Reunió inici curs 2008-09

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BENVINGUTS curs 2008-2009 : 

BENVINGUTS curs 2008-2009 CEIP Lluçanès 2008-09 Assemblea famílies-mestres

Slide 2: 

CEIP Lluçanès 2008-09 Mestres Equip directiu Projectes Currículum Organit- zació Escola i Família Serveis Alumnes

Slide 3: 

CEIP Lluçanès 2008-09 Mestres Equip directiu Projectes Currículum Organit- zació Escola i Família Serveis Alumnes

Currículum LOE : 

COMP BÀSIQUES 6a h AVALUACIÓ ÀREES Currículum LOE CEIP Lluçanès 2008-09

Currículum LOE- Àrees : 

Llengua i Literatura CAT i CAST Llengua estrangera CM Nat, Soc i cultural Ed artística Ed física Matemàtiques Ed ciutadania i drets humans Religió - Ed Valors Currículum LOE- Àrees CEIP Lluçanès 2008-09

Slide 6: 

CEIP Lluçanès 2008-09 Currículum LOE- Competències bàsiques

Slide 7: 

CEIP Lluçanès 2008-09

Slide 8: 

CEIP Lluçanès 2008-09

Slide 9: 

PROJECTE INTERDISCIPLINARI CEIP Lluçanès 2008-09 Currículum LOE

Criteris d’Avaluació : 

Criteris d’Avaluació assoliment competències bàsiques treball fet a casa (tasques reforç, estudi, observació, informació,..) interès i esforç per progressar CEIP Lluçanès 2008-09

Activitats de 6a hora : 

LECTURA Activitats de 6a hora CEIP Lluçanès 2008-09 COMUNICACIÓ ORAL SUPORT APRENENTATGES ESTRATÈGIES MATEMÀTIQUES SENSIBILITZACIÓ ARTÍSTICA SALUT I MOTRICITAT

Slide 12: 

OBJECTIUS DE MILLORA .... RESULTATS EDUCATIUS COHESIÓ SOCIAL ORGANITZACIÓ INTERNA I IMATGE CEIP Lluçanès 2008-09 Projectes: PAC 2008-2012

Slide 13: 

PAC 2008-12 COMPETÈNCIA SOCIAL EDUCACIÓ AMBIENTAL 2006-09 PELE EI 2008-11 2n pla experimental anglès REUTILITZACIÓ LLIBRES PUNTEDU Biblioteca escolar

Slide 14: 

CEIP Lluçanès 2008-09 Organització - Serveis 1. ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA 2. EDUCACIÓ FÍSICA 3. SORTIDES I FESTES ESCOLARS 4. SALUT A L’ESCOLA 5. HORARI I CALENDARI ESCOLAR

Slide 15: 

Gestió: Consell Comarcal d’Osona Preu : 5,80 € - 6,20 € domiciliació bancària / tiquets al caixer Atenció famílies: divendres de 2 a 3 Coordinadora: Judit Vallier (dietista) Activitats per a famílies i alumnes Menus trimestrals amb proposta de sopars. ( Els alumnes han de portar bata. Certificats mèdics per dietes especials. CEIP Lluçanès 2008-09 Serveis: menjador i transport

Mestres-Equip directiu : 

Mestres-Equip directiu CEIP Lluçanès 2008-09

Mestres-Equip directiu : 

Mestres-Equip directiu CEIP Lluçanès 2008-09

Mestres-Equip directiu : 

Mestres-Equip directiu CEIP Lluçanès 2008-09

Mestres-Equip directiu : 

Mestres-Equip directiu CEIP Lluçanès 2008-09

Mestres-Equip directiu : 

Mestres-Equip directiu CEIP Lluçanès 2008-09

Mestres-Equip directiu : 

Mestres-Equip directiu CEIP Lluçanès 2008-09

Mestres-Equip directiu : 

Mestres-Equip directiu CEIP Lluçanès 2008-09

Escola-Famíla : 

Escola-Famíla CEIP Lluçanès 2008-09 Entrevistes: 8 - 9 de gener / 22 - 23 de juny Agenda: eina comunicació família-escola Escola pares i mares / cursos de Català Tutoria-atenció famílies Comissions mixtes

Slide 24: 

Curs escolar: 15 de setembre - 23 de juny 9 de desembre, 23 de gener i 4 de maig (dies de lliure disposició) Jornada intensiva de 9 a 1: 19 de desembre i des del 8 de juny CEIP Lluçanès 2008-09 Calendari escolar

authorStream Live Help