mang_chia_se

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Mạng chia sẻ cộng đồng Việt : 

Mạng chia sẻ cộng đồng Việt Thanh Bình Online JSC

Nội dung trình bày : 

Nội dung trình bày Giới thiệu mạng chia sẻ cộng đồng Việt Các chức năng cơ bản Các chức năng mở rộng Các chức năng nâng cao Thiết kế kỹ thuật Triển khai hệ thống

Mạng chia sẻ cộng đồng Việt : 

Mạng chia sẻ cộng đồng Việt Một trong những nhu cầu của con người là trao đổi thông tin: tâm trạng, tin tức, hình ảnh, sự kiện… Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook được thiết kế ngoài nước, theo văn hóa và lối sống phương Tây

Mạng chia sẻ cộng đồng Việt (tt) : 

Mạng chia sẻ cộng đồng Việt (tt) Nhu cầu xây dựng một mạng chia sẻ cho cộng đồng Việt, phù hợp văn hóa và lối sống Việt Là mạng chia sẻ thông tin tức thời, hữu ích và lành mạnh Các chức năng của mạng được chia làm hai phần: cơ bản và nâng cao

Các chức năng cơ bản : 

Các chức năng cơ bản Đăng ký gia nhập mạng (register) Đăng nhập, đăng xuất (login, logout) Lưu trữ thông tin cá nhân (profile) Chia sẻ tâm trạng hiện thời (status) Tìm kiếm bạn (search friend) Mời bạn (invite friend) Kết bạn (add friend) Ngừng kết bạn (remove friend)

Các chức năng cơ bản (tt) : 

Các chức năng cơ bản (tt) Nói chuyện trực tuyến (chat) Gửi, nhận tin nhắn (message) Chia sẻ tin tức (news feed) Hủy đăng ký gia nhập mạng (leave network)

Các chức năng cơ bản (tt) : 

Các chức năng cơ bản (tt) nói chuyện tâm trạng tin tức đã gia nhập mạng chưa gia nhập mạng tin nhắn kết bạn

Đánh giá các chức năng cơ bản : 

Đánh giá các chức năng cơ bản Là các chức năng tối thiểu cần phải có của một mạng chia sẻ cộng đồng Dễ thiết kế và thực hiện Là nền tảng cho toàn bộ dự án

Các chức năng mở rộng : 

Các chức năng mở rộng Lưu trữ chia sẻ hình ảnh (photos) Lưu trữ chia sẻ bài hát (music) Lưu trữ chia sẻ ứng dụng Flash (flash apps) Lưu trữ chia sẻ các liên kết hay (link) Viết nhật ký (blog) Chia sẻ các sự kiện (event) như: sinh nhật, đám cưới… Lưu trữ chia sẻ các đoạn phim ngắn (video)

Các chức năng mở rộng (tt) : 

Các chức năng mở rộng (tt) chia sẻ bài hát chia sẻ hình ảnh viết nhật ký chia sẻ phim ngắn chia sẻ liên kết chia sẻ ứng dụng Flash

Đánh giá các chức năng mở rộng : 

Đánh giá các chức năng mở rộng Là các chức năng chính đáp ứng nhu cầu giải trí, chia sẻ thông tin trong thời điểm bùng nổ các thiết bị cầm tay Từng chức năng sẽ hoạt động như một ứng dụng riêng chay trong mạng chia sẻ nhờ hệ thống xây dựng ứng dụng của mạng Việc triển khai các ứng dụng này không ảnh hưởng đến nền tảng có sẵn, có thể làm từng ứng dựng một theo thời gian

Các chức năng nâng cao : 

Các chức năng nâng cao Hệ thống giao tiếp lập trình ứng dụng (API) Hệ thống xây dựng và chia sẻ ứng dụng (application)

Thiết kế kỹ thuật : 

Thiết kế kỹ thuật Mạng chia sẻ này sẽ là một ứng dụng Web Có hai hướng phát triển: Dựa trên mã nguồn một mạng xã hội có sẵn Tự thiết kế hệ thống mới

Thiết kế kỹ thuật (tt) : 

Thiết kế kỹ thuật (tt) Dựa trên mã nguồn một mạng xã hội có sẵn: Ưu: Có thể ra mắt phiên bản đầu tiên trong thời gian rất ngắn Khuyết: Thiết kế rất chung chung, không có định hướng Khó thay đổi và thêm bớt chức năng Khó khắc phục khi có lỗi phát sinh

Thiết kế kỹ thuật (tt) : 

Thiết kế kỹ thuật (tt) Tự thiết kế hệ thống mới Ưu: Hệ thống đi theo đúng định hướng sử dụng và có bản sắc riêng Dễ bảo trì và phát triển chức năng mới Khuyết: Thời gian ra được phiên bản đầu tiên không nhanh bằng sử dụng engine có sẵn Thiết kế không chuyên nghiệp có thể dẫn tới một hệ thống nặng nề, khó phát triển và mở rộng

Thiết kế kỹ thuật (tt) : 

Thiết kế kỹ thuật (tt) Các ngôn ngữ và kỹ thuật: HTML, CSS, JS, AJAX, PHP, MySQL Thiết kế HTML + CSS sử dụng Blueprint CSS framework PHP sử dụng CakePHP Web Application framework HTTP Server sử dụng Apache Database Server sử dụng MySQL

Triển khai hệ thống : 

Triển khai hệ thống

authorStream Live Help