3-entubasyon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

3-entubasyon

Comments

Presentation Transcript

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON:

17.03.2012 1 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON Yrd. Doç. Dr. Bakiye UĞUR ADÜ, TIP FAKULTESİ ANESTEZİYOLJİ A.D., AYDIN

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON:

17.03.2012 2 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON Larinks yoluyla trakea içine tüp sokularak hava yolu açıklığının sağlanması

LARİNKS:

17.03.2012 3 LARİNKS 4 büyük kıkırdak 2 aritenoid 1 tiroid 1 krikoid 5 ek kıkırdak 2 kornikulat 2 kuneiform 1 epiglottis

LARİNKSİN İNNERVASYONU :

17.03.2012 4 LARİNKSİN İNNERVASYONU N. VAGUS Sensoriyal Süperior laringeal sinir Eksternal; MOTOR ( krikotiroid kas) İnternal; DUYU Motor İnferior laringeal sinir(rekkürren)

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYONUN ENDİKASYONLARI :

17.03.2012 5 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYONUN ENDİKASYONLARI Baş - boyun cerrahisi İntratorasik cerrahi İntraperitoneal cerrahi Hastanın yan veya yüzükoyun yatmasını gerektiren cerrahi işlem Solunum yolu açıklığının başka türlü kontrol edilemediği durumlar

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 6 Genel anestezi uygulaması gerektiren ve midesi dolu olan hastalar Majör cerrahi girişimler Genel durumu çok kötü olan hastalar Hipotermi veya kontrole hipotansiyon uygulanacak hastalar

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 7 Pediatrik cerrahi Cerrahi dışındaki bazı durumlar Yenidoğan asfiksisi Resüsitasyon Ciddi laringeal tıkanma Atelektazi veya akciğer problemi olan hasta

AVANTAJLARI:

17.03.2012 8 AVANTAJLARI Tüp çıkmadıkça güvenli bir hava yolu (değişik pozisyonlarda) sağlar Ölü boşluk 75ml’ye düşer (n=150ml) Mide ve barsaklara hava girmesi önlenir Kontrole solunum uygulanır Aspirasyon olasılığı azalır (sekresyon,kan,kusmuk) Kasgevşeticiler güvenle kullanılır

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 9 Akciğer temizliği kolay yapılır(aspire edilir) Baş-boyun operasyonlarında anestezistin uzaktan hastayı kontrol edebilmesi sağlanır Yoğun bakımlarda trakeostomi olayını en aza indirger

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON DEZAVANTAJLARI :

17.03.2012 10 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON DEZAVANTAJLARI Solunuma karşı direnci artırır Dudaklar ,dişler,burun,boğaz ve larinkste travmaya bağlı ,ağrı,ses kısıklığı,yutma güçlüğü ve ödem oluşabilir Bazen mukoza abrazyonu yaygın cerrahi amfizem oluşturabilir Krikofaringeal kasın çaprazlaştığı yerde membran perforasyonu ile mediastinit olabilir

GEREKLİ ARAÇLAR:

17.03.2012 11 GEREKLİ ARAÇLAR Laringoskop Endotrakeal tüpler Orofaringeal hava yolu airway Magil forsepsi ,stile,aspirasyon sondaları

LARİNGOSKOP :

17.03.2012 12 LARİNGOSKOP Anestezide tüpün glottisten geçirilerek trakea içine yerleştirilmesi için larinks ve etrafındaki yapılar ortaya konması ve larinksin direkt olarak görülmesini sağlayan ışıklı alet 2 parça Bleyd = kaşık(ağız içine sokulan kısım) düz, kıvrık Handle =sap (elle tutulan parça)

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 13

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 14

OROTRAKEAL ENTÜBASYON:

17.03.2012 15 OROTRAKEAL ENTÜBASYON

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 16

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 17 Direkt laringoskopi: Başa pozisyon verilmesi laringoskop bleydin ağıza yerleştirilmesi Epigloottisin görülmesi ve kaldırılması

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 18

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 19

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 20

GÖRÜLECEK YAPILAR :

17.03.2012 21 GÖRÜLECEK YAPILAR Vallekula Epiglottis Kord vokaller Glottis Anterior komissur Priform sinüsler Posterior laringeal duvar .

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 22

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 23

NAZOTRAKEAL ENTÜBASYON:

17.03.2012 24 NAZOTRAKEAL ENTÜBASYON

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 25

Endikasyonları :

17.03.2012 26 Endikasyonları Ağız içi girimler Maksillo fasial cerrahi Temporomandibular eklem ankilozu Çene kırıkları Direkt laringoskopiyi olanaksız Pierre--Robin sendromu Hipoplastik mandibula Yarık damak Arkaya doğru yer değiştiren dil Küçük epiglot

TREKAL STOMA YOLUYLA ENTÜBASYON :

17.03.2012 27 TREKAL STOMA YOLUYLA ENTÜBASYON Herhangi bir nedenle trakeostomi uygulanmış hastalarda açılan stomadan endotrakeal tüpün yerleştirilmesi. Anestezi ve adele gevşemesi gerekmeyebilir

ÇOCUKLARDA ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON:

17.03.2012 28 ÇOCUKLARDA ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON Çocuğun larinksi erişkine kıyasla anatomik farklılık Bebekte larinks erişkine göre yukardadır 3.,4. boyun vertebrası hizasında yer alır(erişkinde= 5.,6.) Çocuklarda dil daha geniş Epiglottis daha kısadır,serttir, ve U şeklindedir. Baş büyük

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 29 Çocuklarda larinksin gevşek dokusu irritasyon ve travmaya karşı ödemin çok çabuk gelişmesine neden olur.(erişkinde granülasyon dokusu ) Krikoid halka çocuklarda üst solunum yolunun en dar noktasıdır.

Endotrakeal entübasyonun doğru yapıldığını göstermek için: :

17.03.2012 30 Endotrakeal entübasyonun doğru yapıldığını göstermek için: Laringoskopide tüpün trakea girişini görmek Asiste solunumda göğüs kafesinin hareketlerinin izlenmesi Her iki hemitoraksın oskültasyonu Şüphe varsa epigastrik oskültasyonu ETCO 2 Radyolojik kontrol

EKSTÜBASYON:

17.03.2012 31 EKSTÜBASYON Cerrahi girişim bitince ağız ve trakea dikkatle aspire edilir. Nörömüsküler blokerin etkisinin kalktığı tespit edilir.Gerekirse antagonize edilir. Narkotiklere bağlı solunum depresyonu varsa antagonize edilir. Yüzeyel anestezi altında ve yeterli solunum varsa hasta ekstübe edilir.

EKSTÜBASYON :

17.03.2012 32 EKSTÜBASYON Çok uyanık yapılan ekstübasyon öksürük,larinks ve bronş spazmlarına yol açabilir. Tüp içi aspirasyonu yapılarak ekstübe edilmemeli(pO2 düşer).

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON KOMPLİKASYONLAR :

17.03.2012 33 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON KOMPLİKASYONLAR Entübasyon travması Nazotrakeal entübasyonda kanama Endotrakeal tüpün veya stilenin ağız,farinks ve larinks mukozasını yaralaması Endobronşiyal entübasyon.Erişkinlerde daha çok sağ bronş,çocuklarda eşit

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 34

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 35 Özefagus entübasyonu( varsa çabuk hareketle sonlandırılıp trakeal entübasyon yapılmalı) Endotrakeal tüpün tıkanması (kıvrılma,kan,müküs,doku parçası,diş) Subglottik ödem Entübasyon sonrası boğaz ağrısı Entübasyon sonrası larinks granülomu Trakeal stenoz

ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜ:

17.03.2012 36 ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜ İnsidans %1-13 Genellikle %2-3 arasında ciddi güçlük Grade 2-3 %1-18 Grade 3 %1-4 Grade 3-4 entübe edilemeyen %0.05-0.35 entübe ve maske ile havalanmayan %0.001-0.02 Hava yolunun açıklığının güçlüğü ile beyin hasarı ve ölüm riski parelel seyretmektedir

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 37

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 38

ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜ NEDENLERİ :

17.03.2012 39 ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜ NEDENLERİ Fizyolojik nedenler Konjenital Anomaliler Enflematuar, dejeneratif ve fibrotik olaylar Tümörler Endokrin nedenler Travmalar Diğer

Fizyolojik nedenler:

17.03.2012 40 Fizyolojik nedenler Kısa ve adeleli boyun ,küçük ve geride mandibula (mandibula ucu ile tiroid kıkırdak üç parmak) Fırlak üst dişler Yüksek damak küçük ağız Hareketi kısıtlı mandibula Hareketi kısıtlı atlanto oksipital eklem Büyük dil, özellikle dil kökü geniş Aşırı şişmanlık.

Konjenital Anomaliler :

17.03.2012 41 Konjenital Anomaliler Koanal atrezi Ansefalosel Makroglossi Treacher -Collins Klippel -Feil Pier-Robin sendromu Akondroplazi Subglottik kistler ve darlık Kistik higroma Trekeaya vasküler yapıların basısı

Enflematuar, dejeneratif ve fibrotik olaylar :

17.03.2012 42 Enflematuar, dejeneratif ve fibrotik olaylar Apse Epiglottit İnfeksiyöz mononükleoz Krup Romatoid veya osteoartrit Tempora mandibüler eklemde değişiklik Laringeal eklem bağları kalsifikasyonu Stilohyoid kalsifikasyonu Yüz ve boyunda fibrozis Sistemik hastalık (lupus eritematozus) Cerrahiye bağlı deformite

Tümörler:

17.03.2012 43 Tümörler Malign benign kitleler Hemanjiom,hematom

Endokrin nedenler:

17.03.2012 44 Endokrin nedenler Akromegali Guatr

Travmalar :

17.03.2012 45 Travmalar Fasial Laringeal Trakeal Servikal

Maske ile ventilasyon güçlüğüne neden olan etkenler :

17.03.2012 46 Maske ile ventilasyon güçlüğüne neden olan etkenler Kalın uzun sakal,iri alt çene ,eksik dişler Cilt ile ilgili sorunlar Yanık ,greft,bülloz hastalık Özelliği olan gruplar Gebelik (artmış yağ dokusu ) İri göğüs ,ödem ,bebekler,yeni doğan ,anatomik özellik

ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜNÜ BELİRLEYİCİ TESTLER :

17.03.2012 47 ENTÜBASYON GÜÇLÜĞÜNÜ BELİRLEYİCİ TESTLER Orofaringeal görünüm Wilson risk toplamı Laringongoskopik değerlendirme (Wilson,Cormack ve Lehane) Sterno mental mesafe Anterior mandibular bölge,Tiromental uzaklık,Horizontal mandibula uzunluğu Atlanto oksipital eklem hareketliliği (başın ekstensiyon derecesi) Radyodiagnostik inceleme Bilgisayarli görüntüleme

PowerPoint Presentation:

17.03.2012 48