1-anesezie giriş

Views:
 
     
 

Presentation Description

anestezi

Comments

Presentation Transcript

ANESTEZİYE GİRİŞ:

ANESTEZİYE GİRİŞ Dr. Feray GÜRSOY Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon AD

DERS PLANI:

DERS PLANI Tanım Anestezi Yöntemleri Kullanılan ilaçlar Anestezistin görevleri

ANESTEZİ:

ANESTEZİ AN - ESTEZİ Olumsuzluk Duyu – His Diascorides

PowerPoint Presentation:

DEPRESYON

ANESTEZİ:

ANESTEZİ Vital fonksiyonlarda değişiklik yok Bilinç kaybı Refleks aktivitenin azalması

ANESTEZİ:

ANESTEZİ Genel Lokal Bölgesel veya rejyonal Santral Bloklar Lokal veya infiltrasyon Periferik Bloklar

ANESTEZİ:

ANESTEZİ GENEL AMNEZİ + ANALJEZİ + HİPNOZ + KAS GEVŞEMESİ + LOKAL - + - -/ +

MODERN ANESTEZİNİN BAŞLANGICI:

MODERN ANESTEZİNİN BAŞLANGICI 1856, MORTON, ETER

ANESTEZİYE HAZIRLIK:

ANESTEZİYE HAZIRLIK Fizik ve psikolojik Psişik değerlendirme Öykü ve fizik bakı Laboratuvar Yandaş Hastalıklar Farmakolojik Risk belirleme Yöntem ve İlaç Premedikasyon

ANESTEZİ RİSKİ:

ANESTEZİ RİSKİ ASA I: Sağlam ASA II: Hafif sistemik hastalık ASA III:Aktiviteyi sınırlayan hastalık ASA IV: Yetmezlik ASA V: Yirmidört saatte ölecek ASA VI: Transplantasyon E; ACİL

GENEL ANESTEZİ ENDİKASYONLARI:

GENEL ANESTEZİ ENDİKASYONLARI HASTANIN İSTEMESİ Yaş Geniş kapsamlı ameliyat Mental bozukluk Lokal anestezinin kontrendike olduğu durumlar

Anestezi Derinliği:

Anestezi Derinliği MAC MIR MIC Ağrılı uyaran Cevap %50’de yok

Anestezinin Safhaları:

Anestezinin Safhaları Analjezi-Amnezi Deliryum veya eksitasyon Cerrahi anestezi Medüller depresyon İNDÜKSİYON İDAME UYANMA ERKEN POSTOP.

Genel Anestezikler:

Genel Anestezikler İnhalasyon Ajanları İntravenöz Ajanlar

İNHALASYON AJANLARININ ALINMASI-DAĞILIMI:

İNHALASYON AJANLARININ ALINMASI-DAĞILIMI Fİ ajan Pulmoner ventilasyon Kana geçiş Kanda erirlik Kan akımı Basınç farkı Kandan dokulara geçiş

İnhalasyon Ajanlarının Sistemik Etkileri:

İnhalasyon Ajanlarının Sistemik Etkileri Kardiyovasküler Sistem Myokardiyal depresyon Atım hacmi ve kan basıncında azalma Periferik vazodilatasyon Kalp atım hızı değişiklikleri Solunum Sistemi Solunum depresyonu Pulmonervasküler dirençte azalma Hipoksik pulmoner vazokonstrüksiyonda bozulma Bronkodilatasyon Mukosilier depresyon

İNHALASYON ANESTEZİKLERİ:

İNHALASYON ANESTEZİKLERİ Azot protoksit (N 2 O) Halotan Enfluran İsofluran Sevofluran Desfluran

İNHALASYON ANESTEZİKLERİNİN EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ:

İNHALASYON ANESTEZİKLERİNİN EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ Azot protoksit (N 2 O); Hava dolu boşluklara diffüzyon, güçlü analjezik Halotan; Belirgin kardiyak depresyon, uterin atoni, aritmojenik, hepatotoksik? Enfluran; EEG’de elektrokonvülsif aktivite, kronik böbrek yetmezliklerinde dikkat İsofluran; koroner çalma sendromu Sevofluran; Hızlı indüksiyon, soda-lime’da compaund A Desfluran; kan/gaz partisyon katsayısı en küçük

İNTRAVENÖZ ANESTEZİKLER:

İNTRAVENÖZ ANESTEZİKLER Anestezi indüksiyonu Tek başlarına İnhalasyon ajanları ile TİVA Sedasyon Antikonvülsan

İNTRAVENÖZ ANESTEZİKLER:

İNTRAVENÖZ ANESTEZİKLER Barbitüratlar- Sodyum tiyopental Narkotik analjezikler- Morfin,fentanil, alfentenil, sufentanil, remifentanil, dolantin, tramadol Nöroleptik, sedatif, hipnotikler- Benzodiyazepinler, dehidrobenzperidol Steroid yapısında- Aromatikler- Fenilsiklidinler,ketamin Diğerleri- Etomidat, propofol

İNTRAVENÖZ ANESTEZİKLERİNİN EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ:

İNTRAVENÖZ ANESTEZİKLERİNİN EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ Sodyum tiyopental; ANTALJEZİK Fentanil; göğüs rijiditesi Dolantin; taşikardi Midazolam; suda erir, GABA etkilerini arttırır Dehidrobenzperidol; alfa blokaj, antiemetik Ketamin; Disossiyatif analjezi, analjezik, bronkadilatasyon Etomidat; Kolinesterazlarca yıkılır, kardiyak olarak en stabil, tek dozda anrenokortikal depresyon Propofol; Enjeksiyonu ağrılı, en berrak uyanma

KAS GEVŞETİCİLER:

KAS GEVŞETİCİLER Depolarizan ajanlar Süksinil kolin Non depolarizan ajanlar Kürar Pankuronyum Vekuronyum Atrakuryum Rokuronyum Mivakuryum Cisatrakuryum

Sinir-Kas Kavşağı Bloklarının Özellikleri:

Sinir-Kas Kavşağı Bloklarının Özellikleri Depolarizan blok Non Depolarizan blok Blok şekli DEPOLARİZASYON KOMPETİSYON Fasikülasyon Var Yok Antagonizma Yok Var Taşiflaksi Var Yok Etkiyi arttıranlar Volatil anestezikler, Mg, hipotermi Volatil anestezikler, Mg, hipotermi(33 o C ), Asidoz Etkiyi azaltanlar Eter, halotan, asidoz Hafif hipotermi,Adrenalin

PowerPoint Presentation:

Lokal anestezi uygulama yöntemleri: Topikal anestezi İnfiltrasyon anestezisi Saha bloğu Rejyonal intravenöz anestezi (RIVA) Sempatik ganglion bloklar İletim anestezisi (Spinal, epidural ve caudal)

PowerPoint Presentation:

Spinal anestezi için; Cilt ve ciltaltı, Dış spinal ligament (Supraspinöz ligament) , İç spinal ligament (interspinoz ligament), Ligamentum flavum Epidural boşluk Durameter Araknoid

PowerPoint Presentation:

Spinal A nestezi K ontrendikasyonları U ygulama bölgesinde en f eksiyon Kanama diyatezi Hastanın spinal anesteziyi kab u l etmemesi

PowerPoint Presentation:

supraspinous ligament interspinous ligament ligamentum flav um

Anesteziyolojinin Uygulama Alanları:

Anesteziyolojinin Uygulama Alanları Cerrahi, obstetrik ağrı tedavisi Homeostazın izlenmesi Ağrılı sendromlar Kardiyopulmoner canlandırma Solunum fonksiyonlarının değerlendirmesi Personel eğitimi Araştırma

Anestezistlerin Çalışma Yerleri:

Anestezistlerin Çalışma Yerleri Ameliyathane Uyanma odası Yoğun bakım Solunum tedavi üniteleri Ressusitasyon Acil servis Ağrı klinikleri Akapunktur Eğitim Araştırma

authorStream Live Help