PR_20100707

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagreb, srpanj 2010. Nezaposlenost i zapošljavanjeu Republici Hrvatskoj - lipanj 2010. -

Slide 2: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Makroekonomski pokazatelji hrvatskoga gospodarstva u 2009. i 2010. godini

Zapošljavanje u lipnju 2010. : 

Zapošljavanje u lipnju 2010. Hrvatski zavod za zapošljavanje Ukupno zapošljavanje: - povećano za 9,7% u odnosu na lipanj 2009. - smanjeno za 6,2% u odnosu na svibanj 2010. Zapošljavanje žena: - povećano za 1,2% u odnosu na lipanj 2009. - smanjeno za 5,0% u odnosu na svibanj 2010. Zapošljavanje muškaraca: - povećano za 22,5% u odnosu na lipanj 2009. smanjeno za 7,6% u odnosu na svibanj 2010.

Nezaposlenost u lipnju 2010. : 

Nezaposlenost u lipnju 2010. Hrvatski zavod za zapošljavanje Ukupna registrirana nezaposlenost: - smanjena za 3,6% u odnosu na svibanj 2010. povećana za 15,7% u odnosu na lipanj 2009. Nezaposlenost muškaraca: - smanjena za 3,5% u odnosu na svibanj 2010. - povećana za 30,1% u odnosu na lipanj 2009. Nezaposlenost žena: smanjena za 3,6% u odnosu na svibanj 2010. povećana za 6,0% u odnosu na lipanj 2009.

Nezaposlene osobe po županijama, svibanj i lipanj 2010. godine : 

Nezaposlene osobe po županijama, svibanj i lipanj 2010. godine Hrvatski zavod za zapošljavanje

Slide 6: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Nezaposlene osobe prema razini obrazovanja, lipanj 2010.

Slide 7: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Nezaposlene osobe prema dobi, lipanj 2010.

Slide 8: 

Struktura novoprijavljenih nezaposlenih osoba: Lipanj 2010.  17.177 lipanj 2010. / svibanj 2010. = + 7,5% lipanj 2010. / lipanj 2009. = + 11,2% Prvi puta traže zaposlenje: 3.013 ili 17,5% Bili zaposleni: 14.164 ili 82,5%, a najviše iz djelatnosti: Trgovina: 2.799 ili 19,8% Prerađivačka industrija: 2.753 ili 19,4% Građevinarstvo: 2.001ili 14,1% Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane: 1.281 ili 9,0%. Žene: 8.892 ili 51,8% (naspram 48,2% muškaraca) Mlade osobe do 24 g: 4.759 ili 27,7% Osobe u dobi od 50+: 1.900 ili 11,1% Osobe niže razine obrazovanja: 3.780 ili 22,0% Osobe sa srednjoškolskim obrazovanjem: 10.993 ili 64,0% Osobe s višim i visokim obrazovanjem: 2.404 ili 14,0% Hrvatski zavod za zapošljavanje Ulasci u nezaposlenost - novoprijavljene nezaposlene osobe tijekom lipnja 2010.

Slide 9: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Struktura novoprijavljenih s obzirom na prethodni status aktivnosti, lipanj 2010.

Slide 10: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Struktura novoprijavljenih s obzirom na prethodni status aktivnosti, lipanj 2010.

Slide 11: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Izlasci iz nezaposlenosti – zapošljavanje i ostali razlozi, lipanj 2010.

Slide 12: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Struktura izlazaka iz nezaposlenosti – zapošljavanje i ostali razlozi, lipanj 2010.

Slide 13: 

Lipanj 2010.  16.824 lipanj 2010. / svibanj 2010. = - 6,3% lipanj 2010. / lipanj 2009. = + 9,3% Hrvatski zavod za zapošljavanje Struktura zaposlenih osoba: Žene: 9.332 ili 55,5% Hrvatski branitelji: 1.022 ili 6,1% Osobe s invaliditetom: 144 ili 0,9% Mlade osobe do 24 godine: 4.480 ili 26,6% Osobe starije od 50 g: 1.925 ili 11,4% Zaposleni u djelatnostima: Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane: 4.642 ili 27,6% Trgovina: 2.893 ili 17,2% Prerađivačka industrija: 2.347 ili 14,0% Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 1.411 ili 8,4% Građevinarstvo: 1.110 ili 6,6% Zaposleni u županijama: Splitsko-dalmatinska: 2.384 ili 14,2% Primorsko-goranska: 1.393 ili 8,3% Osječko-baranjska: 1.340 ili 8,0% Grad Zagreb: 1.208 ili 7,2% Zadarska: 1.087 ili 6,5% Zaposleni iz evidencije Zavoda temeljem ugovora o radu tijekom lipnja 2010. godine

Slide 14: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Struktura ulazaka u nezaposlenost i zapošljavanja prema županijama, lipanj 2010.

Slide 15: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Struktura ulazaka u nezaposlenost i zapošljavanja prema djelatnostima NKD-a, lipanj 2010.

Slide 16: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Sezonsko zapošljavanje, siječanj – lipanj 2009. i 2010. Zaposleni po djelatnostima: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane: 10.982 ili 53,9% Trgovina: 2.037 ili 10,0% Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo: 1.721 ili 8,4% Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 1.519 ili 7,4% Zaposleni po županijama: Splitsko-dalmatinska: 2.752 ili 13,5% Istarska: 2.272 ili 11,1% Dubrovačko-neretvanska: 1.994 ili 9,8% Primorsko-goranska: 1.966 ili 9,6% Zadarska: 1.590 ili 7,8%

Slide 17: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Sezonsko zapošljavanje iz Hrvatske u Saveznu Republiku Njemačku, I. – VI. 2010. godine - obuhvaća rad u: poljoprivredi, ugostiteljstvu (6 mjeseci) i rekreativno-zabavnim djelatnostima (9 mjeseci)

Slide 18: 

Uvjeti stjecanja prava i korištenja naknade tijekom nezaposlenosti od 1. kolovoza 2009. godine: Stjecanje prava – najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca Visina novčane naknade - za prvih 90 dana korištenja 70%, a za preostalo vrijeme 50% od osnovice; za osobe kojima je utvrđena novčana naknada sve do zaposlenja odnosno dok ne nastupi neki od uvjeta za prestanak novčane naknade nakon 12 mjeseci korištenja 40% od osnovice. Najviši iznos novčane naknade – ograničen iznosom minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, i to: za prvih 90 dana do 100%, za preostalo vrijeme korištenja do 80%, a osobama kojima je novčana naknada utvrđena sve do zaposlenja, odnosno nastupanja okolnosti propisanih Zakonom za prestanak prava na novčanu naknadu nakon 12 mjeseci korištenja do 60%. Hrvatski zavod za zapošljavanje Korisnici novčane naknade tijekom nezaposlenosti, lipanj 2010. Broj korisnika NN u lipnju 2010.  72.267 udio u ukupnoj nezaposlenosti  25,3 %  lipanj 2010. / svibanj 2010. = - 8,6 %  lipanj 2010. / lipanj 2009. = +13,4%

Slide 19: 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja 2010. - rezultati provedbe do 30. lipnja 2010.

Slide 20: 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Radnička cesta 1 10000 Zagreb +385-1-6126-000 +385-1-6126-038 [email protected] *** www.hzz.hr

authorStream Live Help