bb

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

עבודה בתנ"ך : 

עבודה בתנ"ך יחידה 4: יונה בבטן הדג מגישים: גיא,דניאל ואילן.

תשבץ בנושא: יונה מתפלל לאלוהים : 

תשבץ בנושא: יונה מתפלל לאלוהים מאוזן: (1) הפסוק שהדג בלע את יונה (3) התפילה של יונה אל ה' היא תפילה_______

Slide 3: 

מאונך: (2)הפרק בו יונה מתפלל אל ה' (4)ה' מחכה ל_______ מיונה (5)יונה חיכה_______ימים לפני שהתפלל לה'

Slide 4: 

צריך לחבר את האותיות שרשום מעליהם מיוחד עד שיוצא מילה

Slide 6: 

מילה נסתרת _ _ _ _

Slide 8: 

מילה נסתרת י ו נ ה

טריוויה- יונה לפני שנבלע : 

טריוויה- יונה לפני שנבלע

מה בלע את יונה? : 

מה בלע את יונה? ליויתן דג גדול סרדין

Slide 11: 

נכון!!!

לאן בורח יונה כאשר הוא מנסה לברוח מהשליחות? : 

לאן בורח יונה כאשר הוא מנסה לברוח מהשליחות? ירושלים חיפה יפו

Slide 13: 

נכון!!!

כמה ימים שהה יונה בדג? : 

כמה ימים שהה יונה בדג? שלושה ימים חמישה ימים שמונה ימים

Slide 15: 

נכון!!!

"וירד יפו וימצא...."מה יונה מצא? : 

"וירד יפו וימצא...."מה יונה מצא? אניה 10 שקלים סירה

Slide 17: 

נכון!!!

מה פירוש המשפט "וימן ה' דג גדול לבלע את יונה." (פרק ב' פסוק א) : 

מה פירוש המשפט "וימן ה' דג גדול לבלע את יונה." (פרק ב' פסוק א) ויאמר אלוקים לדג הגדול לאכל את יונה. וימנה ה' את הדג הגדול לבלוע את יונה וימצא ה' דג גדול ויגיד לו לאכול את יונה

Slide 19: 

נכון!!!

תפזורת : 

תפזורת מילים: יונה נינווה אניה דג גדול אלוהים נביא יפו בשורה תפילה

סיכום : 

סיכום ה' מינה דג גדול לבלע את יונה. באותו זמן, יונה שהה באניה בניסיון לברוח מהשליחות שהטיל עליו ה'. בזמן שהיה על האניה פרצה סערה . באמצע הסערה,יונה נרדם! כאשר המלחים גילו שבגללו פרצה הסערה , אז הם השליכו אותו מהסיפון לים. הדג הגדול , אשר מינה ה', בלע את יונה.הוא היה בבטן הדג שלושה ימים ושלושה לילות. בסופו של דבר יונה הבין שה' מחכה לתפילה והוא התפלל לה' שישחרר אותו מבטן הדג.

Slide 24: 

חידון: אילן טריוויה: דניאל תפזורת: גיא סיכום: ביחד אחראי על הכנת המצגת: אילן