PLE BOOKII

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PLE BOOK : 

PLE BOOK KOŽELOUŽKOVÁ MARIE

Slide 2: 

V této prezentaci bych Vám ráda sdělila mé dosavadní zkušenosti, které jsem získala z předmětu Nové metody vzdělávání….

Objasnění nových pojmů. : 

Objasnění nových pojmů. Základem tohoto kurzu bylo seznámení se s novými pojmy: - PLE - Web 2.0 - BLOG - TLE - LMS

PLE : 

PLE Zkratka PLE vznikla z anglických slov Personal Learning Environments, což lze přeložit jako osobní vzdělávací prostředí. Je to nový pojem, který představuje poslední krok v alternativním přístupu k e-learningu. Pomocí nástrojů a procesů student získává informace, s kterými dále pracuje. PLE pomáha studentům v organizaci svého studia, stanovit si své vlstní učební cíle a také umožňuje komunikaci mezi studenty při učení.

BLOG : 

BLOG Slovo „blog“ vzniklo stažením anglického „web log“ a jehozkrácením.Do češtiny to lze přeložit jako „webový zápisník“. Blog je webová aplikace obsahující příspěvky jednoho editorana jedné webové stránce. Nejčastěji bývají zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí, nejnovější tedy bývají nahoře. Autor se nazývá blogger, v ČR se užívá nejčastěji zkratka g.

Můj blog… : 

Můj blog…

Web 2.0 : 

Web 2.0 Web 2.0 je místo, kde může působit uživatel společně s dalšími uživateli a dokonce i měnit obsah informaci. Na rozdíl od ostatních ne interaktivních míst, kde jsou uživatelé omezeni pouze na pasivní pohled na informace.

TLE : 

TLE Mezi další nové pojmy patří také TLE (Team Learning Environment). Pod TLE si lze představit hlavně týmovou spolupráci. V našem případě mezi UTB a VŠB. Já jsem členem čtvrtého týmu a to společně s: Zapletalová Tereza (vedoucí týmu) - VŠB Wiglaszová Tereza -VŠB Kučerová Michala - UTB Navrátilová Helena - UTB

LMS : 

LMS LMS (Learning Management System) jsou aplikace, které v sobě zahrnují nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah on-line nebo i off-line. LMS aplikací je řada, od těch jednoduchých přes nejrůznější z akademické sféry až po rozsáhlé a složité komerční aplikace. Moodle, AdobeConnect, Microsof Class Server jsou využívány především v ČR.

Mé dosavadní zkušenosti : 

Mé dosavadní zkušenosti V rámci předmětu Nové metody vzdělávání jsem se již seznámila se spoustou nových věcí a také jsem si jich hodně vyzkoušela v praxi. Založila jsem si své PLE, na kterém stále průběžně pracuji. Naučila jsem se pracovat v Moodle. Který je ideálním nástrojem k týmové práci. Založila jsem si svůj blog do kterého vkládám své znalosti. Nejvíce práce mi dalo tvoření PLE a blogu. Není to nijak těžké, jen je potřeba trochu praxe a hlavně zkoušet a nevzdávat se…..

A pokračujeme dále…Nástroje pro nové metody učení se : 

A pokračujeme dále…Nástroje pro nové metody učení se Top 100 Tools For learning - Google Books PBWorks! FreeMind!

Google Books : 

Google Books Tento nástroj je podle mého názoru velice vhodný k rychlému vyhledání literatury. Je pravdou, že zde nenajdete všechny knihy. V některých případech najdete pouze název a stručný obsah, ale i to může být určitou inspirací. Například si pak snadněji vyhledám zdroj literatury v knihovně. Komentář: Tento nástroj jsem doposud nevyužívala. Na Google toho najdete opravdu mnoho, přes obecné vyhledávání, po hledání obrázků, videí a map. Google Books se mi zdá velice přehledný a najdu zde opravdu mnoho knih, které potřebuju při psaní různých seminárních prací či pokud se chci inspirovat, jaké knihy existují na daný okruh problematiky. Určitě tento nástroj využiji při psaní diplomové práce. Jaroslava Jaňáková, tým č.1

PB Works! : 

PB Works! PBWorks je jeden z online wiki systémů, umožňující uživatelům přidávat jak nový obsah, tak i měnit ten stávající a spolupracovat tak na jeho tvorbě, jako např. asi nejznámnější Wikipedia další. Je poměrně rozsáhlý. Používá jej více než 400 000 komunit, z nichž mnohé jsou významnými komerčními klienty, a obsahuje téměř sedm miliónů stránek – je tedy rozsáhlejší než Wikipedia. Stačí se jednoduše zaregistrovat, aktivovat svůj účet přes obdržený e-mail, přihlásit se a můžete se pustit do tvorby vlastních stránek.

FreeMind! : 

FreeMind! FreeMind je svobodný software pro tvorbu myšlenkových map, licencovaný pod GNU GPL. Je napsaný v Javě. Kreslení myšlenkových map je velmi jednoduché a intuitivní. Na plochu zapisujete informace do jednotlivých bloků a spojujete je pomocí linek do stromové struktury. Kliknutím na některý z uzlů se rozbalí nebo zabalí všechny podvětve, takže lze velmi snadno pracovat i s obrovskými myšlenkovými mapami. Pro oživení myšlenkových map jsou k dispozici velké množství symbolů pro naznačení důležitosti a emocí (smilíky, výstražné znaky, upomínky apod.)

Mé dosavadní zkušenosti s nástroji PBWorks a FreeMing. : 

Mé dosavadní zkušenosti s nástroji PBWorks a FreeMing. O těchto nástrojích jsem nikdy neslyšela, takže se s nimi teprve postupně seznamuji. Už teď ale vím, že je to opět velice zajímavá zkušenost, která mě určitě obohatí o další znalosti.