PR_20100806

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagreb, kolovoz 2010. Nezaposlenost i zapošljavanjeu Republici Hrvatskoj - srpanj 2010. -

Slide 2: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Makroekonomski pokazatelji hrvatskoga gospodarstva u 2009. i 2010. godini

Zapošljavanje u srpnju 2010. : 

Zapošljavanje u srpnju 2010. Hrvatski zavod za zapošljavanje Ukupno zapošljavanje: - povećano za 25,7% u odnosu na srpanj 2009. - smanjeno za 1,5% u odnosu na lipanj 2010. Zapošljavanje žena: - povećano za 17,0% u odnosu na srpanj 2009. - smanjeno za 2,4 % u odnosu na lipanj 2010. Zapošljavanje muškaraca: - povećano za 38,1% u odnosu na srpanj 2009. smanjeno za 0,4% u odnosu na lipanj 2010.

Nezaposlenost u srpnju 2010. : 

Nezaposlenost u srpnju 2010. Hrvatski zavod za zapošljavanje Ukupna registrirana nezaposlenost: - smanjena za 1,1% u odnosu na lipanj 2010. povećana za 13,8% u odnosu na srpanj 2009. Nezaposlenost muškaraca: - smanjena za 0,5% u odnosu na lipanj 2010. - povećana za 26,6% u odnosu na srpanj 2009. Nezaposlenost žena: smanjena za 1,5% u odnosu na lipanj 2010. povećana za 4,9% u odnosu na srpanj 2009.

Nezaposlene osobe po županijama, lipanj i srpanj 2010. godine : 

Nezaposlene osobe po županijama, lipanj i srpanj 2010. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje

Slide 6: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Nezaposlene osobe prema razini obrazovanja, srpanj 2010.

Slide 7: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Nezaposlene osobe prema dobi, srpanj 2010.

Slide 8: 

Struktura novoprijavljenih nezaposlenih osoba: Srpanj 2010.  24.039 srpanj 2010. / lipanj 2010. = + 39,9% srpanj 2010. / srpanj 2009. = - 5,0% Prvi puta traže zaposlenje: 8.205 ili 34,1% Bili zaposleni: 15.834 ili 65,9%, a najviše iz djelatnosti: Prerađivačka industrija: 3.022 ili 19,1% Trgovina: 2.811 ili 17,8% Građevinarstvo: 2.200 ili 13,9% Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane: 1.524 ili 9,6% Obrazovanje: 1.518 ili 9,6% Žene: 12.186 ili 50,7% (naspram 49,3% muškaraca) Mlade osobe do 24 g: 10.022 ili 41,7% Osobe u dobi od 50+: 2.237 ili 9,3% Osobe niže razine obrazovanja: 3.922 ili 16,3% Osobe sa srednjoškolskim obrazovanjem: 16.475 ili 68,5% Osobe s višim i visokim obrazovanjem: 3.642 ili 15,2%. Hrvatski zavod za zapošljavanje Ulasci u nezaposlenost - novoprijavljene nezaposlene osobe tijekom srpnja 2010.

Slide 9: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Struktura novoprijavljenih s obzirom na prethodni status aktivnosti, srpanj 2010.

Slide 10: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Struktura novoprijavljenih s obzirom na prethodni status aktivnosti, srpanj 2010.

Slide 11: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Izlasci iz nezaposlenosti – zapošljavanje i ostali razlozi, srpanj 2010.

Slide 12: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Struktura izlazaka iz nezaposlenosti – zapošljavanje i ostali razlozi, srpanj 2010.

Slide 13: 

Srpanj 2010.  16.587 srpanj 2010. / lipanj 2010. = - 1,4% srpanj 2010. / srpanj 2009. = + 26,3% Hrvatski zavod za zapošljavanje Struktura zaposlenih osoba: Žene: 9.110 ili 54,9% Hrvatski branitelji: 882 ili 5,3% Osobe s invaliditetom: 108 ili 0,7% Mlade osobe do 24 godine: 5.078 ili 30,6% Osobe starije od 50 g: 1.536 ili 9,3% Zaposleni u djelatnostima: Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane: 4.093 ili 24,7% Trgovina: 3.290 ili 19,8% Prerađivačka industrija: 2.723 ili 16,4% Građevinarstvo: 1.204 ili 7,3% Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 1.196 ili 7,2% Zaposleni u županijama: Splitsko-dalmatinska: 2.619 ili 15,8% Osječko-baranjska: 1.571 ili 9,5% Grad Zagreb: 1.347 ili 8,1% Vukovarsko-srijemska: 1.124 ili 6,8% Primorsko-goranska: 1.084 ili 6,5% Zaposleni iz evidencije Zavoda temeljem ugovora o radu tijekom srpnja 2010. godine

Slide 14: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Struktura ulazaka u nezaposlenost i zapošljavanja prema županijama, srpanj 2010.

Slide 15: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Struktura ulazaka u nezaposlenost i zapošljavanja prema djelatnostima NKD-a, srpanj 2010.

Slide 16: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Sezonsko zapošljavanje, siječanj – srpanj 2009. i 2010. Zaposleni po djelatnostima: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane: 13.959 ili 52,8% Trgovina: 2.963 ili 11,2% Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo: 2.059 ili 7,8% Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 1.975 ili 7,5% Zaposleni po županijama: Splitsko-dalmatinska: 3.933 ili 14,9% Istarska: 2.516 ili 9,5% Dubrovačko-neretvanska: 2.373 ili 9,0% Primorsko-goranska: 2.370 ili 9,0% Osječko-baranjska: 2.096 ili 7,9% Vukovarsko-srijemska: 2.057 ili 7,8%

Slide 17: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Sezonsko zapošljavanje iz Hrvatske u Saveznu Republiku Njemačku, I. – VII. 2010. godine - obuhvaća rad u: poljoprivredi, ugostiteljstvu (6 mjeseci) i rekreativno-zabavnim djelatnostima (9 mjeseci)

Slide 18: 

Uvjeti stjecanja prava i korištenja naknade tijekom nezaposlenosti od 1. kolovoza 2009. godine: Stjecanje prava – najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca Visina novčane naknade - za prvih 90 dana korištenja 70%, a za preostalo vrijeme 50% od osnovice; za osobe kojima je utvrđena novčana naknada sve do zaposlenja odnosno dok ne nastupi neki od uvjeta za prestanak novčane naknade nakon 12 mjeseci korištenja 40% od osnovice. Najviši iznos novčane naknade – ograničen iznosom minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, i to: za prvih 90 dana do 100%, za preostalo vrijeme korištenja do 80%, a osobama kojima je novčana naknada utvrđena sve do zaposlenja, odnosno nastupanja okolnosti propisanih Zakonom za prestanak prava na novčanu naknadu nakon 12 mjeseci korištenja do 60%. Hrvatski zavod za zapošljavanje Korisnici novčane naknade tijekom nezaposlenosti, srpanj 2010. Broj korisnika NN u srpnju 2010.  70.723 udio u ukupnoj nezaposlenosti  25,0 %  srpanj 2010. / lipanj 2010. = - 2,1 %  srpanj 2010. / srpanj 2009. = + 10,6 %

Slide 19: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja 2010. - rezultati provedbe do 31. srpnja 2010.

Slide 20: 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Radnička cesta 1 10000 Zagreb +385-1-6126-000 +385-1-6126-038 [email protected] *** www.hzz.hr

authorStream Live Help