BAB 2 PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN KECIL

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN KECIL Definisi Perniagaan Kecil Perusahaan yang bermodalkan kurang dari RM250 ribu, pekerja yang tidak lebh dari 50 orang dan diuruskan oleh seorang atau dua orang prngurus sahaja (milikan tunggal atau perkongsian sahaja) Jenis-jenis Perniagaan Kecil (EKS)

Slide 2: 

PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN KECIL Samb.. PERANCANGAN PEMBANGUNAN DAN MASA DEPAN PERNIAGAAN KECIL Program Pembangunan EKS 1. Program Rantaian Industri (ILP) 2. Program Pembekal Global (GSP) 3. Panel Penasihat Pakar EKS (SEAP) 4. Program Peningkatan Kemahiran 5. Enterpris 50 6. Infrastruktur

Slide 3: 

PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN KECIL Samb.. Peluang perniagaan kecil di Malaysia Selain daripada bantuan kewangan dan program-program pembangunan MITI, syarikat-syarikat juga boleh mendapatkan peluang-peluang perniagaan melalui program-program yang disediakan oleh agensi-agensi/organisasi-organisasi tempatan dan antarabangsa. (Rujuk senarai dalam nota)

authorStream Live Help