La Prehistória

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

LA PREHISTÒRIA jOSE MARTINEZ 5éB MAIG '09

CLASSIFICACIÓ DE LA PREHISTÒRIA : 

CLASSIFICACIÓ DE LA PREHISTÒRIA La prehistòria te tres grans etapes: Paleolitic Neolític Edad dels metalls

Slide 3: 

PALEOLITIC aliment habiten caça recolecció pesca coves campament

Slide 4: 

NEOLITIC VAN DESCOBRIR VAN INVENTAR RAMADERIA AGRICULTURA ARTESANIA COMERÇ TELER

Slide 5: 

van construir es van desenvolupar dolmens cromlecs comerciants artesans Edad dels metalls manhirs

authorStream Live Help