KECELARUAN GENDER MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KECELARUAN GENDER: MENURUT PERSPEKTIF ISLAM:

KECELARUAN GENDER: MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

PENGENALAN:

PENGENALAN Kecelaruan gender: permasalahan atau ketidaktentuan tentang perbezaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan tingkah laku

ISLAM DAN MANUSIA:

ISLAM DAN MANUSIA Ajaran Islam tentang manusia: Makhluk paling indah, sempurna dan istimewa Wakil tuhan di bumi (Khalifah) Makhluk pilihan Makhluk pengabdi kepada Allah Jenis manusia menurut Islam: Kewujudan jenis lelaki (Al-Rijal)- Bermula dengan Adam Kewujudan jenis perempuan (An-Nisa)- Bermula dengan Hawa, bahagian dari Adam Kewujudan WADAM Kewujudan KHUNSA

Slide 4:

Jaminan Nyawa Jaminan Aqidah Jaminan Maruah Jaminan Harta Jaminan Akal (di jamin melalui undang – undang syariah) Ketentuan Islam kepada golongan lelaki seperti: Lelaki lebih berkuasa ke atas wanita Ketentuan khusus untuk lelaki - Amirul Mu’minin - Sebagai : Mufti Wali Imam solat Kuasa mencerai Pemberi nafkah - Perlantikan sebagai Nabi dan Rasul Allah Mereka di peruntukkan syariat tertentu oleh agama sesuai dengan tabiat dan tujuan kejadiannya serta bagi menjamin kehidupannya seperti:

Slide 5:

Ketentuan Islam kepada golongan wanita: Pengikhtirafan wanita Status Wanita Hak-hak wanita Tanggungjawab wanita Aurat wanita Perlindungan wanita Kelonggaran kepada wanita - Bekerja - Dalam darurat Ketentuan Islam kepada WADAM dan KHUNSA Islam melihat kepada sifat dan kecederungan yang lebih berbanding dengan sifat yang lain. Sebagai ukuran dalam mengkategorikan hukum terhadap mereka

ISU KECELARUAN GENDER DALAM MASYARAKAT ISLAM:

ISU KECELARUAN GENDER DALAM MASYARAKAT ISLAM Konsep keadilan Konsep kebebasan Konsep hak asasi Konsep persamaan Penindasan Exploitasi Kekerasan Diskriminasi Bias Gender Dominasi pemikiran konsep gender dari Barat yang berasaskan akal dan nilai budaya mereka yang selalu berubah-ubah seperti isu tentang :

Slide 7:

Menyerupai jenis yang lain secara sangaja seperti menyerupai dari segi: Kelakuan Gerak geri Berpakaian Lagak dan gaya Tutur kata Cara hidup Tukar jantina Contoh hadis: “Allah mengutuk wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki menyerupai wanita” Semua perkara tersebut telah dijelaskan oleh Al- Quran, As-Sunnah dan ijtihad ulamak secara terperinci.

Sikap Muslim dalam menghadapi ketentuan Allah berkaitan dengan gender:

Sikap Muslim dalam menghadapi ketentuan Allah berkaitan dengan gender Redha dengan ketentuan Allah ke atas diri kita Berbaik sangka dengan ketentuan Allah Menyakini itulah yang terbaik untuk diri kita dan pasti ada hikmah disebaliknya Ambillah Islam sebagai ukuran dan panduan dalam menangani berbagai masalah hidup Selalu berhati-hati dengan agenda musuh Islam seperti: - Gerakan Orientalis - Gerakan Women liberation - Kumpulan Islam Liberal

Slide 9:

SEKIAN TERIMA KASIH

authorStream Live Help