Прибуток як

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Прибуток як складова ціни:

Прибуток як складова ціни Виконала : студентка групи БО – 08 – 1/9 Гречка Анастасія

Прибу́ток  - це:

Прибу́ток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. ( англ. Profit ) — чистий прибуток після сплати податків . Сума, на яку зріс власний капітал компанії за даний період в результаті діяльності цієї компанії .

Економічна роль прибутку - :

Економічна роль прибутку - — прибуток є рушійною силою функціонування та розвитку економіки, основним спонукальним мотивом підприємницької діяльності — прагнення отримати прибуток сприяє ефективному розподілу та використанню ресурсів, упровадження досягнень науково-технічного прогресу, скороченню витрат, поліпшенню якості продукції та її споживчих властивостей. — прибуток є джерелом розширення суспільного виробництва, примноження національного багатства та задоволення потреб суспільства, що зростають.

Функції прибутку::

Функції прибутку: Оцінювальна Стимулююча Господарського розрахунку Розподільча Індикативна (інформаційна)

Види прибутку::

Види прибутку: Загальний прибуток — кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, що включає в себе фінансові результати від різних видів його діяльності (продаж продукції, послуги, прибуток від звичайної діяльності, надзвичайних подій); Валовий прибуток — прибуток, розрахований на реалізованій продукції у вигляді різниці між чистим доходом (виручка без ПДВ та акцизів) від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції. Прибуток від операційних витрат — оренда.Адміністративні витрати (пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством) = основна та додаткова з/п управлінського персоналу, витрати на відрядження управлінського персоналу. Витрати на збут — оплата праці продавців (від збуту), пакування, транспортування. Інші операційні витрати — собівартість реалізованих виробництвом запасів, сумнівні та безнадійні борги , оцінка запасів.

До показників прибутковості відносять: :

До показників прибутковості відносять: - прибутковість інвестицій у звичайні акції, який розраховується як відношення прибутку після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції до різниці між зобов'язаннями перед акціонерами та загальною вартістю акцій помножено на сто відсотків; - прибутковість інвестицій у фірму, який розраховується як відношення між прибутком після сплати податків до інвестицій помножено на сто відсотків; - головний показник прибутковості, розраховується як відношення прибутку до сплати податків до різниці між усього активів та нематеріальними активами на сто відсотків; - прибутковість активів, розраховується як відношення між прибутком після сплати податків та дивідендами на привілейованими акціями до різниці між усього активами та нематеріальними активами на сто відсотків; - прибутковість операційної діяльності, фінансовий результат від операційної діяльності, розраховується як відношення фінансового результату від операційної діяльності до обсягу випуску продукції на сто відсотків.

За капіталістичного товарного виробництва основою товарних цін є не лише суспільно необхідні витрати виробництва, а й співвідношення між попитом і пропозицією::

За капіталістичного товарного виробництва основою товарних цін є не лише суспільно необхідні витрати виробництва, а й співвідношення між попитом і пропозицією: Цв = c + v + p , де Цв — ціна виробництва; с — постійний капітал; v — змінний капітал; р — прибуток.

З виникненням монополій, групових монополій (олігополій) процес ціноутворення значно ускладнюється, зокрема виникають монопольно високі та монопольно низькі ціни. Внаслідок цього ціна виробництва перетворюється на монопольну ціну виробництва, яка виражається формулою ::

З виникненням монополій, групових монополій (олігополій) процес ціноутворення значно ускладнюється, зокрема виникають монопольно високі та монопольно низькі ціни. Внаслідок цього ціна виробництва перетворюється на монопольну ціну виробництва, яка виражається формулою : Мцв = c + v + p + pi де Мцв — монопольна ціна виробництва; с — постійний капітал; v — змінний капітал; р — середній прибуток; pi — монопольно високий прибуток.

Норму прибутку записують формулою::

Норму прибутку записують формулою : p' = [ p / (c + v) ] * 100% де p' — норма прибутку; р — маса прибутку: с + v — авансований капітал. У цій формулі маса прибутку є абсолютним показником кількісного визначення прибутку, капіталу.

Величина норми прибутку:

Величина норми прибутку залежить від швидкості обороту виробничих фондів, зниження собівартості продукції, зростання суспільної продуктивності праці, величини створеного додаткового продукту, якості праці, швидкості обороту капіталу та інших факторів.