BIKON_SEMA_baze_poda taka

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

БИКОН ШЕМА БиХ : 

БИКОН ШЕМА БиХ ОПШТИНА БИЈЕЉИНА Пријава за тему: УСПОСТАВЉАЊЕ И КОРИШТЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

УСПОСТАВЉАЊЕ И КОРИШТЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ : 

УСПОСТАВЉАЊЕ И КОРИШТЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПРАКСЕ: 1. ИС за праћење буџетске потрошње 2. ИС за евиденцију овјера потписа, преписа и рукописа 3. ИС за евиденцију основних средстава 4. ИС за праћење тока предмета и интерних прихода 5. ИС за евиденцију ситног инвентара 6. ИС за обрачун исплата 7. ИС за евиденцију општинске имовине 8. ИС за матичну службу

Slide 3: 

ЛИДЕРСТВО, ВИЗИЈА СТРАТЕГИЈА Стратегија развоја општине Бијељина до 2015. године (стратешки циљ бр. 5 –Подизање квалитета услуга и оперативни циљ – Формирање интегралног ИС) Документ: Смјернице развоја ИС АСО Бијељина Одлука о АСО Бијељина (Одсјек за ИТ – сам.орг.јед.) Правилник о систематизацији радних мјеста (опредјељеност за развој властитим ресурсима) Годишњи план рада Одсјека за ИТ УСПОСТАВЉАЊЕ И КОРИШТЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Slide 4: 

КОНСУЛТАЦИЈЕ, ПАРТНЕРСТВО Размјена искустава са другим општинама Канцеларија ОЕБС-а у Бијељини Агенција за обуку- ECDL ДОО ‘’Мега’’ Грађани Запослени УСПОСТАВЉАЊЕ И КОРИШТЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

АКТИВНОСТИ : 

АКТИВНОСТИ Одлука о увођењу интерних ИС Обука Планирање средстава за ИС - буџет

1. Одлука о увођењу интерних ИС : 

1. Одлука о увођењу интерних ИС Дефинисано је увођење интерних ИС у рад АСО Бијељина, послови који се помоћу ових система извршавају, дужности и одговорности корисника, администратора и координатора

1.1. ИС за праћење буџетске потрошње : 

1.1. ИС за праћење буџетске потрошње Ефикасно праћење тока улазних фактура Креирање и праћење интерних фин.докумената Брз приступ оригиналним документима Ефикасно праћење јавних набавки Ефикасно праћење реализације уговора Ефикасно праћење реалног стања буџета Систем је помоћна евиденција систему Трезора

1.2. ИС за евиденцију овјера : 

1.2. ИС за евиденцију овјера Ефикасно пружање услуга грађанима Смањење гужви на шалтерима овјере Олакшан рад службеницима Ефикасна контрола рада службеника Ефикасно претраживање овјера у складу са захтјевима грађана и МУП-а

1.3. ИС за матичну службу : 

1.3. ИС за матичну службу Ефикасно пружање услуга грађанима Изводи се могу добити у главној згради општине или мјесној канцеларији Олакшан рад службеницима Ефикасна контрола рада службеника Формирана заједничка база на нивоу општине

1.4. ИС за праћење тока предмета и интерних прихода : 

1.4. ИС за праћење тока предмета и интерних прихода Ефикасно пружање услуга грађанима Олакшан рад службеницима Ефикасна контрола рада службеника Евиденција задужења и наплате интерних прихода Ефикасно праћење тока предмета

2. Обука : 

2. Обука Обука за ECDL сертификат (основно кориштење рачунара) Интерна обука за кориштење ИС

3. Планирање средстава у буџету : 

3. Планирање средстава у буџету Средства за набавку нових ИС Средства за набавку рачунарске опреме Средства за рачунарску мрежу

РЕЗУЛТАТИ : 

РЕЗУЛТАТИ Поједностављен и убрзан процес пружања услуга Повећан број пружених услуга корисницима Рационалније кориштење људских и материјалних ресурса Побољшан квалитет приступа информацијам Унапређење праћења рада запослених

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ : 

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Позитивно мишљење без резерве Главне службе за ревизију јавног сектора Грађани задовољни ефикасним пружањем услуга у шалтер сали (анкете и књига утисака) Представљање нових ИС путем медија

РАЗМЈЕНА НАЈБОЉИХ ПРИМЈЕРА ИЗ ПРАКСЕ : 

РАЗМЈЕНА НАЈБОЉИХ ПРИМЈЕРА ИЗ ПРАКСЕ АКТИВНОСТИ: - ПУБЛИКАЦИЈЕ: Студија изучавања случаја Приручник- постепени увид у најбоља искуства Чланци/леци – скраћени увид у најбоља искуства CD-ROM (документи, видео записи), Web страница, Медијске кампање - ДОГАЂАЈИ: Дани отворених врата Радионице Семинар - МЕЂУСОБНА САРАДЊА Студијске посјете/размјена усвојених знања Пријатељски савјет Техничка савјетодавна помоћ

2. ГЛАВНИ АСПЕКТИ ПРИМЈЕРА : 

2. ГЛАВНИ АСПЕКТИ ПРИМЈЕРА Пружање услуга грађанима у шалтер сали са нагласком на ИС за овјеру копија, преписа и потписа Праћење интерних прихода ИС за праћење буџетске потрошње ИС за матичну службу

3. КОМЕ БИ БИЛЕ НАМИЈЕЊЕНЕ АКТИВНОСТИ : 

3. КОМЕ БИ БИЛЕ НАМИЈЕЊЕНЕ АКТИВНОСТИ Општине у БиХ, сусједне општине Општине партнери Агенција за информационо друштво Заинтересоване НВО

Slide 18: 

ПЛАН ЗА 2009. годину Развој и имплементација ИС за евиденцију радног времена запослених ИС за управљање и размјену докумената УСПОСТАВЉАЊЕ И КОРИШТЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Slide 19: 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ! УСПОСТАВЉАЊЕ И КОРИШТЕЊЕ БАЗА ПОДАТАКА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

authorStream Live Help