KEM_ptt_matic

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

UMETNA GNOJILA : 

UMETNA GNOJILA Del seminarske naloge

Umetna gnojila : 

Umetna gnojila Gnojenje ali dognojevanje Industrijsko pridobljene snovi Umetna gnojila/minerali ali rudninska gnojila

Vrste umetnih gnojil : 

Vrste umetnih gnojil Glede na vsebino: Enostavna (enokomponentna) Sestavljena (kombinirana) Glede na agregatno stanje: Tekoča Trdna

Enostavna umetna gnojila : 

Enostavna umetna gnojila Vsebujejo le eno primarno hranilo (fosfor, dušik, kalij) Delimo jih na: Dušična Fosforjeva Kalijeva

Dušikova gnojila : 

Dušikova gnojila Delimo na : Sečna ali urea Vsebujejo 36% N v amidni obliki Dobro se topijo Njihovo delovanje ni takojšno Dušikove soli (natrijev nitrat (NaNO3), kalijev nitrat (KNO3), kalcijev nitrat (Ca(NO3)2), amonijev sulfat ((NH4)2SO4), amonijev nitrat (NH4NO3) in amonijevklorid (NH4Cl)).

Fosforna gnojila : 

Fosforna gnojila Vsebujejo natrijeve in kalcijeve soli fosforne kisline (H3PO4): Ca(H2PO4)2 + CaSO4. ->fosforna kislina, H3PO4, vsebuje 54 % P2O5 Smiselna uporaba: mešanje s hranili v rastlinjaku Z dodatkom kisline znižujemo pH namakalne vode.

Kalijeva gnojila : 

Kalijeva gnojila Med kalijeva gnojila sodita: Kalijev klorid (KCl) Vsebuje 60% K2O Najcenejši vir kalija Omejen zaradi prisotnosti klora Občutljivost rastlin Kalijev sulfat (K2SO4) Z njim gnojimo ko želimo tla obogatiti z žveplom

authorStream Live Help