Трудности при писмено общуване

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Трудности при писмено общуванеУрок 13 : 

Трудности при писмено общуванеУрок 13 Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Защо не може да се разбере за какво се говори в текста? : 

Футболист Жаби в гьола Петкорита, Та го прахме в петкорита. Иван Кръстев Защо не може да се разбере за какво се говори в текста? Петко рита? Пет корита? Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Препишете гатанката, като отделите думите в нея. : 

Препишете гатанката, като отделите думите в нея. Гърбав Тодор в коприва с къщата си отива. Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Запишете изрази с думите: : 

Запишете изрази с думите: не си ми се ли …не си ми близо, не си бърз, спи ми се, ти си ми приятел, не ми пречи, дай ми си, върна ли се, ти ли ми писа, не се цупи, не си ми се обаждал ли… Не пея, не вижда, не слушаш... Мисля си, умен си, красива си… Дай ми, кажи ми, липсвате ми… Спънах се, смеем се, храни се… Дойде ли, имаме ли, тръгнахте ли… Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Защо на единия светофар свети зелената светлина, а на другия – червената? : 

Защо на единия светофар свети зелената светлина, а на другия – червената? ста -я у – хо вод – ата Българ – ия вода – та ухо стая Бълга –рия вил – ица ма – йка те – жък ст – ол я – ма мо – ята кра – сива Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Пипи има още какво да научи за правилното писане. Помогнете й. Препишете нейното писмо правилно и четливо. : 

Пипи има още какво да научи за правилното писане. Помогнете й. Препишете нейното писмо правилно и четливо. и и т , , р ц а и з з а м о к Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

В кой ред нито една от думите не може да се пренесе? : 

В кой ред нито една от думите не може да се пренесе? петел, книга, писмо; пея, ела, мост; телефон, знаме, шал. Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Защо героят не знае къде да отиде? Какво не разбира? Препишете правилно. : 

Защо героят не знае къде да отиде? Какво не разбира? Препишете правилно. ка м р а - Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Оцветете само оградките с правилно пренесените думи. Другите думи препишете правилно в редовете за писане. : 

Оцветете само оградките с правилно пренесените думи. Другите думи препишете правилно в редовете за писане. ку – че мия ко - ла Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Оцветете в зелено полетата с думи, които не могат да се пренасят. : 

Оцветете в зелено полетата с думи, които не могат да се пренасят. Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Препишете гатанката правилно. : 

Препишете гатанката правилно. Дълъг Димо без кости в небето отива на гости. Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Открийте грешките. Препишете правилно, четливо и красиво. : 

Открийте грешките. Препишете правилно, четливо и красиво. д о д Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Поправете грешките в поздравителната картичка, надписана от второкласници. Препишете вярно. : 

Поправете грешките в поздравителната картичка, надписана от второкласници. Препишете вярно. , В _ ъ _ М _ Е _ Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Можете ли да прочетете изреченията? Запишете ги. : 

Можете ли да прочетете изреченията? Запишете ги. Аз пресичам, само когато свети зелено. Мама се казва . йо видя красиво . 100 Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Някои от буквите в текста са заличени. Допълнете ги, за да разберете какво казва Ирина. Препишете. : 

Някои от буквите в текста са заличени. Допълнете ги, за да разберете какво казва Ирина. Препишете. д в дж в П П Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Напишете трите имена на децата, за които се разказва в текста. : 

Напишете трите имена на децата, за които се разказва в текста. Йорданка и братчето й Любен са деца на татко си Светослав и внучета на дядо си Бойко. Дядо им Бойко е баща на татко им Светослав. Йорданка Светославова Бойкова Любен Светославов Бойков Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

Прочетете двата текста. Запишете как бихте наричали галено тези деца. : 

Прочетете двата текста. Запишете как бихте наричали галено тези деца. Зима е. Радой и Брайко направиха снежен човек. Неда е на пързалката. Лято е. Петър кара колело. Йоана и Стела скачат на въже. Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

На кой ред изречението е написано вярно? : 

На кой ред изречението е написано вярно? Заекът е бърс. Земята е скована от стут и мрас. Аз съм старателен второкласник. Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

В кой ред думите са пренесени грешно? : 

В кой ред думите са пренесени грешно? пи – ша, кар – тина, ва – за; тича – м, пе – я, ст – ол; су – ша, плет – ка, во – дя. Екатерина Бакърджиева – СОУ “П. Р. Славейков – Кърджали

authorStream Live Help