prehistória

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

LA PREHISTÒRIA juanjo cruz 5éb curs 08 - 09

Classificació de la prehistòria : 

Classificació de la prehistòria La Prehistòria te tres etapes paeolitic neolitic EDAT DELS METALLS

Slide 3: 

PALEOLITIC caça pesca recol.lecio ALIMENT habiten

Slide 4: 

NEOLÍTIC van descobrir RAMADERIA agricultura VAN INVENTAR ARTESANIA comerç TELER

Slide 5: 

edat dels metalls es van desenvolupar comerç

authorStream Live Help