Energie regenerabila - Prezentare succinta

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ENERGIA REGENERABILĂ : 

ENERGIA REGENERABILĂ

MAI ÎNTÂI AU FOST… MORILE DE VÂNT : 

MAI ÎNTÂI AU FOST… MORILE DE VÂNT IAR ÎN EPOCA TEHNOLOGIEI MODERNE S-AU CREAT COMORI PRECUM:

ENERGIA EOLIANĂ : 

ENERGIA EOLIANĂ Sursă de energie regenerabilă generată de puterea vântului Vântul roteşte turbinele care generează electricitate Turbine eoliene

ENERGIA SOLARĂ : 

ENERGIA SOLARĂ Este emisă de Soare pe întreg domeniul radiaţiei sale electromagnetice Panou solar Turn solar

ENERGIA APEI : 

ENERGIA APEI ENERGIA HIDRAULICĂ ENERGIA MAREELOR ENERGIA POTENŢIALĂ OSMOTICĂ

ENERGIA HIDRAULICĂ : 

ENERGIA HIDRAULICĂ Reprezintă capacitatea apei de a efectua un lucru mecanic la trecerea dintr-o stare dată în altă stare Exploatarea produce curent în hidrocentrale Roată hidraulică cu aducţiune superioară la Mazonovo, Spania. Hidrocentrala de la Porţile de Fier

ENERGIA HIDRAULICĂ : 

ENERGIA HIDRAULICĂ Microcentrală la Jagniatkow, Jelenia Góra, Polonia. Instalaţie care recuperează energia valurilor la Peniche, Portugalia. Barajul Vidraru

ENERGIA MAREELOR : 

ENERGIA MAREELOR Rezultă din forţele gravitaţionale ale Soarelui şi Lunii, precum şi ca umare a rotaţiei terestre Centrală utilizând energia mareelor din Annapolis Royal, Nova Scotia, Canada Energia valurilor Turbine subacvatice

ENERGIA POTENTIALĂ OSMOTICĂ : 

ENERGIA POTENTIALĂ OSMOTICĂ Energia disponibilă din diferenţa de concentraţie de sare între apa de mare şi apa de râu Se mai numeşte energia gradientului de salinitate Salinitatea

ENERGIA GEOTERMICĂ : 

ENERGIA GEOTERMICĂ Formă a energiei obţinută din căldura aflată în interiorul Pământului Tipuri: Centrale uscate Centrale Flash Centrale binar

Slide 12: 

Primul aeroport european ce folosesşe energie geotermală, Franţa, Orly ENERGIA GEOTERMICĂ Energia geotermală

ENERGIE DERIVATĂ DIN BIOMASĂ:BIODIESEL, BIOETANOL, BIOGAZ : 

ENERGIE DERIVATĂ DIN BIOMASĂ:BIODIESEL, BIOETANOL, BIOGAZ Partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură Instalaţia biogaz la Roşia

DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE ÎN ROMÂNIA : 

DEZVOLTAREA ENERGIEI REGENERABILE ÎN ROMÂNIA

ENERGIA REGENERABILĂ:SURSĂ DE SĂNĂTATE : 

ENERGIA REGENERABILĂ:SURSĂ DE SĂNĂTATE CONDUITA SPRE O LUME MODERNĂ

Slide 16: 

Protejaţi mediul înconjurător consumând resursele cu raţiune! NU distrugeţi planeta poluând, ci fiinţa umană Planeta se reface într-o mie de ani, omul NU PASCU Anca, Gr. 643

authorStream Live Help