alternatieve energie

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

csi team 1 mattis, gilles ,marjolein,Victoria. :

csi team 1 mattis , gilles ,marjolein,Victoria. PowerPoint

De centrale zet om !!!!!!:

De centrale zet om !!!!!!

fossiele brandstoffen wat? Met fossiele brandstoffen zoals kolen of aardgas wordt water tot stoom opgewarmd zodat die een turbine laat draaien en zo elektrische energie produceert.:

fossiele brandstoffen wat? Met fossiele brandstoffen zoals kolen of aardgas wordt water tot stoom opgewarmd zodat die een turbine laat draaien en zo elektrische energie produceert.

chemische energie:

chemische energie

thermische energie:

thermische energie

Mechanische energie:

Mechanische energie

elektrische energie:

elektrische energie

Voordelen Leveren veel elektrisch vermogen. Weinig kosten.:

Voordelen Leveren veel elektrisch vermogen. Weinig kosten.

nadelen b Brandstoffen zijn uitputbaar. v Verbrandingsdeeltjes bevatten schadelijke stoffen. Produceren heel wat co2 die het broeikasteffect bevorderen. :

nadelen b Brandstoffen zijn uitputbaar. v Verbrandingsdeeltjes bevatten schadelijke stoffen. Produceren heel wat co2 die het broeikasteffect bevorderen.

nucleaire brandstof: de kerncentrale wat ? Door atoomsplitsing wordt het water tot stoom opgewarmd zodat die een turbine laat draaien en zo elektrische energie produceert.:

nucleaire brandstof: de kerncentrale wat ? Door atoomsplitsing wordt het water tot stoom opgewarmd zodat die een turbine laat draaien en zo elektrische energie produceert.

Nucleaire brandstof:

Nucleaire brandstof

Wind energie:

Wind energie

thermische energie:

thermische energie

Mechanische energie:

Mechanische energie

elektrische energie:

elektrische energie

voordelen Kernenergie is goedkoop. Geen rook of giftige gassen in de lucht.:

voordelen Kernenergie is goedkoop. Geen rook of giftige gassen in de lucht.

nadelen Kerncentrales kunnen gevaarlijk zijn bij beschadiging . Nucleaire brandstofreserve is beperkt . . Wat doen we met het radioactief afval ?:

nadelen Kerncentrales kunnen gevaarlijk zijn bij beschadiging . Nucleaire brandstofreserve is beperkt . . Wat doen we met het radioactief afval ?

Alternatieve brandstof : de waterkrachtcentrale wat ? Waterkracht zetten de turbines in beweging zodat elektrische energie geproduceerd wordt.:

Alternatieve brandstof : de waterkrachtcentrale wat ? Waterkracht zetten de turbines in beweging zodat elektrische energie geproduceerd wordt.

voordelen Deze geproduceerde energie kost weinig.:

voordelen Deze geproduceerde energie kost weinig.

nadelen Grote invloed op milieu en klimaat door vorming van een stuwmeer. Alternatieve brandstoffen: de windkrachtcentrale.:

nadelen Grote invloed op milieu en klimaat door vorming van een stuwmeer. Alternatieve brandstoffen: de windkrachtcentrale.

alternatieve brandstof: de windkrachtcentrale wat ? Windmolens benutten de windsnelheid voor de productie van elektrische energie. :

alternatieve brandstof: de windkrachtcentrale wat ? Windmolens benutten de windsnelheid voor de productie van elektrische energie.

voordelen Geen gebruik van grondstoffen. b Wind is onuitputtelijk. Geen rook of vervuilende stoffen. :

voordelen Geen gebruik van grondstoffen. b Wind is onuitputtelijk. Geen rook of vervuilende stoffen .

nadelen Niet alle plaatsen op aarde geschikt voor windmolenpark. Windmolens maken lawaai. Gevaar voor vogels.:

nadelen Niet alle plaatsen op aarde geschikt voor windmolenpark. Windmolens maken lawaai. Gevaar voor vogels.

alternatieve brandstof : de aardcentrale Wat ? De stoom voor het aandrijven van de turbine e wordt geproduceerd door de warmte binnenin de aarde.:

alternatieve brandstof : de aardcentrale Wat ? De stoom voor het aandrijven van de turbine e wordt geproduceerd door de warmte binnenin de aarde.

VOORDELEN Produceren geen luchtvervuilende stoffen.:

VOORDELEN Produceren geen luchtvervuilende stoffen.

NADELEN Hoge onderhoudskosten. Kan enkel in vulkanische gebieden. Vrees voor vervuiling van het grondwater.:

NADELEN Hoge onderhoudskosten. Kan enkel in vulkanische gebieden. Vrees voor vervuiling van het grondwater.

Alternatieve energiebron : zonnepanelen centrale Wat ? Zonne-energie, opgevangen door de zonnepanelen, wordt omgezet in elektrische energie.:

Alternatieve energiebron : zonnepanelen centrale Wat ? Zonne-energie, opgevangen door de zonnepanelen, wordt omgezet in elektrische energie.

Voordelen : Zonnepanelen vereisen weinig onderhoud. Produceren geen giftige stoffen. Hebben een kleine invloed op het milieu.:

Voordelen : Zonnepanelen vereisen weinig onderhoud. Produceren geen giftige stoffen. Hebben een kleine invloed op het milieu.

Nadelen : Materiaal is duur. ‘s Nachts wordt er geen elektriciteit geproduceerd. Alleen in gebieden met veel zon per jaar.:

Nadelen : Materiaal is duur. ‘s Nachts wordt er geen elektriciteit geproduceerd. Alleen in gebieden met veel zon per jaar.

Nucleaire brandstof : de ‘zon’ kerncentrale Wat ? In die toekomst kerncentrales wordt voor de productie van warmte de kernfusie van een zon/ster nagebootst. Dit doen ze dooreerst een heliumatoom te vormen.:

Nucleaire brandstof : de ‘zon’ kerncentrale Wat ? In die toekomst kerncentrales wordt voor de productie van warmte de kernfusie van een zon/ster nagebootst. Dit doen ze dooreerst een heliumatoom te vormen.

Voordelen : Produceert enorm veel energie. Produceert geen radioactief afval of vervuilende stoffen.:

Voordelen : Produceert enorm veel energie. Produceert geen radioactief afval of vervuilende stoffen.

Nadelen : Technologie is duur. De deeltjes die nodig zijn om een heliumatoom te vinden komen amper in onze natuur voor. Deze technologie is toekomstmuziek.:

Nadelen : Technologie is duur. De deeltjes die nodig zijn om een heliumatoom te vinden komen amper in onze natuur voor. Deze technologie is toekomstmuziek.

voordelen: Kernenergie kost weinig . Centrales stoten geen rook of giftige stoffen in de lucht. Nadelen: Deze centrales kunnen gevaarlijk zijn, verwerken van radioactief afval is nog niet opgelost. :

voordelen: Kernenergie kost weinig . Centrales stoten geen rook of giftige stoffen in de lucht. Nadelen: Deze centrales kunnen gevaarlijk zijn, verwerken van radioactief afval is nog niet opgelost.

alternatieve brandstof potentiale energie energia cinetica mechanische energie elektrische energie :

alternatieve brandstof potentiale energie energia cinetica mechanische energie elektrische energie

einde csi team bedankt u!!!:

einde csi team bedankt u!!!

authorStream Live Help