Het landschap van het Rijk van Nijmegen

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Het landschap van het Rijk van Nijmegen : 

Het landschap van het Rijk van Nijmegen Van landijs tot stuwwallen

Landijsbedekking van het noordelijk halfrond tijdens het Pleistoceen : 

Landijsbedekking van het noordelijk halfrond tijdens het Pleistoceen

IJsfront van het landijs : 

IJsfront van het landijs

Verticale doorsnede van het landijs : 

Verticale doorsnede van het landijs

Vorming van de eindmorene : 

Vorming van de eindmorene

Grenzen tot waar het landijs gekomen is in de verschillende ijstijden tijdens het Pleistoceen : 

Grenzen tot waar het landijs gekomen is in de verschillende ijstijden tijdens het Pleistoceen

ijslob met aan weerszijden stuwwallen : 

ijslob met aan weerszijden stuwwallen

Kustlijn tijdens de periode voordat het landijs zich ging uitbreiden naar het Zuiden : 

Kustlijn tijdens de periode voordat het landijs zich ging uitbreiden naar het Zuiden

Meanderende rivier in rivierdal in de tijd voordat het landijs kwam : 

Meanderende rivier in rivierdal in de tijd voordat het landijs kwam

ijslob die rivierafzettingen opstuwt : 

ijslob die rivierafzettingen opstuwt

Opgestuwde lagen in een stuwwal : 

Opgestuwde lagen in een stuwwal

Vorming van een stuwwal door de opdringende ijslob : 

Vorming van een stuwwal door de opdringende ijslob

De glaciale landschappen in Nederland en de uiterste grens tot waar het landijs in Nederland kwam : 

De glaciale landschappen in Nederland en de uiterste grens tot waar het landijs in Nederland kwam

ijslob dringt door rivierdal op en vormt daarbij stuwwallen : 

ijslob dringt door rivierdal op en vormt daarbij stuwwallen

Loop van de rivieren voordat het landijs in Nederland kwam : 

Loop van de rivieren voordat het landijs in Nederland kwam

Het oprukkende landijs dwingt de rivieren naar het westen te stromen : 

Het oprukkende landijs dwingt de rivieren naar het westen te stromen

Loop van de grote rivieren tijdens de maximale uitbreiding van het landijs : 

Loop van de grote rivieren tijdens de maximale uitbreiding van het landijs

Grens tussen hoog- en laag-Nederland gevormd door hoogtelijn van NAP+1m. : 

Grens tussen hoog- en laag-Nederland gevormd door hoogtelijn van NAP+1m.

Stuwwallen in Midden-Nederland : 

Stuwwallen in Midden-Nederland

IJslob met stuwwallen, smeltwaterdalen en spoelzandvlaktes : 

IJslob met stuwwallen, smeltwaterdalen en spoelzandvlaktes

Oorspronkelijke ligging van de stuwwallen in het stroomgebied van Rijn en Maas : 

Oorspronkelijke ligging van de stuwwallen in het stroomgebied van Rijn en Maas

Einde : 

Einde