COUN-kemahiran asas kaunseling

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING:

KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING

Slide 3:

GO COUNSELING

Slide 4:

PENGERTIAN KAUNSELING Suatu proses untuk membantu klien melihat siapa diri mereka, apa yang dimiliki/tidak miliki, apa yang boleh dilakukan/tidak boleh diilakukan, apa boleh dan tidak boleh dicapai olehnya Kemahiran individu berkomunikasi serta berinteraksi bersemuka dengan individu lain yang memerlukan pertolongannya Suatu proses interaksi yang membolehkan individu itu memahami diri dan persekitarannya Nooraini Md Yaman Arbuckle (1965) Shertzer & Stone (1974) Satu proses membantu klien mengenal pasti keadaan dirinya sendiri dan mencari jalan penyelesaian dengan sendiri serta bertanggungjawab ke atas keputusan yang diambilnya PERKAMA (1994)

KATA KUNCI KEPADA KAUNSELING:

KATA KUNCI KEPADA KAUNSELING penerokaan diri proses untuk membantu proses interaksi antara dua pihak individu lain memerlukan pertolongan memahami diri dan persekitarannya mencari jalan penyelesaian dengan sendiri bertanggungjawab ke atas keputusan yang diambilnya melibatkan kemahiran berkomunikasi

DEFINISI KOMUNIKASI:

DEFINISI KOMUNIKASI Berasal dari perkataan Latin “ communicare ” yang bermaksud mewujudkan persamaan.

Wujudkan persamaan:

Wujudkan persamaan A B A B A B B A A A+B ideal

Kenapa perlu wujudkan persamaan ?:

Kenapa perlu wujudkan persamaan ? 1 . Supaya ada hubungan –bentuk hubungan kemanusiaan atau hubungan professional Supaya boleh bekerjasama antara satu sama lain Supaya mampu berusaha mencapai matlamat organisasi. Supaya boleh mencapai matlamat hidup insan melalui tugas dakwah

Berkomunikasi dan bertindak menuju matlamat:

Berkomunikasi dan bertindak menuju matlamat Matlamat

Slide 11:

PERANAN SEIMBANG MATLAMAT

Slide 14:

KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING MEMBERI PERHATIAN MENDENGAR MENYOAL MEMBERI MAKLUM BALAS PENDEDAHAN DIRI BERSEMUKA

PENTING MEMBINA HUBUNGAN :

PENTING MEMBINA HUBUNGAN Kejayaan proses kaunseling bergantung pada sejauh mana pengamal kaunseling dapat mewujudkan suasana mesra dan meyakinkan bersama klien. Kepercayaan klien akan meningkat seterusnya membuka pintu perbincangan yang terbuka luas bagi meneroka diri dan masalah yang sedang dialami.

SUASANA TERAPEUTIK:

SUASANA TERAPEUTIK 1. EMPATI 2. HORMAT DAN BERBAIK SANGKA 3. JUJUR DAN IKHLAS

Slide 17:

Menghayati apa yang dialami oleh klien Klien merasakan yang dia sedang dibantu. Memahami dan menyelami fikiran, perasaan, isi kandongan cerita, tingkahlaku, pengalaman, harapan dan cita-cita BEREMPATI

Ikhlas:

Ikhlas Jika dilakukan dengan ikhlas kerana Allah akan dapat: BantuanNya PerlindunganNya Ganjaran dariNya

Slide 19:

MEMBERI PERHATIAN KONTAK CARA DUDUK GERAK GERI TINGKAH LAKU BERBAHASA KONTAK FIZIKAL DAN PSIKOLOGIKAL Menimbulkan keyakinan dalam diri klien Pengamal kaunseling memberi tumpuan Menerima tanpa syarat Kesungguhan untuk membantu klien Pengamal kaunseling sentiasa berada di dalam suasana relak dan tenang apabila berhadapan dengan klien Penting untuk menyakinkan klien dia selamat dalam sesi kaunseling Kesedian memulakan sesi kaunseling Mimik muka, gerak badan, jarak turut menentukan sama ada mendapat keyakinan berterusan daripada klien Keikhlasan pengamal kaunseling Bahasa yang mudah difahami oleh keduanya pihak Jangan kemukakan sesuatu yang boleh mengalihkan topik Jangan mengusutkan dan menyulitkan keadaan

Slide 20:

kaunseling individu

Slide 21:

kaunseling kelompok

Slide 22:

kaunseling kelompok

Slide 23:

Mendengar secara aktif dan berkesan adalah satu kemahiran penting dalam komunikasi Ia menentukan mesej yang disampaikan dapat diterima dengan jelas Banyak berfikir semasa klien sedang bercakap merupakan antara punca gagal mendengar KEMAHIRAN MENDENGAR

Slide 24:

please listen

Slide 25:

LANGKAH MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENDENGAR Mengamati Perbualan Menjelas Mesej Penyampai Membuat Kesimpulan

Slide 26:

Temu bual yang berkesan harus berlaku tanpa sebarang gangguan dan dalam suasana yang tenang supaya perbualan itu dapat diamati dengan baik Penerima mesej harus menggalakkan penyampai untuk melengkapkan percakapannya Pengamal kaunseling hanya bergerak balas dengan memberi dorongan minima (mengangguk-anggukan kepala, kata oh, ya… menandakan faham) Perlakuan bukan lisan sangat penting untuk menyakinkan klien Mengamati Perbualan

Slide 27:

Untuk menunjukkan mesej itu tepat dan jelas, pengamal kaunseling boleh:- mengubah bentuk ayat yang digunakan oleh klien mengajukan semula kepada klien Klien akan yakin bahawa mesejnya diterima oleh pengamal kaunseling Dapat mencetuskan soalan tambahan untuk mendapat maklumat lanjut Menjelaskan Mesej Penyampai

Slide 28:

Tujuan membuat kesimpulan ialah untuk menyatakan pengamal kaunseling jelas dan mengerti segala sungutan dan keluhan klien Semasa membuat kesimpulan, sebarang kesilapan dapat diperbetulkan Ia juga memberi peluang untuk klien menerangkan dengan lebih lanjut tentang sesuatu Harus mempunyai kemahiran dan daya mendengar dengan baik agar dapat memberi maklum balas yang positif dan membuat pentafsiran yang baik Membuat Kesimpulan

OMBAK:

OMBAK

KEMAHIRAN MEMBERI MAKLUM BALAS:

KEMAHIRAN MEMBERI MAKLUM BALAS Maklum balas seorang pengamal kaunseling sangat penting bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan Klien mempunyai berbagai masalah, pengamal kaunseling perlu mengetahui cara yang sesuai untuk memberi maklum balas Terdapat beberapa teknik maklum balas yang perlu diketahui

KEMAHIRAN MEMBERI MAKLUM BALAS:

KEMAHIRAN MEMBERI MAKLUM BALAS Maklum Balas secara Reflektif Maklum Balas Bukan Lisan Maklum Balas secara Empati

Slide 32:

Satu teknik yang biasa digunakan untuk klien yang bermasalah gangguan emosi Banyak berbentuk parafrasa - mengulangi dan menyatakan semula bahawa kita memahami maksud yang disampaikan dan perasaan yang ditunjukkan oleh klien Teknik ini sangat penting bagi mententeramkan klien serta menunjukkan yang kita mendengar segala keluhan MAKLUM BALAS REFLEKTIF

Slide 33:

“Dengan perkataan lain, awak mengalami marah…...” “Perasaan awak agak terganggu…..” “Apa yang saya faham bahawa awak menyatakan yang keluarga awak tidak setuju…” “Saya mendengar bahawa awak cukup kecewa dengan…….” “Dari apa yang awak katakan saya melihat situasi awak agak meruncing sekarang.” “ Saya merasakan tekanan yang awak alami ini bakal menjejas kesihatan awak” CONTOH MAKLUM BALAS REFLEKTIF

Slide 34:

Keupayaan merasai atau menghayati apa yang dirasai atau dilalui oleh klien Perlu benar-benar memahami perasaan dalaman klien supaya dapat memberi maklum balas yang sewajarnya Perlu peka kepada seluruh tingkah laku tanpa lisan, emosi dan pertuturan Lazimnya tekanan emosi adalah dianggap sebagai satu aspek yang paling sukar dan unik bentuknya MAKLUM BALAS EMPATI

Slide 35:

Emosi sukar difahami oleh pihak kedua Untuk memahami emosi seorang itu perlu:- Melihat tanda-tanda yang ada pada klien serta dapat ditafsirkan pula erti tanda itu Klien mengunakan perkataan yang mengambarkan perasaannya YANG PERLU DIPERHATIKAN

Slide 36:

YANG PERLU DIPERHATIKAN Contoh: “saya berasa sempit” - ini menunjukkan dia merasa curiga dan tidak selesa Klien berkata “fikiran saya melayang” - berfikiran kacau dan terganggu Dengarkan nada suara Perhatikan memek muka serta pandangan mata

Slide 37:

Aspek yang penting bagi menjayakan suatu proses kaunseling Sekiranya maklum balas bukan lisan tidak sesuai, akan menggagalkan proses komunikasi yang hendak diwujudkan MAKLUM BALAS BUKAN LISAN

MAKLUM BALAS BUKAN LISAN:

MAKLUM BALAS BUKAN LISAN Klien mudah terusik dengan maklum balas bukan lisan yang mereka tidak senangi Untuk maklum balas yang berkesan, mesej bukan lisan perlu mengiringi mesej lisan yang hendak disampaikan

Slide 39:

Maklum balas bukan lisan yang penting seperti posisi badan, riak muka, pergerakan mata, tangan kaki dan perlakuan semasa klien sedang bercakap Pengamal kaunseling seharusnya sentiasa menunjukkan pergerakan badan yang positif MAKLUM BALAS BUKAN LISAN

Slide 40:

Keupayaan pengamal kaunseling untuk mengemukakan sesuatu soalan bertujuan memudahkan kefahaman klien terhadap isu yang dibincangkan Menyoal amat penting untuk mendapat maklum balas Guna soalan-soalan yang berbentuk terbuka Beri dorongan minima kepada klien Contoh: Angguk, Oh….., Teruskan….., Emm.. MENYOAL

Slide 41:

“Apa yang menyebabkan awak berfikir yang keluarga awak tidak begitu menyokong?” “Boleh awak jelaskan kenapa awak tidak mengikut arahan yang diberikan?” “Awak tidak membahagikan masa sebagaimana yang kita bincangkan apa yang membuatkan awak bertindak sedemikian?” Contoh Soalan Terbuka

Slide 42:

Soalan Tertutup - tidak memberi peluang kepada klien bertindak secara aktif semasa temu bual Contoh : “Selalu kah awak tidak dapat tidur?” Sebaliknya bertanya “Kebelakangan ini awak tak boleh tidur…bolehkan awak jelaskan apa sebabnya?” BENTUK SOALAN YANG HARUS DIELAKKAN

BERSEMUKA :

BERSEMUKA Juga dikenali sebagai konfrontasi Digunakan apabila berlaku ketidakseimbangan di antara: Percakapannya dengan apa yang dilihat oleh pengamal kaunseling Apa yang diceritakan dan apa yang diharapkan Apa yang dicakapkan dengan apa yang didengar oleh pengamal kaunseling Percakapannya dengan apa yang dilakukan oleh klien

PENDEDAHAN DIRI:

PENDEDAHAN DIRI Merupakan perkongsian pengalaman antara pengamal kaunseling dan klien Ia bertujuan:- - Klien akan merasa dirinya difahami - Klien akan merasa ada orang lain yang pernah mengalami masalah sepertinya

Slide 45:

bye thank you

authorStream Live Help