Teknoloji ve Tasarım Ödevi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Yeraltında Yaşayan Canlılar ve Dünya Çapındaki İlginç Yasaklar

Slide 2:

Yeraltında Yaşayan Canlılar

Slide 3:

Arkadaşlar; Küçük büyük milyarlarca canlıyı içinde barındıran, birbirinden güzel rızıklarıyla adeta muhteşem bir misafirhane olan doğada, insanı hayrete düşürecek kadar sistemli ve düzenli bir yaşam hüküm sürmektedir. Gerçekten de birbirinden çok farklı yaratılışa ve yaşam tarzına sahip bu kadar çok canlının hiç bir kargaşa olmadan bir arada yaşaması, takdire değer bir iman delilidir. Bilim adamları doğadaki yaşam üzerinde yaptıkları uzun araştırmalar sonucunda, bu mükemmel sistemin devam edebilmesi için olağanüstü bir aklın ürünü olan milyarlarca detayın varedilmiş olduğunu ortaya çıkardılar. Bu detayların oluşturduğu uçsuz bucaksız zincirin her halkası çözüldükçe, Rabbimizin yaratmadaki sonsuz ilmi ve benzersiz sanatı açıkça gözler önüne serilmektedir. Doğadaki intizamın korunması için özel yaratılmış bir çok canlı, kendi üstüne düşen görevleri eksiksizce yerine getirir ve hem yaşam tarzları hem de sağladıkları faydalar açısından, bu canlıların gizemli dünyası gerçekten incelemeye değerdir. Yeraltında Yaşayan Canlılardan Bazıları Şunlardır: 1)Solucan 2)Böcek 3)Karınca 4)Kunduz 5)Yılan Şimdi bu yeraltında yaşayan canlılar nasıl yaşarlar, ne yer, ne içerler onu öğrenelim… Yeraltında Yaşayan Canlılar

Slide 4:

Solucanlar Solucanlar Familyası: Topraksolucanıgiller (Lumbriculidae). Yaşadığı yerler: Az nemli topraklarda açtığı tünellerde. Özellikleri: Silindirik vücudu, birçok halkadan meydana gelir. Toprakta çürümüş maddelerle beslenir. Ömrü: 2-6 yıl kadar. Çeşitleri: İki bin kadar türü vardır. Tarla ve bahçe topraklarında yaşayan, Kıllıayaklılar (Chaetopoda) sınıfının Topraksolucanıgiller familyasından halkalı bir kurt. Boyu 25-30 cm kadardır. Çoğunlukla rengi kırmızımtraktır. Baş tarafı sivri, kuyruk tarafı daha küttür. 120 kadar dairevi halkadan meydana gelir. Alt kısımda, her halkada sürünmesine yardım eden dört çift kitinli kıl bulunur. Derisi ince bir kutikula tabakasıyla kaplıdır. Kurumamak için vücudu, derisindeki küçük deliklerden salgılanan bezlerle devamlı nemli tutulur. Kurak havalarda 1-2 metre toprağın derinliğine iner. Açtıkları galerilerle toprağın havalanmasında, yağmur sularının süzülmesinde rol oynarlar. Toprak yiyerek içindeki organik maddelerle beslenirler. Geceleri toprak yüzeyine çıkarak besin ararlar. Deliğinden çıktığı zaman yassı kuyruğunu tüneline tutturur. Tehlike anında hemen kendini içeriye çeker. Nebati ve hayvani besinlerden sert olanlarının üzerini bir çeşit salya ile örterek yumuşatır veya çürütmek için toprağa çeker dışkısıyla toprağı gübreleyerek verimini arttırır. Her on yılda 2-3 cm kalınlığında verimli tarım toprağı üretir. Gözleri yoktur. Fakat vücudu ışığa, sarsıntılara ve kimyevi maddelere karşı hassastır. Derisiyle solunum yapar. Gerekli oksijen nemli kutikula tabakasından osmozla kılcal damarlara alınır. Oksijen, plazma içinde erimiş olan hemoglobinle birleşerek dokulara taşınır. Dolaşım sistemi kapalıdır. 5 çift halkalı damar, kalp görevi yapar. Kan, sırt damarlarında arkadan öne, karın tarafında ise önden arkaya doğru akar.

Slide 6:

Böcekler Kural olarak karasal hayvanlar olmakla beraber, derin denizlerin dibi dışında tüm biyotoplara uyum yapmış birçok türe sahiptir. Kutuplardan okyanuslara kadar hemen her ekosistemde ayakta kalmayı başarabilmiş canlılardır. Canlılar aleminin belki de en kalabalık sınıfıdır. Bu sınıfta 32 takım yer almaktadır. Dış iskelet bulunur. Büyüme esnasında dış iskeletin neden olduğu kısıtlama, deri değişimi ile telafi edilir. Vücutlarında sadece çizgili kas bulunur.Bu yüzden çok hızlı hareket ederler. Solunum trake sistemiyledir. Açık dolaşım sistemi görülür. Vücutta dolaşan solunum sıvısı "hemolenf" adını alır ve çoğunlukla renksiz, bazen de soluk yeşil-sarı renktedir. Vücutları bez bakımından zengindir. Çekici veya itici koku, mum, zehir, ipek, yağ, tükürük, antikoagülan madde gibi birçok maddeyi salgılamak üzere özelleşmiş çok sayıda bez taşırlar. Duyu organları ve sinir sistemleri iyi gelişmiştir. Birçok grupta, özel görevleri olan duyu organlarına rastlanır (yeri geldikçe açıklanacaktır). Avlanmak veya avcılarından korunmak için son derece başarılı uyumlar kazanmışlardır. Renklenmeleri büyük çeşitlilik gösterir. Bazılarında ışık çıkarma özelliği görülür. Kural olarak yumurta ile çoğalırlar ve gelişmelerinde çoğunlukla bir metamorfoz görülür. Bazı gruplarda koloni hâlinde sosyal yaşam örnekleri görülür. Yaşam ve beslenme şekillerine göre, ağız parçaları, anten ve bacak yapıları farklılık gösterir.

Slide 8:

Karıncalar Karınca , karıncalar ( Formicidae ) familyasını oluşturan, yaban arıları ve arılarla birlikte zar kanatlılar ( Hymenoptera ) takımında yer alan, sosyal yaşam gösteren böceklere verilen ortak addır. Karıncalar, Kretase Dönemi'nin ortalarında, 110 ile 130 milyon yıl önce yaban arısına benzeyen hayvanlardan türemiş ve çiçekli bitkilerin ortaya çıkışından sonra çeşitlenmiştir. Günümüzde 12.000'den fazla türü sınıflandırılmıştır ve yaklaşık 14.000 civarında türü olduğu sanılmaktadır. Dirsekli antenleri ve ince bellerini oluşturan düğümsü yapıları ile kolaylıkla tanınırlar. Karıncalar, boyutları küçük doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden, çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren oldukça yüksek oranda organize kolonilere kadar oluşan topluluklar içinde yaşarlar. Büyük koloniler çoğunlukla "işçi" ve "asker" sınıflarını oluşturan kısır dişilerden oluşur. Bu kolonilerde aynı zamanda verimli erkekler ile bir ya da daha fazla ve "kraliçe" adı verilen verimli dişiler de bulunur. Bu koloniler bazen "süperorganizmalar" olarak tanımlanır çünkü karıncalar tek bir vücut hâlinde koloniyi desteklemek için bir arada çalışırlar.

Slide 10:

Kunduzlar Kunduz , kunduzgiller (Castoridae) familyasından Castor cinsini oluşturan ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan kemiricilerin ortak adıdır. Yaptıkları yuvalar çok soğuk havalarda bile içerisini sıcak tutar. Ağaçlarla baraj yapıp suların gidişini engeller ve sesleri biraz bebek sesine benzer.Genellikle barajları ağaçlardan ve dallarından oluşur.Ağaçları kemirerek keserler.Ön dişleriyle keserler.Çünkü onlarda bu işlevi yapabilen en iyi diş budur , ve eğer bu işlevlerini yapmazlarsa dişleri tırnaklar gibi aşırı derecede uzar.Kunduzlarda memelidir ve yuvalarını barajların içine yaparlar.Yavrularına 1 ile 2 hafta süresince bu yuvalarda bakarlar.Sonra erkek kunduzlar kendi ailelerini kurmaya giderler.Dişiler ise yuvada kalıp lider çifte yardım ederler.

Slide 12:

Yılanlar Yılanlar , Serpentes alt takımına ait uzun, ayaksız etçil sürüngenlerdir. Serpentes alt takımının üyeleri, ayaksız kertenkelelerden dış kulakların ve göz kapaklarının olmayışı ile ayırdedilirler. Bütün pullar gibi yılanlar da, vücudu üst üste binen pullarla kaplı ektotermik amniyot omurgalılardır. Çoğu yılan türü, ataları olan kertenkelerinkinden çok daha fazla eklemi olan bir kafatasına sahiptir. Bu yılanlara son derece hareketli çeneleriyle kendi kafasından daha büyük avları yutma imkânı verir. Dar vücutlarına uygun bir şekilde yerleşebilmesi için yılanların çift organları (böbrekler gibi) yan yana yerine biri diğerinin üstünde görünür ve çoğu bir tane işlevsel akciğere sahiptir. Bazı türler, kloakın her iki tarafında artakalan bir çift pençeyle birlikte pelvik kemere sahiptir. Yılanlar Antarktika ve çoğu ada dışında dünyanın her yerinde bulunur. 456 cins ve 2900'ün üzerinde türü kapsayan tanımlanmış on beş familyası bulunmaktadır.Büyüklük aralığı 10 cm uzunluğundaki küçücük Leptotyphlops carlae türünden 7.6 metre uzunluğa erişebilen pitonlar ve anakondalara kadar değişiklik gösterir. Son keşfedilen Titanoboa cinsinin fosili 15 metre uzunluğundaydı. Yılanların Kretase döneminde hem kazıcı hem de sucul kertenkelerden evrimleştiği düşünülmektedir. Modern yılanların çeşitlenmesi ise Paleosen dönemde oldu. Yılanların Türkiye'de 47 türü bulunur.

Slide 13:

4/5/2011 Free PowerPoint Template from www.brainybetty.com 13

Slide 14:

Dünyadaki İlginç Yasaklar

Slide 15:

Dünyadaki İlginç Yasaklar - Arabasının altında birinin bulunduğunu gören sürücünün otomobilini çalıştırması yasaktır. (Danimarka) - Otomobilinin karşısına at arabası çıkan sürücü, otosunu kenara çekmek zorundadır. (Danimarka) - Domuzlara “Napolyon” isminin verilmesi yasaktır. (Fransa) - Yağmur yağarken çimler sulanamaz. (Kanada) - Koleje gitmek için entelektüel biri olmak zorundasınız. (Çin) - Kapılar ve pencereler pembe renkte olmak zorundadır. (Kanada-Kanata) - Ağaca tırmanmak yasaktır. (Kanada-Oshawa) - Bank Street'te pazar günleri dondurma yemek yasaktır. (Kanada-Ottawa) - Yong Caddesi'nde ölü atları pazar günü sürüklemek yasaklanmıştır. (Kanada-Toronto) - Etek giyen erkekler tutuklanır. (İtalya) - Pazar günleri balık avlamak yasaktır. (İskoçya) - İnek sahiplerinin sarhoş olması yasaktır. (İskoçya) - Kapınızı çalıp sizden “klozetinizi isteyen birini” içeri almak zorundasınız. (İskoçya)

Slide 16:

- Pazar günü çamaşır asmak yasaktır. (İsviçre) - Çocukların sigara satın alması yasak, içmesi serbesttir. (Avustralya) - Patikada sağ elinin üzerinde amuda kalkarak yürümek yasaktır. (Avustralya) - Pazar günleri pembe pantolon giymek yasaktır. (Avustralya-Victorio) - Araba kullandığınız zaman gömlek giymek zorundasınız. (Tayland) - Metroda sakız çiğneyen tutuklanır. (Singapur) - Kuaförde saç kurutucusunun altında uyuyan kadın ve salon sahibi para cezasına çarptırılır. (ABD-Florida) - Hollywood Bulvarı'nda 2 binden fazla koyun varsa araba kullanmak yasaktır. (ABD-Hollywood) - Sanık sandalyesinde ağlamak yasaktır. (ABD-Los Angeles) - U dönüşü yapmak yasaktır. (ABD-Teksas) - Evde içki içmek yasaktır. (ABD-Indiana) - Birisinin arkasından konuşmak ve dedikodu yapmak illegaldir. (ABD-Indiana) - Berberlerin çocukların kulağını kesmesi yasaktır. (ABD-Indiana)

Slide 17:

- Polisler, ikaz etmek amacıyla köpekleri ısırabilir. (ABD-Ohio) - Birine yılan atmak yasaktır. (ABD-Ohio) - Eşeklerin banyo küvetinde uyuması yasaktır. (ABD-Arizona) - Çorbayı höpürdeterek içmek yasaktır. (ABD-New Jersey) - Ayakkabıyla uyumak yasaktır. (ABD-Oklahoma) - Lolipop yemek yasaktır. (ABD-Washington) - Buzdolabının kapısı açıkken önünde uyumak yasaklanmıştır. (ABD-Pennsylvania) - Banyoda şarkı söylemek yasaktır. (ABD-Pennsylvania) - Ana caddede traş olmak yasaktır. (ABD-Mississippi)