tas C4 B1n B1r sunu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİMODÜLÜ KULLANIMI : 

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİMODÜLÜ KULLANIMI

Bu yönetmelik aşağıda belirtilen kanun çerçevesinde çıkarılmıştır. : 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tıklayınız. Bu yönetmelik aşağıda belirtilen kanun çerçevesinde çıkarılmıştır.

Bu yönetmelik kurumlarımız tarafından uygulanmaktadır. Uygulamaların ilk defa olması nedeniyle bir defa daha okunmasında fayda görmekteyiz. : 

Bu yönetmelik kurumlarımız tarafından uygulanmaktadır. Uygulamaların ilk defa olması nedeniyle bir defa daha okunmasında fayda görmekteyiz. Taşınır Mal Yönetmeliği

GİRİŞ EKRANI- KURUM ARAMA : 

GİRİŞ EKRANI- KURUM ARAMA Kurum Bilgileri bulunmaktadır. Bu bölümde Kayıt kontrol yetkilisinin ismi yazmaktadır. Kurumun kayıt kontrol yetkilisi değiştiğinde bu kısımda değişiklik yapılacak daha sonra ilçe MEM’e bilgi verilecektir. İlçe MEM İl konsolide görevlisine bir yazı ile bildirecektir.

Slide 5: 

Giriş Ekranına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından emir / bilgilendirme amaçlı önemli duyurular yazılmaktadır. Bu bölüm zaman zaman kontrol edilmelidir. Bu kısımda modül ile ilgili kılavuzlar bulunmaktadır. İlçe okullarında yeni görevlendirilen kayıt kontrol yetkilileri bu kılavuzları dikkatlice okumalıdır.

FİRMA BİLGİLERİ EKRANI : 

Bu ekran Satın alma yapan okullar tarafından kullanılacaktır. Satın alma yaptığınız Firma Vergi Kimlik no ile arama yapabilirsiniz. Şayet firma kayıtlı değilse YENİ kayıt düğmesine basarak firma bilgilerini eksiksiz bir doldurarak kayıt ekleyebilirsiniz. FİRMA BİLGİLERİ EKRANI

HESAP KODLARI EKRANI 150 HESAP : 

HESAP KODLARI EKRANI 150 HESAP

Slide 8: 

255 HESAP DEMİRBAŞLAR GURUBU

253 HESAP MAKİNALAR GURUBU : 

253 HESAP MAKİNALAR GURUBU

254 HESAP TAŞITLAR GURUBU : 

254 HESAP TAŞITLAR GURUBU

TİF (Taşınır İşlem Fişi) GİRİŞ EKRANI : 

Bu bölümde sol tarafta bulunan giriş işlemleri yapılmaktadır. İlçe MEM yada İl MEM’den gelen taşınırlar BİRİMLER ARASI DEVİR şeklinde girilmelidir. TİF (Taşınır İşlem Fişi) GİRİŞ EKRANI

TİF (Taşınır İşlem Fişi) GİRİŞ EKRANI : 

Dayanağı belgenin tarihi ve Sayısı kısmı size verilen Taşınır işlem Fişi üzerinde yazan tarih ve sayıdır. Hiçbir şekilde Bir kurumdan TİF ÇIKIŞ fişi kesilmeden başka bir kurum birimler arası devir şeklinde malzeme kaydetmemelidir. Diğer bir deyişle alış verişlerde ayniyat makbuzu yerine TİF giriş ve TİF çıkış makbuzları kullanılacaktır. TİF (Taşınır İşlem Fişi) GİRİŞ EKRANI

TİF (Taşınır İşlem Fişi) GİRİŞ EKRANI : 

Modül üzerinde bütün tif giriş işlemlerinde mutlaka RAPORLAR bölümünden TİF GİRİŞ makbuzunun çıktısı alınmalıdır. Muayene Komisyonu tarihi ve sayısı SATIN ALMA yapan Kurumlar tarından doldurulacaktır. TİF (Taşınır İşlem Fişi) GİRİŞ EKRANI

Slide 14: 

Tif Girişde Makbuz ayrıntısı doldurulurken YTL – ve TL hücrelerine dikkat edilmelidir. Okullar TL’li tutarı YTL hanesine yazmakta bu da büyük sorunlara neden olmaktadır.

TİF (Taşınır İşlem Fişi) GİRİŞ EKRANI : 

TİF girişi yapılan malzeme hesap kodlarına uygun olmalıdır. Aksi halde Muhasebe Müdürlüğü kayıtları ile uyuşmamaktadır. Bu nedenle TİF kaydı iyice kontrol edilmeden TİF Çıkış işlemleri yapılmamalıdır. TİF (Taşınır İşlem Fişi) GİRİŞ EKRANI

Slide 16: 

TİF Giriş Rapor ekranının kullanımı TMA0001 - Tif Girişi(Tüketim Malzemeleri) TMA0002 - Tif Girişi(Makine ve Cihazlar)  TMA0003 - Tif Girişi(Taşıtlar)  TMA0004 - Tif Girişi(Demirbaşlar)  Toplu tif raporu dökümünde kullanılır. TİF (Taşınır İşlem Fişi) GİRİŞ EKRANI

Slide 17: 

TİF Giriş Rapor ekranının kullanımı TMA0100 - Tif Girişi(Tüketim Malzemeleri) TMA0101 - Tif Girişi(Makine ve Cihazlar)  TMA0102 - Tif Girişi(Taşıtlar)  TMA0103 - Tif Girişi(Demirbaşlar)  TEKLİ tif raporu dökümünde kullanılır. TİF (Taşınır İşlem Fişi) GİRİŞ EKRANI

DAYANIKLI TAŞINIR TAHSİS GİRİŞ EKRANI : 

Bu ekran ile Kişilere TİF’leri zimmete verme işlemleri yapılır. Okulda çalışmayan görevlendirme ile çalışan kişiler için T.C. Kimlik no ve Adı soyadı girilerek zimmet işlemi yapılmalıdır. Ortak kullanımda olan malzemelerin zimmet işlemlerinde ORTAK kullanım seçilecek Makamca En üst düzeyde olan kişiye zimmet verilecektir. DAYANIKLI TAŞINIR TAHSİS GİRİŞ EKRANI

DAYANIKLI TAŞINIR TAHSİS GİRİŞ EKRANI : 

Kurumların birimlerinin birer oda numarası olması gerekmektedir. Bu nedenle modülde ortak kullanım için oda no seçilmiş olmalıdır. Kişilere zimmet işlemleri tamamlandıktan sonra kişiye özel rapor alınmalı ve imza ettirilmelidir. Zimmete verme ve zimmetten düşürme işlemleri her zaman yapılabilir. Yıl sonu işlemleri ile ilgisi yoktur. Bu ekran her zaman açık olacaktır. DAYANIKLI TAŞINIR TAHSİS GİRİŞ EKRANI

TİF GİRİŞ GÜNCELLEME EKRANI : 

Bu ekran açıldığında iki kısımdan oluşmaktadır. Makbuz Başlığı Tif Giriş tarihi, nosu,ambar no’su kayıt kontrol yetkilisi gibi düzeltmeler yapılır. 2) Makbuz Ayrıntısı Birimi, birim fiyati,özellikleri toplam fiyatı gibi düzeltmeler yapılabilir. TİF GİRİŞ GÜNCELLEME EKRANI ÖNEMLİ NOT: Yapılan düzenleme daha önce muhasebeye verilmiş bir kayıtta ise Muhasebe/Mal Müdürlüğüne bilgi verilmedir. Aksi halde yıl sonunda hesaplar tutmayacaktır.

Slide 21: 

Tif Giriş Güncelleme ekranında; Makbuz Başlığı ekranları kontrol edilmeli AMBAR NO seçilmemmiş kayıt bulunmamalıdır. AKSİ halde MALLAR ambarda gözükmeyeceğinden TAHSİS ekranında çıkmaz. TİF GİRİŞ GÜNCELLEME EKRANI

Slide 22: 

Tif Çıkış İşlemi iki basamaklı bir süreçtir. Öncelikle çeşidine göre çıkış yapılacak daha sonra çıkış onay ekranından onaylanacaktır. Bütün giriş ve çıkışların TİF makbuzları sistemden alınmalıdır. Hatalı girilen TİF’ler çıkış yapıldıktan sonra üzerinde güncelleme düzeltme yapılamaz. Çıkış yaparken dikkatli olunmalıdır. TİF ÇIKIŞ EKRANI

Slide 23: 

150 Hesap da bulunan Tüketim Malzemelerinin çıkışları yapılmalıdır. 253-254-255 Nolu Hesaplarda kayıtlı taşınırlar Tahsis İşlemine tabidir. (Kütüphanede kayıtlı kitaplar hariçtir.) Çıkış Onay Ekranında kayıtlar onaylandıktan sonra raporları alınmalıdır. (TİF ÇIKIŞ evrakı) TİF çıkışların sağı, TİF girişlerin solu imza edilmelidir. TİF ÇIKIŞ EKRANI

Slide 24: 

Sistem üzerinde yapılan bütün işlemlerin çıktıları alınmalı okula gelen malzemelerin sisteme girişi için TİF kağıdı istenmeli, Gönderilen veya kullanıma verilen malzemeler için TİF çıkış kağıdı mutlaka düzenlenmelidir. TİF ÇIKIŞ EKRANI

Slide 25: 

Taşınır mal yönetmeliği gereği harcama birimleri taşınırların yıl sonu işlemleri ile ilgili olarak 25.01.2008 tarihine kadar aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yerine getirmiş olmalıdır. 1. Tüm harcama birimleri taşınır yönetim hesabını hazırlayacaklardır. Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşmaktadır. a) Yıl Sonu Sayımına İlişkin Sayım Tutanağı b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli d) Yıl Sonu İtibarıyla En Son Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin Sıra Numarasını gösterir Tutanak. YIL SONU İŞLEMLERİ (Genel)

Slide 26: 

YIL SONU İŞLEMLERİ (OKUL) a) Yıl Sonu Sayımına İlişkin Sayım Tutanağı 1) Harcama birimleri; http://ilsis.meb.gov.tr adresine kendi şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sistemden yıl sonu işlemlerine girerek raporlar menüsünden yıl sonuna ait sayım tutanağını alacaklardır. 2) Sayım tutanakları, oluşturulan sayım komisyonu tarafından ambarlardaki taşınırlar sayılarak sayım tutanağındaki, ambarda bulunan miktar sütununa ve ilgili satıra yazılacaktır.

Slide 27: 

YIL SONU İŞLEMLERİ (OKUL) 3) Kişilere zimmetle verilen mallar zimmet listesinden kontrol edilecektir. Ayrıca ortak kullanım alanında bulunan mallar sayılarak ortak kullanım alanlarında bulunan miktar sütununa ve ilgili satıra yazılacaktır. Yapılan sayım sonucunda bulunan mal miktarlarıyla sistemdeki mal miktarları karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma sonunda, fazla veya noksan bulunulan mallar ilgili sütunda ilgili satırlara yazılacaktır. 4) Karşılaştırma sonucunda fazla bulunan taşınırlar için Taşınır İşlem Fişi (TİF) girişinden, sayım fazlası işlem türü seçilerek, fazla bulunulan mal miktarları sisteme girilecek ve TİF raporu alınacaktır.

Slide 28: 

YIL SONU İŞLEMLERİ (OKUL) 5) Karşılaştırma sonunda eksik bulunan mallar için öncelikle Kayıttan Düşme Teklif ve Onay tutanağı düzenlenecek ve TİF çıkış işlemlerinden sayım noksanı işlem türü seçilerek eksik bulunan mallar sistemden düşülecektir. 6) Fazla ve eksik mallar için düzenlenen taşınır işlem fişlerine sayım tutanağı eklenerek bağlı bulunulan muhasebe yetkilisine verilecektir. Bu işlemlerden sonra sayım tutanağı komisyon tarafından imzalanacaktır.

Slide 29: 

YIL SONU İŞLEMLERİ (OKUL) b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli sistemden alınacak sayım tutanağıyla karşılaştırılarak kontrol edilecektir. Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli yetkili personel ve Harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır. c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Sistemden alınacak diğer cetvel ise Harcama Birimi Yönetim Hesabı cetvelidir. Harcama Birimi Yönetim Hesabı cetveli dört nüsha olarak düzenlenecek, ilgili personel ve harcama yetkilisi tarafından imzaladıktan sonra, imzalanmak üzere muhasebe yetkilisine gönderilecektir. Harcama Birimi Yönetim Hesabı cetveli muhasebe yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra tekrar harcama yetkilisine gönderilecektir.

Slide 30: 

YIL SONU İŞLEMLERİ (OKUL) d) Yıl Sonu İtibarıyla En Son Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin Sıra Numarasını Gösterir Tutanak. 2- Sayıştay Başkanlığına Gönderilecek Cetveller Yukarıda nasıl düzenleneceği açıklanan, Yıl Sonu Sayımına İlişkin Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile muhasebe yetkilisi tarafından imzalanarak tekrar harcama yetkilisine gönderilen Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetvellerinin birer nüshası Sayıştayın belirleyeceği tarihte Sayıştaya gönderilmek üzere dosyalanacaktır. Aynı şekilde hazırlanan bir dosya da harcama biriminde saklanacaktır.

Slide 31: 

YIL SONU İŞLEMLERİ (İL/İLÇE MEM yapacağı işler) 3-Konsolide Edilecek Cetveller; Bilindiği üzere ilgi (a,b) Genelgeler gereği il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile merkez teşkilatı birimlerinin (taşrada kurumu bulunanlar için) en üst yöneticisi tarafından birer konsolide görevlisi atanmıştı. Harcama birimleri hazırladıkları Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetvelinin muhasebe yetkilisi tarafından imzalanmış bir nüshasını bağlı bulunduğu ilçe konsolide görevlisine ocak ayının sonuna kadar gönderecektir. Konsolide görevlileri harcama birimlerinden aldıkları Harcama Birimi Yönetim Hesabı cetvellerini yetkili kişiler tarafından imzalanıp imzalanmadığını kontrol ederek sistemden aldıkları rapor ile karşılaştırdıktan sonra doğruluğunu onaylayacaklardır.

YIL SONU İŞLEMLERİ (İL/İLÇE MEM yapacağı işler) : 

Konsolide görevlileri bütün harcama birimi yönetim cetvellerini bu şekilde kontrol ettikten sonra yıl sonu işlemleri menüsündeki raporlardan kurumsal bazda alacağı konsolide edilmiş raporların doğruluğunu onaylayacaklardır. Örneğin: A ilçesi ilköğretim okullarından aldığı harcama birimi yönetim hesabı cetvellerini tek tek kontrol ettikten sonra 13.01.31.62 kurumsal kod cetvelini sistemden alarak şubat ayının 15’ine kadar bağlı bulunduğu il konsolide görevlisine gönderecektir. YIL SONU İŞLEMLERİ (İL/İLÇE MEM yapacağı işler)

YIL SONU İŞLEMLERİ (İL/İLÇE MEM yapacağı işler) : 

İl konsolide görevlileri tarafından il merkezinde bulunan harcama birimlerinden alınan Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetvelleri kontrol edildikten sonra ilçelerden gelen konsolide edilmiş cetveller de sistemden kontrol edilerek konsolide edilecektir. YIL SONU İŞLEMLERİ (İL/İLÇE MEM yapacağı işler)

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR : 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE İlçe konsolilde görevlilerini yeteri kadar bilgilenmediği gözlemlenmiştir. İlçelerde bulunan köy okullarına modülün kullanımı konusunda yeteri kadar destek olamamaktadırlar. Okullardaki kayıt kontrol yetkilisi değişimleri olduğunda değişim sonucunda yeni atanan öğretmenlere ilçe tarafından eğitim verilmemektedir. Bu nedenle öğretmenler problemler yaşamaktadırlar. İlçe MEM’ler Modülün doğru kullanımı konusunda İlçe Mal Müdürlüklerine karşı sorumlu olduğundan okullara gerekli desteği verecek teknik bilgiye sahip olmalıdır.İlçe sorunları ilde değil ilçe de çözülmelidir.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR : 

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE: TİF GİRİŞ ve TİF ÇIKIŞ’ları yeterli bilgisi olmayan kişilere yaptırılmamalıdır. TİF GİRİŞ ve ÇIKIŞ işlemlerinin sonunda mutlaka makbuzları sistem üzerinden alınmalıdır. Hesap Kodlarına göre girişler yapılmalıdır. (Örnek : toplu iğne girişi yapılırken sağlık malzemesi olarak değil, Kırtasiye malzemeleri gurubu seçilerek giriş yapılmış olmalıdır.) Teknik konularda İLSİS yöneticilerine, mevzuat ile ilgili tereddüt edilen hususlarda MEM Donatım Şubesine danışılmalıdır. ÖNEMLİ HATIRLATMALAR