KEMAHIRAN INTERPERSONAL

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KEMAHIRAN INTERPERSONAL:

KEMAHIRAN INTERPERSONAL

INTERPERSONAL ?:

INTERPERSONAL ? ….. CONCERNING RELATIONSHIP BETWEEN PEOPLE …..HUMAN SKILL PERSPEKTIF ISLAM – ….. HABLUL MIN AL-NAS…..

HUBUNGAN MANUSIA ::

HUBUNGAN MANUSIA : MANUSIA TUHAN HAIWAN MANUSIA TUMBUHAN

HUBUNGAN MANUSIA & MANUSIA:

HUBUNGAN MANUSIA & MANUSIA MANUSIA KELUARGA SAHABAT MUSUH KEKASIH JIRAN PEMIMPIN

ASAS HUBUNGAN INTERPERSONAL:

ASAS HUBUNGAN INTERPERSONAL PERINTAH AGAMA “HAI MANUSIA, SESUNGGUHNYA KAMI MENCIPTAKAN KAMU DARI SEORANG LAKI-LAKI DAN SEORANG PEREMPUAN DAN MENJADIKAN KAMU BERSUKU-SUKU SUPAYA KAMU SALING KENAL MENGENAL. AL-HUJURAT (49) : 13

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … SEMANGAT PERSAUDARAAN “SESUNGGUHNYA ORANG-ORANG MUKMIN ADALAH BERSAUDARA KERANA ITU DAMAIKANLAH ANTARA KEDUA SAUDARAMU DAN BERTAKWALAH KEPADA ALLAH SUPAYA KAMU MENDAPAT RAHMAT.” AL-HUJURAT : 10

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … “ORANG ISLAM MERUPAKAN SAUDARA SEORANG MUSLIM YANG LAIN.” RIWAYAT MUSLIM “ORANG MUKMIN DENGAN MUKMIN YANG LAIN IBARAT BANGUNAN YANG SALING MENGUATKAN ANTARA SATU SAMA LAIN.” RIWAYAT BUKHARI

KENAPA BERHUBUNG ?:

KENAPA BERHUBUNG ? MEMENUHI PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA SALING PERLU MEMERLUKAN MEMBINA KEHIDUPAN LEBIH SEMPURNA MEMUDAHKAN URUSAN MANUSIA TIDAK DAPAT MELAKUKAN SEMUA PERKARA – PERLU KERJA DALAM PASUKAN

PERHUBUNGAN & KEBERKESANAN PASUKAN:

PERHUBUNGAN & KEBERKESANAN PASUKAN KEBERKESANAN PASUKAN PERKEMBANGAN PASUKAN Bina Hubungan Empati Kepercayaan Persefahaman

BAGAIMANA MEMBINA HUBUNGAN INTERPERSONAL ?:

BAGAIMANA MEMBINA HUBUNGAN INTERPERSONAL ? 1. FIKIRAN 2. PERASAAN 3. TINDAKAN

1. FIKIRAN:

1. FIKIRAN BERFIKIRAN POSITIF BERSANGKA BAIK TERHADAP MANUSIA ASAL KEJADIAN MANUSIA BAIK, DIA SENTIASA INGINKAN YANG BAIK DAN BOLEH JADI BAIK MAMPU KAWAL

FIKIRKAN :

FIKIRKAN ELEMEN DALAM KOMUNIKASI 1. Penyampai mesej 2. Penerima mesej 3. Mesej 4. Saluran 5. Maklumbalas 6. Gangguan/Halangan 7. Nilai

2. PERASAAN:

2. PERASAAN PERASAAN YANG IKHLAS, BERSIH DAN SUCI. “SESUNGGUHNYA SOLATKU, IBADATKU, HIDUPKU DAN MATIKU HANYALAH UNTUK ALLAH TUHAN YANG MEMELIHARA DAN MENTADBIR SEKALIAN ALAM.” AL-AN’AM :162

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … “SESUNGGUHNYA ALLAH MENGASIHI ORANG-ORANG YANG BANYAK BERTAUBAT DAN SENTIASA MEMBERSIH DAN MENSUCIKAN DIRI.” AL-BAQARAH : 222

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … PERASAAN KASIH SAYANG SAMA SEPERTI KASIH KEPADA DIRI SENDIRI. MELIPUTI SELURUH MANUSIA. - ISLAM : KEKAL DALAM ISLAM - KAFIR : MEMELUK AGAMA ISLAM

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … “ TIDAK SEMPURNA IMAN SESEORANG KAMU SEHINGGA IA MENCINTAI SAUDARANYA SEPERTI IA MENCINTAI DIRINYA SENDIRI.” RIWAYAT BUKHARI & MUSLIM

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … TIADA HASAD DENGKI - WUJUD : KEGELISAHAN DAN KEBENCIAN MELIHAT KELEBIHAN ORANG LAIN.

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … JANGANLAH KAMU BERDENGKI- DENGKIAN, DAN JANGANLAH KAMU BERTIUP-TIUPAN DAN JANGANLAH KAMU BERBENCI-BENCIAN …” RIWAYAT MUSLIM

3. TINDAKAN :

3. TINDAKAN UCAPAN YANG BAIK “SIAPA YANG BERIMAN KEPADA ALLAH DAN HARI AKHIRAT MAKA IA BERKATA AKAN YANG BAIK ATAU HENDAKLAH IA DIAM.” RIWAYAT MUSLIM

BILA ANDA BERUCAP -EKPRESIKAN DIRI ANDA:

BILA ANDA BERUCAP -EKPRESIKAN DIRI ANDA BANTU ORANG LAIN UNTUK MENGENALI DIRI ANDA DAN TAHU APA YANG BOLEH MEREKA JANGKA ATAU HARAP DARI ANDA. MEMBANTU ANDA UNTUK MENGENALI ORANG LAIN MELALUI TINDAKBALAS MEREKA

SEBELUM ITU ……:

SEBELUM ITU …… FIKIR SEJENAK APA YANG INGIN ANDA KATA PILIH PERKATAAN YANG ANDA GUNA “YANG KURIK ITU KENDI YANG MERAH ITU SAYA, YANG BAIK ITU BUDI YANG INDAH ITU BAHASA”.

PERSONALITI:

PERSONALITI JAWAB YA ATAU TIDAK . 1. Selesa memberitahu kawan-kawan mengenai apa-apa sahaja yang ada dalam fikiran saya 2. Selesa meminta pertolongan dari kawan-kawan dan ahli-ahli profesional bila menghadapi masalah. 3. Selesa meminta kembali barang-barang yang telah dipinjam oleh kawan. 4. Mudah marah apabila kerja yang saya lakukan tidak menjadi. 5. Akan berterus terang menyatakan bahawa tingkahlakunya telah menyakitit hati saya.

Sambungan……:

Sambungan…… 6. Selesa bertanya apabila arahan yang diberikan tidak jelas 7. Akan terus bertanya sehingga saya berpuas hati dengan jawapan yang diberikan 8. Lebih selesa membuat kerja-kerja yang telah saya rancang dari membuat kerja yang disuruh oleh orang lain. 9. Agak mudah marah berbandingan dengan kawan-kawan saya yang lain. 10. Suka kepada perdebatan yang hangat tidak kira sama ada saya menang atau tidak

TRET PERSONALITI Jawapan Ya diberikan satu markah :

TRET PERSONALITI Jawapan Ya diberikan satu markah 1-4 Anda seorang yang pasif. Dalam banyak hal anda membenarkan orang lain memanipulasikan diri dan perasaan anda. 5-7 Anda seorang yang asertif atau mempunyai ketegasan diri. Dalam kebanyakan hal, anda selalunya mampu menuntut hak tetapi pada masa yang sama menghormati hak orang lain. Anda menjaga juga hati dan perasaan orang lain 8-10 Anda seorang individu yang agresif. Suka mengkritik dan dalam kebayakan hal, hati dan perasaan orang lain dianggap bukan penting. Yang penting baginya ialah hajat dan matlamatnya tercapai.

KENALI PENDENGAR:

KENALI PENDENGAR FIKIRKAN MENGENAI PENDENGAR - LATARBELAKANGNYA - TAHAP ILMU PENGETAHUANNYA - PERASAANNYA - MAKNA APA YANG ANDA SAMPAIKAN PADA DIRINYA

APABILA BERKATA-KATA:

APABILA BERKATA-KATA BERCAKAP DENGAN JELAS LAHIRKAN SATU IDE/PERKARA PADA SATU MASA PASTIKAN ANDA DIFAHAMI SEBELUM ANDA SAMBUNG BERCAKAP…DAPATKAN TINDAKBALAS DARIPADA PENDENGAR

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … MULAKAN DENGAN SALAM “HAK SEORANG MUSLIM ATAS SEORANG MUSLIM LAIN LIMA PERKARA : MEMBALAS SALAM, MENZIARAH ORANG SAKIT, MENGIRINGI JENAZAH, MENGHADIRI MAJLIS PERKAHWINAN DAN MENDOAKAN ORANG YANG BERSIN.” RIWAYAT BUKHARI & MUSLIM

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … TIDAK BERDUSTA “APABILA SESEORANG MANUSIA BERDUSTA, MALAIKAT MENJAUHKAN DIRI DARINYA KERANA TIDAK MAHU MENCIUM BAU BUSUK YANG DATANG DARI PENDUSTAANNYA.” RIWAYAT TARMIZI

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … TIDAK FITNAH “FITNAH ITU LEBIH DAHSYAT DARIPADA MEMBUNUH.”

TINDAKAN / PERBUATAN:

TINDAKAN / PERBUATAN BERTEPATAN DENGAN SYARIAT ISLAM. TIDAK MELAMPAUI BATAS. BERSERDAHANA BOLEH MENGIKUT ADAT, ASALKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ISLAM.

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … MENJAGA BATAS PERGAULAN “TIDAK BERKHALWAT (BERDUA-DUAAN ANTARA SEORANG LELAKI DENGAN SEORANG WANITA MELAINKAN PIHAK KETIGANYA IALAH SYAITAN.” HADITH

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … IA MERANGKUMI : 1. PAKAIAN 2. TINGKAH LAKU 3. PANDANGAN

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … TIDAK MENGHINA - MEMPERKECIL-KECILKAN ORANG LAIN - MENGASINGKAN ORANG LEMAH & DIPERALAT UNTUK KEPENTINGAN DIRI DAN KUMPULAN.

SAMBUNGAN …:

SAMBUNGAN … “DIKIRA SESEORANG ITU TELAH BERBUAT JAHAT APABILA DIA MENGHINA SAUDARA MUSLIMYA.” RIWAYAT MUSLIM

TIPS-TIPS LAIN…..:

TIPS-TIPS LAIN….. 1. Tahu MATLAMAT dengan jelas Visi - Mempunyai gambaran apa yang ingin dicapai pada masa hadapan Misi – tujuan sebenar

Soalan berkaitan dengan matlamat:

Soalan berkaitan dengan matlamat 1. Apa matlamat hidup anda? 2. Apa matlamat yang ingin dicapai apabila anda berkomunikasi?

TIPS-TIPS LAIN…..:

TIPS-TIPS LAIN….. 2. Mempunyai persepsi yang positif terhadap diri, orang lain dan kehidupan. - Persepsi berasaskan kepercayaan dalaman. Persepsi setiap individu berbeza kerana ianya dipengaruhi oleh faktor pembelajaran/pengalaman masa lalu individu berkenaan.

BILA ANDA BEKERJA DALAM PASUKAN :

BILA ANDA BEKERJA DALAM PASUKAN Bulatkan mana yang benar bagi anda. 1. MATLAMAT PASUKAN Saya tidak pasti 1 2 3 4 5 Saya pasti 2. KEAHLIAN PASUKAN Saya diluar 1 2 3 4 5 Saya di dalam 3. KOMUNIKASI Tertutup 1 2 3 4 5 Terbuka 4. OBJEKTIF PASUKAN Ketua tentukan 1 2 3 4 5 Ahli tentukan 5. KEMAHIRAN AHLI Tidak digunakan 1 2 3 4 5 Digunakan sepenuhnya 6. SOKONGAN AHLI Kurang 1 2 3 4 5 Banyak 7. KONFLIK PASUKAN Disembunyikan 1 2 3 4 5 Dibincang & diselesaikan

Slide 39:

8. CARA KEPUTUSAN DIBUAT Oleh sedikit ahli 1 2 3 4 5 Ramai ahli 9. RISIKO Tidak digalakkan 1 2 3 4 5 Digalakkan 10. PERHUBUNGAN Kurang mesra 1 2 3 4 5 Mesra 11. POLA KEPIMPINAN Terhad 1 2 3 4 5 Dikongsi 12. MAKLUM BALAS Sangat kurang 1 2 3 4 5 Memuaskan Petunjuk: 12 – 23 : Tidak Memuaskan TAHAP PEKEMBANGAN 24 – 35 : Sederhana KUMPULAN ANDA 36 – 47 : Memuaskan 48 – 60 : Sangat Memuaskan

asas kepercayaan saya:

asas kepercayaan saya rugi nikmat gangguan jin manusia Dapat kebahagiaan Dunia dan Akhirat Bisikan

asas kepercayaan saya:

asas kepercayaan saya Manusia asalnya baik Manusia dibentuk oleh faktor keluarga, pendidik, rakan sebaya, persekitaran, media dll Manusia inginkan kebaikan Manusia boleh jadi baik

TIPS-TIPS LAIN…..:

TIPS-TIPS LAIN….. 3. Menerima tanpa syarat Terima seadanya berasaskan kasih sayang, belas kasihan dan saling hormat menghormati. “Sayangnya pendidik kepada pelajar Sayangnya ayah/ibu kepada anak-anak Sayangnya generasi tua kepada yang muda Sayangnya seorang rakan kepada rakannya”

TIPS-TIPS LAIN…..:

TIPS-TIPS LAIN….. 4. Berempati Anda meletakkan diri sebagai diri pelanggan anda (staf atau pelajar) Menghayati - apa yang difikirkannya, perasaannya, keperluannya, harapannya dan cita-citanya.

TIPS-TIPS LAIN…..:

TIPS-TIPS LAIN….. 5. Bila bertanya …… Tanya soalan terbuka untuk mendapatkan lebih maklumat. Beri masa untuk pelanggan menjawab. Jangan bertanya soalan bertubi-tubi.

TIPS-TIPS LAIN…..:

TIPS-TIPS LAIN….. 6. Ketika mendengar …. Apa yang dicakapkan (tersurat) Apa yang tidak cakapkan (tersirat) – ini dilakukan melalui pemerhatian anda Lihatlah gerak badannya, mimik mukanya, jarak ruang antara anda dengannya. Mendengar dengan telinga dan hati

TIPS-TIPS LAIN…..:

TIPS-TIPS LAIN….. 7. Berkongsilah maklumat diri anda. - siapa anda - sedikit pengalaman masa lalu - hasrat anda

TIPS-TIPS LAIN…..:

TIPS-TIPS LAIN….. 8. Sabar Amat perlu dalam urusan seharian. Bila bersabar mampu menyampaikan mesej dan beri maklum balas dengan baik, emosi tenang, lebih terkawal dan kurang buat kesilapan.

Tindakan membantutkan komunikasi interpersonal:

Tindakan membantutkan komunikasi interpersonal Marah Mengkritik depan orang lain Menyindir Memperlekeh Memperkecilkan Memaksa ……… hanya melahirkan takut, benci, kekeliruan dan tindakan defensif

TIPS-TIPS LAIN…..:

TIPS-TIPS LAIN….. 9. Keikhlasan dalam berkomunikasi. Bila anda ikhlas: - usaha mendapat hasil yang baik - usaha dapat menyentuh dan membuka hati - usaha mendapat bantuan - tidak mengharapkan lain dari redhaNya

TIPS-TIPS LAIN…..:

TIPS-TIPS LAIN….. 10. Nyatakan harapan dan beri peneguhan yang positif - “Saya yakin kamu seorang pelajar yang bijak tetapi kalau kamu berpakaian sebegini tidak mencerminkan kamu pelajar UiTM yang kami inginkan”. - “Saya percaya kamu baik dan sukakan kebaikan. Apa yang perlu ialah kamu ubah sikap supaya jadi lebih baik”.

KESAN PENEGUHAN YANG POSITIF:

KESAN PENEGUHAN YANG POSITIF Berilah peneguhan positif pada diri dan orang lain

TIPS-TIPS LAIN…..:

TIPS-TIPS LAIN….. 11. Tegas ketika menyampaikan mesej. “action speaks louder than words” Nada suara Air muka Mesej yang disampaikan

AKHIR KATA:

AKHIR KATA Apa yang dipelajari jadikanlah amalan sebab ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah.

Sekian terima kasih:

Sekian terima kasih Saya boleh dihubungi: telefon: (07) 9352046 013-3921334 E-mail: [email protected]

authorStream Live Help