NGUYỄN NAM

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KÍNH CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN! : 

KÍNH CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN!

NHÓM THỰC HIỆN : 

NHÓM THỰC HIỆN LÊ THỊ DUNG VŨ THỊ HỒNG HÀ HÀ THỊ VỸ THỦY THỊ KIM LÀI TRỊNH HỒNG VÂN ĐOÀN VĂN CƯƠNG NGUYỄN VĂN TUẤN ĐÀM QUỐC CƯỜNG NGUYỄN VĂN HUY NGUYỄN HOÀNG LONG VÕ VĂN QUỐC ĐINH VĂN TÀI NGUYỄN NAM

VẤN ĐỀ THUYẾT TRÌNH : 

VẤN ĐỀ THUYẾT TRÌNH SAI LỆCH XÃ HỘI

Slide 4: 

BẠN BIẾT GÌ VỀ SAI LỆCH XÃ HỘI ? BẠN HIỂU THẾ NÀO VỀ NGUYÊN NHÂN SAI LỆCH XÃ HỘI ? BẠN ĐÃ HIỂU GÌ VỀ SAI LỆCH ĐẠO ĐỨC TRONG GIA ĐÌNH HIỆN NAY? NẾU CÁC BẠN CHƯA RÕ XIN HÃY LẮNG NGHE PHẦN THUYẾT TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI.

KHÁI NIỆM : 

KHÁI NIỆM Sai lệch xã hội (lệch chuẩn xã hội) là khái niệm dùng để chỉ các dạng vi phạm khác nhau trong hệ thống các giá trị, chuẩn mực xã hội, tức là sự sai khác cách ứng xử và hành động so với những chuẩn mực đã được xác định. Sai lệch đạo đức là gì ? Đó là sự vi phạm những chuẩn mực đạo đức, giá trị của con người, nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách, phẩm chất đạo đức của mỗi người

NGUYÊN NHÂN SAI LỆCH XÃ HỘI : 

NGUYÊN NHÂN SAI LỆCH XÃ HỘI Tính không đồng bộ, không nhất quán, mâu thuẫn trong hệ thống sẽ dẫn đến sự lúng túng trong hành vi của cá nhân và trong những điều kiện nhất định buộc cá nhân phải lựa chọn chuẩn mực này để vi phạm chuẩn mực khác. Tính không hợp lý của chuẩn mực là nguyên nhân tạo ra sự phản ứng trong hành vi của cá nhân do ý muốn chưa được thực hiện.

Slide 7: 

Tình trạng vô hiệu hóa của một số chuẩn mực nói riêng và mức độ hiệu lực thấp của hệ thống chuẩn mực nói chung có thể làm cho một số sai lệch trở nên phổ biến Nguyên nhân khách quan: sự mất ổn định trong các mặt của đời sống xã hội; tình trạng yếu kém của các cơ quan quản lý; tính không xác định của các vị thế xà xai trò xã hội… Nguyên nhân chủ quan: do nhiều nguyên nhân: về thể chất, tâm lý, trí tuệ; về vị thế, vai trò;về tri thức, năng lực…

CHỨC NĂNG : 

CHỨC NĂNG Sự sai lệch khẳng định giá trị và tiêu chuẩn văn hóa Phản ứng với sự sai lệch là làm rõ ranh giới đạo đức Phản ứng với sai lệch thúc đẩy tính thống nhất của xã hội Sự sai lệch khuyến khích thay đổi xã hội (Theo hướng tích cực)

PHÂN LOẠI : 

PHÂN LOẠI 1. Theo quy mô Sai lệch cá nhân Sai lệch nhóm 2. Theo mức độ Sai lệch theo mức độ thấp Sai lệch xã hội ở mức độ cao 3. Theo tính chất Sai lệch tích cực Sai lệch tiêu cực

Slide 10: 

SAI LỆCH XÃ HỘI THEO QUY MÔ THEO TÍNH CHẤT NHÓM CÁ NHÂN TÍCH CỰC TIÊU CỰC THEO MỨC ĐỘ CAO THẤP TÍNH KHÔNG ĐỒNG BỘ TÍNH KHÔNG HỢP LÝ TÍNH VÔ HIỆU HÓA TÍNH KHÁCH QUAN TÍNH CHỦ QUAN NGUYÊN NHÂN PHÂN LOẠI CHỨC NĂNG THAY ĐỔI XH THỐNG NHẤT XH KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ VĂN HÓA LÀM RÕ RANH GIỚI ĐẠO ĐỨC KHÁI NIỆM SAI LỆCH ĐẠO ĐỨC