Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπο

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων : 

Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων : 

Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων Έλεγχος των συναρτήσεων, ώστε να λειτουργούν Εισαγωγή εικόνων με φειδώ Σχεδιασμός της εργασίας πρώτα σε χαρτί και μετά υλοποίησή της σε υπολογιστικό περιβάλλον Η εργασία στηρίζει το μάθημα - δεν είναι μάθημα Τι πρέπει να προσέχουμε

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων : 

Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων Προτάσεις διδασκαλίας Δημιουργία γραφημάτων σε μια ποικιλία διαφορετικών μορφών Επίλυση προβλήματος με χρήση fill down μενού (λαβή συμπλήρωσης) και χρήση συναρτήσεων Χρήση συνάρτησης αθροίσεων Μέσος όρος και ερμηνεία γραφήματος Χρήση της γραμμής εργαλείων σχεδίασης

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων : 

Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων Παράδειγμα Εργασία στο περιβάλλον του Excel με θέμα την κατανομή του πληθυσμού σε διάφορες χώρες σε σχέση με την ηλικία και το φύλο. Μπορείτε να ανοίξετε ή να κατεβάσετε το συνοδευτικό αρχείο και να μελετήσετε το παράδειγμα. Σύνδεσμος: http://sunsite.univie.ac.at/Projects/demography

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων : 

Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων Δραστηριότητες στην τάξη 1η δραστηριότητα: Οι μαθητές πραγματοποιούν μια έρευνα μέσα στην τάξη ανάμεσα στους συμμαθητές τους για το πιο δημοφιλές άθλημα. Συγκεκριμένα ρωτώνται, οι προτιμήσεις τους καταμετρώνται και στο Excel δημιουργείται: φύλλο εργασίας με τα αριθμητικά δεδομένα. γράφημα και δίνονται απαντήσεις όπως: ποιο άθλημα είναι δημοφιλέστερο, ποιο είναι το λιγότερο δημοφιλές, υπάρχουν αθλήματα εξίσου δημοφιλή; Στη συνέχεια αυξάνουν την πολυπλοκότητα της έρευνας δεχόμενοι απαντήσεις και από άλλες τάξεις.

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων : 

Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων Δραστηριότητες στην τάξη 2η δραστηριότητα: Το Excel μπορεί να αποτελέσει τον πρόδρομο της σύνδεσης με την αλγεβρική σκέψη και την εισαγωγή στις έννοιες της εξίσωσης και των μεταβλητών. Δίνεται το πρόβλημα: Τρεις ομάδες παιδιών μοιράζονται 100 σοκολάτες. Η 2η ομάδα παίρνει 4 φορές περισσότερες από την 1η ομάδα. Η 3η ομάδα παίρνει 10 σοκολάτες παραπάνω από την 2η ομάδα. Πόσες σοκολάτες έχει η καθεμιά ομάδα;

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων : 

Γιάννης Μόκιας Επιμόρφωση Β Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων Δικτυογραφία http://epublications.bond.edu.au/ejsie www.teacherlink.org/content/math/interactive/interactiveexcel.html www2.ups.edu/community/tofu/lev1f/conframe.htm www.sabine.k12.la.us/class/excel.resources.htm www.internet4classrooms.com/on-line_excel.htm http://ic-schools.net/tutorials/excel-activities.htm www.teachinganlearningsources.co.uk/resourcesexcel.shtml www.suelebeau.com/spreadsheets.htm www.usd.edu/trio/tut/excel www.catawba.k12.nc.us/pages/techtrac/techtrac10/brenda/ssdef.htm