TEORI LITAR ARUS ULANG ALIK

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TEORI LITAR ARUS ULANG ALIK:

TEORI LITAR ARUS ULANG ALIK

LITAR KEMUATAN:

LITAR KEMUATAN Bertindak melawan perubahan voltan tapi tidak kepada perubahan arus. Bertindak menghalang kepada voltan DC. Regangan Kemuatan ialah tentangan oleh pemuat terhadap “Perubahan Voltan” dalam litar AU. XC = -------- 1 2 fC f = frekuensi (Hz) C = Kemuatan (farad)

ANJAKAN FASA:

ANJAKAN FASA Perbezaan antara gelombang arus dan voltan. Bagi kemuatan tulen gelombang arus akan mendahuluii gelombang voltan sebanyak 90 0 . Ini kerana kemuatan hanya menghalang perubahan voltan & tidak perubahan arus.

XC & R SESIRI:

XC & R SESIRI Bagi litar yang ada XC & R maka fasa antara voltan dan arus berkisar sekitar 0 0 hingga + 90 0 . Dalam litar sesiri Voltan VC mengekor VR sebanyak 90 0 . Paduan kedua-duanya secara vector akan menunjukkan nilai voltan Talian (VT) atau voltan bekalan. Nilai XC akan mengekor R sebanyak 90 0 . Paduan kedua-duanya secara vector dinamakan “Galangan (Z)” .

Slide 6:

VT =  (VR) 2 + (VC) 2

Slide 7:

Z =  (R) 2 + (XC) 2

XC & R SELARI:

XC & R SELARI Bagi litar selari voltan adalah sama. Arus akan berpecah mengikut cabang tertentu dengan fasa IC mendahului IR sebanyak 90 0 . Paduan kedua-duanya secara vector akan menunjukkan nilai Arus Talian (IT). Nilai Galangan (Z) adalah hasil bahagi antara voltan bekalan dengan arus. Z = ----- V IT

Slide 9:

IT =  (IR) 2 + (IC) 2

PERBANDINGAN RC SIRI & SELARI:

PERBANDINGAN RC SIRI & SELARI XC & R Sesiri I sama pada XC & R XC & R Selari V sama merentas XC & R VT =  (VR) 2 + (VC) 2 IT =  (IR) 2 + (IC) 2 Z =  (R) 2 + (XC) 2 Z = --- V IT

LITAR BERKEARUHAN:

LITAR BERKEARUHAN Kearuhan bertindak melawan perubahan arus tapi tidak kepada perubahan voltan. Memberikan nilai rintangan yang kecil kepada voltan DC. Regangan Kearuhan ialah tentangan oleh pengaruh terhadap “Perubahan Arus” dalam litar AU. XL = 2 fL f = frekuensi (Hz) L = Kearuhan (Henry)

ANJAKAN FASA:

ANJAKAN FASA Perbezaan fasa antara gelombang arus dan gelombang voltan akibat dari tindakan kearuhan. Bagi kearuhan tulen gelombang voltan akan mendahuluii gelombang arus sebanyak 90 0 . Ini kerana kearuhan hanya menghalang perubahan arus & tidak perubahan voltan.

XL & R SESIRI:

XL & R SESIRI Bagi litar yang ada XL & R maka fasa antara voltan dan arus berkisar sekitar 0 0 hingga - 90 0 . Dalam litar sesiri Voltan VL mendahului VR sebanyak 90 0 . Paduan kedua-duanya secara vector akan menunjukkan nilai voltan Talian (VT) atau voltan bekalan. Nilai XL akan mendahului R sebanyak 90 0 . Paduan kedua-duanya secara vector dinamakan “Galangan (Z)” .

Slide 15:

VT =  (VR) 2 + (VL) 2

Slide 16:

Z =  (R) 2 + (XL) 2

XL & R SELARI:

XL & R SELARI Bagi litar selari voltan adalah sama. Arus akan berpecah mengikut cabang tertentu dengan fasa IL mengekor IR sebanyak 90 0 . Paduan kedua-duanya secara vector akan menunjukkan nilai Arus Talian (IT). Nilai Galangan (Z) adalah hasil bahagi antara voltan bekalan dengan arus. Z = ----- V IT

Slide 18:

IT =  (IR) 2 + (IL) 2

PERBANDINGAN RL SIRI & SELARI:

PERBANDINGAN RL SIRI & SELARI XL & R Sesiri I sama pada XL & R XL & R Selari V sama merentas XL & R VT =  (VR) 2 + (VL) 2 IT =  (IR) 2 + (IL) 2 Z =  (R) 2 + (XL) 2 Z = --- V IT VL Mendahului VR sebanyak 90 0 Lebih XL Litar lebih Induktif. IL Mengekor IR sebanyak 90 0 Lebih XL bermakna kurang IL.