la prehistoria

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ALKA 5éB 2008-2009 LA PREHISTÒRIA

Slide 2: 

-La prehistoria té etapes: PALEOLÍTIC NEOLÍTIC EDAT DELS METALLS LA CSSIFICACIÓ DE LA PREHISTÒRIA

Slide 3: 

PALEOLÍTIC ALIMENTACIÓ CAÇA PESCA RECOL·LECCIÓ HABITEN COVES CAMPAMENTS

Slide 4: 

NEOLÍTIC VAN DESCOBRIR VAN INVENTAR RAMADERIA AGRICULTURA ARTESANIA COMERÇ TELER

Slide 5: 

Edat dels metalls Es van desemvolupar comerciants Artesans Van construir cromlecs dolmens menhirs

authorStream Live Help