDL: 1.019-1.063, beta, 19-23 nm, KE, B-100, HDL: 1.063-1.210, alfa, 4-10 nm, Fosfolipidler, AI,AII Lp(a): 1.040-1.130, 25-30 nm, KE, Fosfolipidler, (a), B-100

Lp (X) lipoprotein:

Lp (X) lipoprotein Obstruktif bilyer hastalıklarda görülen anormal bir lipoproteindir Ağırlığının %90 unu Fosfolipidler ve Serbest kolesterol oluşturur % 10 u ise ApoC ve albümindir

Önemli Plazma Apolipoproteinlerinin Özellikleri:

Önemli Plazma Apolipoproteinlerinin Özellikleri ApoA I ApoAII ApoAIV LCAT kofaktörü, Şilomikron,HDL Fonk.Bilinmiyor, HDL LCAT aktivatörü, Şilomikron,HDL Apo B100 ApoB-48 VLDL ve Şilomikronların sekresyonu, LDL reseptör aracılı olarak LDL’lerin hücre içine alınımı, VLDL,IDL,LDL İnce barsaklardan TG lerin salınımı, Şilomikronlar Apo CI Apo CII Apo CIII LCAT aktivatörü(?), Şilomikron, VLDL, HDL LPL kofaktörü, Şilomikron, VLDL, HDL CII’i inhibe eder (LPL inh.) Şilomikron, VLDL, HDL Apo E Şilomikron kalıntıları ve IDL’leirn alınımını kolaylaştırır, Şilomikron, VLDL, HDL Apo(a) Fonksiyonu bilinmiyor, Lp(a), Mol. Ağ. En büyük olan Apolipopotein (187000-667000 Dalton)

Lipid metabolizması:

Lipid metabolizması Egzojen yolla alınan lipidler pankreas lipazı ve safra tuzlarının etkisiyle parçalanır Yağ asidleri, gliserol, mono ve digliseridler olarak barsak mukozasından emilir

Lipid metabolizması:

Lipid metabolizması Endojen trigliserid sentezi ise glukozdan başlar ve karaciğerde oluşur Adipositlerden kana verilen TG’ler de albümine bağlanarak KC’e gelirler ve endojen senteze katılırlar Endojen kolesterol sentezi de asetil-CoA dan başlar ve karaciğerde gerçekleşir

Lipid Metabolizması:

Lipid Metabolizması İnce Bağırsaklar Dolaşım (endotel-LPL) Karaciğer Dolaşım Karaciğer (Hepatik Lipaz) Karaciğer ve ib duvarı Şilomikron Şilomikron Kalıntıları VLDL sentezi IDL  LDL IDL ve LDL yıkılır HDL sentezi

Lipid Metabolizması(Egzojen Yol):

Lipid Metabolizması(Egzojen Yol) Şilomikronlar dolaşıma geçtikten sonra HDL’den Apo C ve E’yi alır LPL (ApoCII sayesinde) Aktive olur TG hidroliz olur ve hücre içine YA alınır Şilomikron kalıntıları karaciğer hücresi içine endositozla alınır Açığa çıkan Kolesterolden safra asitleri, yeni lipoprotein veya KE oluşur Bu Kolesterol HMG KoA redüktazı inhibe eder

Lipid Metabolizması (Endojen Yol):

Lipid Metabolizması (Endojen Yol) Hepatositler HMG Ko A redüktaz sayesinde kolesterol sentezleyebilirler Hepatositler karbonhidratlar ve yağ asitlerini kullanarak TG sentezleyebilirler Sentezlenmiş TG ve Kolesterol VLDL halinde dolaşıma salınır VLDL yapısındaki CII sayesinde endoteldeki LPL aktive olur ve VLDL kalıntıları oluşur VLDL kalıntıları yeniden KC tarafından alınır ve IDL oluşur IDL bir hidrolize daha uğrayarak LDL oluşturur

Lipid Metabolizması (LDL) :

Lipid Metabolizması (LDL) LDL, üzerindeki apo B100 sayesinde hücrelere alınır Yıkılır. Kolesterol açığa çıkar Kolesterolün fazlası EK şeklinde depolanabilir Kolesterol ve LDL reseptör sentezi inhibe olur LDL damar düz kas hücreleri tarafından alınabilir Köpük hücresi oluşumuna neden olur Ateroskleroz oluşabilir

Lipid Metabolizması (HDL):

Lipid Metabolizması (HDL) HDL, karaciğer veya ince bağırsakta sentezlenir dolaşımda yapısına PL, Kol, alır Hücre membranlarından serbest kolesterolü yapısına alabilir! Serbest Kolesterol LCAT (lesitin kolesterol açil transferaz) sayesinde EK haline gelebilir. Yapısına LDL’lerden EK alabilir.

Referans değerler:

Referans değerler Doğumdan itibaren persantil değerlerine göre artarak değişir LRC (Lipid Research Clinics) populasyonuna göre referans intervalleri belirlenmiştir Daha geniş referans intervaller ise belirlenmektedir Tietz Textbook of Clinical Chemistry, Chapter 25, 3. Edition, sayfa:826-828

Plazma lipid düzeyi :

Plazma lipid düzeyi 8-10 saatlik açlıktan sonra total olarak %400-700 mg lipid ¼’ü trigliserid %140-200 mg’ı kolesterol %160 mg kadarı fosfolipid

Serum LDL-kolesterol düzeyi:

Serum LDL-kolesterol düzeyi %130 mg’dan düşük olması aterosklerotik kalp hastalığı için düşük riski %130-160 mg arasında olması orta riski %160 mg’dan yüksek olması yüksek riski ifade eder.

Serum HDL-kolesterol düzeyi:

Serum HDL-kolesterol düzeyi %45 mg’dan yüksek olması aterosklerotik kalp hastalığı için düşük riski %35-45 mg arasında olması orta riski %35 mg’dan düşük olması yüksek riski ifade eder.

LDL-kolesterol/HDL-kolesterol oranı:

LDL-kolesterol/HDL-kolesterol oranı 3’ten küçük olması aterosklerotik kalp hastalığı için düşük riski 3-4 arasında olması orta riski 4’ten büyük olması yüksek riski ifade eder.

Terminoloji:

Terminoloji Hiperlipidemi ve hiperlipoproteinemi Dislipidemi ve dislipoproteinemi

Hiperlipidemi:

Hiperlipidemi Toplum dağılımının en yüksek %5-10’u Trigliserid>200 mg/dl Kolesterol>240 mg/dl ise yüksek KVS hst risk 150>Trigliserid>199 mg/dl 200>Kolesterol>239 mg/dl ise ılımlı risk Çocuklarda: Trigliserid>140 mg/dl Kolesterol>200 mg/dl yüksek risk

Lipid değerleri değişkendir:

Lipid değerleri değişkendir Yaş Genetik Beslenme Bulunulan ülke

Hiperlipidemi:

Hiperlipidemi Lipoproteinin Yapımında ARTIŞ Uzaklaştırılmasında AZALMA * Dolaşımdaki lipoproteinlerin anormal işlemlenmesi (Örneğin TG’lerin hidrolizinde artma) * Lipoproteinlerin hücresel alınımında bozukluk

Lipoprotein metabolizma bozukluğu:

Lipoprotein metabolizma bozukluğu Apolipoprotein Reseptör Enzim Kofaktör

Lipoprotein metabolizma bozukluklarının önemi:

Lipoprotein metabolizma bozukluklarının önemi Hastaların tanısı Ailelerinin takibe alınması Lipoprotein metabolizmasının anlaşılması Atheroskleroz sorularının yanıtlanması TUS sorularının yanıtlanması

Lipid ve Lipoprotein Metabolizması Bozuklukları (Dislipidemi veya dislipoproteinemiler):

Lipid ve Lipoprotein Metabolizması Bozuklukları (Dislipidemi veya dislipoproteinemiler) Sekonder Dislipoproteinemi veya hiperlipidemiler Primer Dislipoproteinemi veya hiperlipidemiler İkisi Birlikte

Primer hiperlipoproteinemilerin sınıflandırılması:

Primer hiperlipoproteinemilerin sınıflandırılması Serumda yükselen lipid çeşidine göre Fenotipik sınıflama [Fredrickson (WHO) sınıflaması] Genetik (metabolik) sınıflama (De Genes)

Fredrickson Sınıflaması:

Fredrickson Sınıflaması Tip I hiperlipoproteinemi Tip IIa ve IIb hiperlipoproteinemi Tip III hiperlipoproteinemi Tip IV hiperlipoproteinemi Tip V hiperlipoproteinemi

Sekonder Hiperlipidemi ve Dislipoproteinemi nedenleri:

Sekonder Hiperlipidemi ve Dislipoproteinemi nedenleri Egzojen (ilaçlar,alkol, obesite) Endokrin ve metabolik (Diyabet, Hipotiroidi, Gebelik) Depo Hst. (Gaucher, Niemann Pick, Glikojen depo hst.) Renal (Kronik böbrek yetmezliği, Nefrotik Sendrom) Hepatik (Kongenital bilier atrezi, benign reküren intrahepatik kolestaz) Akut ve geçici (yanıklar, cerrahi travma, AMI) Diğer (açlık, Anorexia Nervosa, SLE)

Serumda yükselen lipid çeşidine göre primer hiperlipoproteinmeiler:

Serumda yükselen lipid çeşidine göre primer hiperlipoproteinmeiler Hiperkolesterolemi Hipertrigliseridemi Karışık hiperlipidemi

Tip I hiperlipoproteinemi:

Tip I hiperlipoproteinemi Çok ender görülür Serum sütlü görünümdedir Trigliserid artmıştır Kolesterol normal veya artmış olabilir Hipertrigliseridemiler sınıfına girer

Tip II Hiperlipoproteinemi:

Tip II Hiperlipoproteinemi Tip II a ve II b olmak üzere iki tipi vardır Her iki tip de sık olarak görülür Tip II a’da serum berrak, II b’de ise opaldir Tip II a’da Kolesterol(+++), TG (N)dir Tip II a esansiyel hiperkolesterolemiler sınıfındadır Tip II b’de Kolesterol(++), TG (+) dir Tip II b mikst hiperlipidemiler sınıfına girer

Tip III Hiperlipoproteinemi:

Tip III Hiperlipoproteinemi Ender görülür Serum opal renktedir Kolesterol (++) TG (++) dir Mikst hiperlipidemiler sınıfına girer

Tip IV Hiperlipoproteinemi:

Tip IV Hiperlipoproteinemi Sık görülür Serum opal renktedir Kolesterol (N) veya (+) TG (++) dir Hipertrigliseridemiler sınıfına girer

Tip V Hiperlipoproteinemi:

Tip V Hiperlipoproteinemi Ender görülür Serum süt rengindedir Kolesterol (N) veya (+) TG (+++) dir Hipertrigliseridemiler sınıfına girer

Genetik (metabolik) sınıflamaya göre primer hiperlipoproteinemiler:

Genetik (metabolik) sınıflamaya göre primer hiperlipoproteinemiler Ailesel hiperkolesterolemi (Tip IIa veya IIb) Çokgenli hiperkolesterolemi (Tip IIa veya IIb) Ailesel karışık (mikst) hiperlipidemi (Tip IIa,IIb veya IV) Ailesel disbetalipoproteinemi (Tip III) Ailesel hipertrigliseridemi (Tip IV veya V) Şilomikronemi sendromu (Tip I veya V) Hiperalfalipoproteinemi

Ailesel hiperkolesterolemi (Tip IIa veya IIb) :

Ailesel hiperkolesterolemi (Tip IIa veya IIb) LDL reseptör defekti ve ApoB mutasyonu ile ilgilidir. Kolesterol (LDL) artmış, TG hafif artmıştır. Erken yaşta KKH riski çok yüksektir

Çokgenli hiperkolesterolemi (Tip IIa veya IIb):

Çokgenli hiperkolesterolemi (Tip IIa veya IIb) Genetik ve diyetsel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkar Kolesterol değerleri referans aralığının üst sınırındadır TG hafif artmıştır KKH riski ailesel hiperkolesterolemiden düşüktür

Ailesel karışık hiperlipidemi (Tip IIa, IIb veya IV):

Ailesel karışık hiperlipidemi (Tip IIa, IIb veya IV) Artmış ApoB üretimi ile ilgilidir Kolesterol (LDL) ve Trigliseridler (VLDL) artmıştır Erken yaşta KKH riski vardır

Ailesel disbetalipoproteinemi (Tip III):

Ailesel disbetalipoproteinemi (Tip III) İşlevsiz ApoE ve IDL’lerin aşırı üretimi ile ilgilidir Kolesterol ( -VLDL) ve TG artmıştır KKH ve periferik damar hastalığı yatkınlığı vardır

Ailesel hipertrigliseridemi (Tip IV veya V):

Ailesel hipertrigliseridemi (Tip IV veya V) Artmış trigliserit üretimi ile ilgilidir VLDL ile birlikte şilomikronların artışı yüksek TG düzeylerine yol açar Pankreatit riski vardır

Şilomikronemi sendromu (Tip I veya V):

Şilomikronemi sendromu (Tip I veya V) Lipoprotein lipaz veya ApoC-II eksikliği ile ilgilidir TG düzeyleri çok yüksek düzeylere çıkabilir Pankreatit riski yüksektir

Bir hiperlipoproteineminin hangi sınıftan olduğunun belirlenmesi:

Bir hiperlipoproteineminin hangi sınıftan olduğunu n belirle nmesi B irinci basamak olarak total kolesterol (T Kol) ve trigliserid (TG) düzeyleri değerlendirilir İkinci basamakta LDL kolesterol düzeyi değerlendirilir Üçüncü ve son basamakta lipoprotein elektroforezi değerlendirilir

Bir hiperlipoproteineminin hangi sınıftan olduğunun belirlenmesi:

Bir hiperlipoproteineminin hangi sınıftan olduğunu n belirle nmesi * Serumun 4 o C’de 16 saat bekletilmesi sonucunda alacağı görüntü de bir hiperlipoproteineminin sınıfını belirlemek için yararlı bilgiler sağlar * Üzerinde bir kaymak tabakası oluşmuşsa hiperşilomikronemi vardır

authorStream Live Help