Прибуток як

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Прибуток як складова ціни:

Прибуток як складова ціни Виконала : студентка групи БО – 08 – 1/9 Гречка Анастасія

Прибу́ток  - це:

Прибу́ток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. ( англ. Profit ) — чистий прибуток після сплати податків . Сума, на яку зріс власний капітал компанії за даний період в результаті діяльності цієї компанії .

Економічна роль прибутку - :

Економічна роль прибутку - — прибуток є рушійною силою функціонування та розвитку економіки, основним спонукальним мотивом підприємницької діяльності — прагнення отримати прибуток сприяє ефективному розподілу та використанню ресурсів, упровадження досягнень науково-технічного прогресу, скороченню витрат, поліпшенню якості продукції та її споживчих властивостей. — прибуток є джерелом розширення суспільного виробництва, примноження національного багатства та задоволення потреб суспільства, що зростають.

Функції прибутку::

Функції прибутку: Оцінювальна Стимулююча Господарського розрахунку Розподільча Індикативна (інформаційна)

Види прибутку::

Види прибутку: Загальний прибуток — кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, що включає в себе фінансові результати від різних видів його діяльності (продаж продукції, послуги, прибуток від звичайної діяльності, надзвичайних подій); Валовий прибуток — прибуток, розрахований на реалізованій продукції у вигляді різниці між чистим доходом (виручка без ПДВ та акцизів) від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції. Прибуток від операційних витрат — оренда.Адміністративні витрати (пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством) = основна та додаткова з/п управлінського персоналу, витрати на відрядження управлінського персоналу. Витрати на збут — оплата праці продавців (від збуту), пакування, транспортування. Інші операційні витрати — собівартість реалізованих виробництвом запасів, сумнівні та безнадійні борги , оцінка запасів.

До показників прибутковості відносять: :

До показників прибутковості відносять: - прибутковість інвестицій у звичайні акції, який розраховується як відношення прибутку після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції до різниці між зобов'язаннями перед акціонерами та загальною вартістю акцій помножено на сто відсотків; - прибутковість інвестицій у фірму, який розраховується як відношення між прибутком після сплати податків до інвестицій помножено на сто відсотків; - головний показник прибутковості, розраховується як відношення прибутку до сплати податків до різниці між усього активів та нематеріальними активами на сто відсотків; - прибутковість активів, розраховується як відношення між прибутком після сплати податків та дивідендами на привілейованими акціями до різниці між усього активами та нематеріальними активами на сто відсотків; - прибутковість операційної діяльності, фінансовий результат від операційної діяльності, розраховується як відношення фінансового результату від операційної діяльності до обсягу випуску продукції на сто відсотків.

За капіталістичного товарного виробництва основою товарних цін є не лише суспільно необхідні витрати виробництва, а й співвідношення між попитом і пропозицією::

За капіталістичного товарного виробництва основою товарних цін є не лише суспільно необхідні витрати виробництва, а й співвідношення між попитом і пропозицією: Цв = c + v + p , де Цв — ціна виробництва; с — постійний капітал; v — змінний капітал; р — прибуток.

З виникненням монополій, групових монополій (олігополій) процес ціноутворення значно ускладнюється, зокрема виникають монопольно високі та монопольно низькі ціни. Внаслідок цього ціна виробництва перетворюється на монопольну ціну виробництва, яка виражається формулою ::

З виникненням монополій, групових монополій (олігополій) процес ціноутворення значно ускладнюється, зокрема виникають монопольно високі та монопольно низькі ціни. Внаслідок цього ціна виробництва перетворюється на монопольну ціну виробництва, яка виражається формулою : Мцв = c + v + p + pi де Мцв — монопольна ціна виробництва; с — постійний капітал; v — змінний капітал; р — середній прибуток; pi — монопольно високий прибуток.

Норму прибутку записують формулою::

Норму прибутку записують формулою : p' = [ p / (c + v) ] * 100% де p' — норма прибутку; р — маса прибутку: с + v — авансований капітал. У цій формулі маса прибутку є абсолютним показником кількісного визначення прибутку, капіталу.

Величина норми прибутку:

Величина норми прибутку залежить від швидкості обороту виробничих фондів, зниження собівартості продукції, зростання суспільної продуктивності праці, величини створеного додаткового продукту, якості праці, швидкості обороту капіталу та інших факторів.

authorStream Live Help