laus-helpdesk

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

LAUS HelpDesk:

LAUS CC, listopad 2005 LAUS HelpDesk Sustav za upravljanje evidencijom i procesom rješavanja korisničkih zahtjeva

A G E N D A:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 2 A G E N D A Osnovni koncepti Arhitektura sustava Demonstracija rada Pitanja

LAUS HelpDesk – osnovni koncepti:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 3 LAUS HelpDesk – osnovni koncepti Namjena – podrška evidenciji i praćenju realizacije korisničkih zahtjeva Podrška za istovremeni rad više timova stručnjaka u rješavanju prijavljenih incidenata Neograničeni broj iteracija u rješavanju problema Ugrađene messaging funkcije temeljene na općeprihvaćenim standardima (SMTP) olakšavaju komunikaciju korisnika i tima koji rješava problem, te unutar samog tima Postojeća statistička izvješća olakšavaju pronalaženje uzroka učestalih problema

LAUS HelpDesk – osnovni koncepti:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 4 LAUS HelpDesk – osnovni koncepti Prijavljeni zahtjevi/inicidenti prate se kroz sve faze obrade Rješavanje Izvješćivanje Prijava problema @ Fax, pošta, E-mai, telefon, Web Prioretizacija Raspodjela zadataka Evidencija aktivnosti Slanje obavijesti Za korisnika Za interni tim

LAUS HelpDesk – arhitektura sustava:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 5 LAUS HelpDesk – arhitektura sustava

LAUS HelpDesk – infrastrukturni preduvjeti:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 6 LAUS HelpDesk – infrastrukturni preduvjeti

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 7 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 8 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 9 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 10 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 11 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – osnovni koncepti:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 12 LAUS HelpDesk – osnovni koncepti Prijavljeni zahtjevi/inicidenti prate se kroz sve faze obrade Rješavanje Izvješćivanje Prijava problema @ Fax, pošta, E-mai, telefon, Web Prioretizacija Raspodjela zadataka Evidencija aktivnosti Slanje obavijesti Za korisnika Za interni tim

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 13 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – osnovni koncepti:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 14 LAUS HelpDesk – osnovni koncepti Prijavljeni zahtjevi/inicidenti prate se kroz sve faze obrade Rješavanje Izvješćivanje Prijava problema @ Fax, pošta, E-mai, telefon, Web Prioretizacija Raspodjela zadataka Evidencija aktivnosti Slanje obavijesti Za korisnika Za interni tim

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 15 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 16 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 17 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 18 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 19 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 20 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 21 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – osnovni koncepti:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 22 LAUS HelpDesk – osnovni koncepti Prijavljeni zahtjevi/inicidenti prate se kroz sve faze obrade Rješavanje Izvješćivanje Prijava problema @ Fax, pošta, E-mai, telefon, Web Prioretizacija Raspodjela zadataka Evidencija aktivnosti Slanje obavijesti Za korisnika Za interni tim

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 23 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 24 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 25 LAUS HelpDesk – demonstracija

LAUS HelpDesk – demonstracija:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 26 LAUS HelpDesk – demonstracija

Slide 27:

LAUS HelpDesk - osnovne značajke 27 Hvala na pažnji Pitanja?

authorStream Live Help