Mentorat urban_23.02.2012

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Modul 1 Dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice Investe şte în cariera ta

PowerPoint Presentation:

1.1. Repere teoretice şi legislative în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 1. Dezvoltarea profesională

PowerPoint Presentation:

CARIÉRĂ, cariere , s.f. Profesiune, ocupaţie; domeniu de activitate; timp cât cineva lucrează într-un anumit domeniu. ♦ Etapă, treaptă în ierarhia socială sau profesională. ♦ Poziţie în societate, situaţie bună.– Din fr. carrière. Aplicaţii Pasul 1 Îţi propunem să identifici în 10 minute elemente şi factori ce ar mai putea fi luaţi în considerare în definirea carierei

PowerPoint Presentation:

Să revedem, să analizăm şi să completăm definiţiile de lucru: Cariera presupune o succesiune de etape în urma cărora o persoană ajunge în poziţia dorită Poziţia dorită (pentru cei care şi-au fixat precis ţintele) este una personală, individualizată Această poziţie poate viza, cu ponderi diferite: recunoaşterea socială, importanţa în sistem, prestigiu, puterea, autoritatea, remuneraţia, alte avantaje materiale, siguranţa locului de muncă, program flexibil, rutine zilnice lipsite de stres etc. Cariera presupune o serie de roluri legate de experienţa profesională dobândită în timp, aptitudini, atitudini, comportamentul individual, perceperea individuală a succesiunii etapelor de dezvoltare Exercitarea ocupaţiei şi/sau cariera sunt determinate de organizaţia în care persoana îşi desfăşoară activitatea care poate oferi un cadru propice şi oportunităţi de dezvoltare profesională, sau, dimpotrivă, poate frâna sau bara iniţiativele individuale

PowerPoint Presentation:

Cariera presupune interacţiunea dintre factori organizaţionali şi individuali, factorii motivaţionali având un rol important Cariera oferă o identitate ocupaţională: profesia, poziţia ocupată, organizaţia din care fac parte poziţionează persoana în context social, cu influenţări, condiţionări şi interacţiuni reciproce între organizaţie şi individ (cu implicaţii multiple luând în considerare diversele combinaţii care se pot face, de exemplu între „ unitate şcolară bună”, „cadru didactic bun”, „unitate şcolară slabă”, „cadru didactic slab” etc.) Contextul socio-economic influenţează puternic organizaţiile şi indivizii prin oportunităţi de dezvoltare sau prin constrângeri de diferite tipuri Legislaţia specifică şi mecanismele de aplicare condiţionează exercitarea profesiei şi dezvoltarea profesională

PowerPoint Presentation:

Pasul 2: Revezi factorii şi elementele pe care le-ai listat la pasul 1 şi răspunde la următoarele întrebări: Ai identificat factori şi/sau elemente care pot fi regăsiţi în lista de completări de mai sus? Dacă da, din ce categorie fac parte? De ce crezi că factorii/ elementele identificate prezintă importanţă pentru tine? Dar pentru organizaţia din care faci parte? Ai identificat factori şi/sau elemente care nu pot fi regăsiţi în lista de completări de mai sus? Poţi să reformulezi, astfel încât să fie regăsiţi în listă (eventual ca exemplificări particulare ale cazurilor generale prezentate)? Dacă nu poţi reformula, notează aceşti factori/elemente în spaţiul de mai jos şi menţionează de ce crezi că sunt importanţi/importante :

PowerPoint Presentation:

1.2. Valori, principii, cunoştinţe şi atitudini în dezvoltarea profesională şi personală 1. Dezvoltarea profesională

PowerPoint Presentation:

Să încercăm să ne conştientizăm propriile valori. Defineşte valorile tale printr-un singur cuvânt, care să reprezinte ceva important în viaţa ta, atât sub aspect profesional cât şi personal. Pentru că o valoare o exprimi printr-un singur cuvânt este important să aibă un înţeles clar pentru tine, nu să fie doar concepte abstracte. De exemplu dacă notezi carieră să ai în minte exact la ce referi, sau dacă scrii familie să-ţi fie clar dacă te gândeşti la părinţii şi fraţii/surorile tale sau la tine şi soţul/soţia ta şi copiii voştri, dacă notezi prieteni să te raportezi exact la anume persoane. De asemenea dacă te referi la bani , sau la distracţie să faci corelaţii cu ceva concret, palpabil.

PowerPoint Presentation:

Notează 12 cuvinte care să reprezinte valori importante pentru tine, în ordinea în care îţi vin în minte, spontan, fără să faci distincţie între aspectele personale şi profesionale.

PowerPoint Presentation:

Lecturează lista. Taie trei cuvinte. Mai lectureaz-o o dată şi mai taie trei. Au rămas 6 cuvinte ce reprezintă valori importante pentru tine. Nu uita că fiecare cuvânt are o reprezentare reală, concretă în existenţa ta. Ordonează-le în ordinea importanţei.

PowerPoint Presentation:

În principiu, primele trei sunt cele mai importante şi vor influenţa deciziile majore pe care le iei.

PowerPoint Presentation:

Exerciţiu pornind de la o imagine care surprinde în acelaşi context personaje de diferite vârste cărora li s-a sugerat să escaladeze un munte. Priviţi imaginea cu titlul Atitudini faţă de viaţă

PowerPoint Presentation:

De ce crezi că are acest titlu? În fond este o imagine cu persoane de diferite vârste care încearcă să escaladeze un munte! Notează pe scurt justificarea pe care ai găsit-o. Alege două personaje care îţi plac cel mai mult (le dăm indicativul P de la pozitiv) şi justifică de ce consideri aceste personaje pozitive. Alege două personaje a căror atitudine o dezaprobi cel mai mult (indicative N de la negativ) şi justifică de ce le consideri negative.

PowerPoint Presentation:

Fă acum translaţia: consideră personajele P ca N şi reciproc, N le percepi ca P. Atenţie! Nu schimba personajele; rămâi la cele alese iniţial în fiecare categorie. Găseşte din nou justificarea: Personaj 1P devenit N: Personaj 2P devenit N: Personaj 1N devenit P: Personaj 2N devenit P:

PowerPoint Presentation:

Anumite atitudini pozitive sunt des întâlnite la cadre didactice de succes. Pot fi identificate anumite atitudini care pot explica unele diferenţe între cadrele didactice foarte bune şi ceilalţi. Gândeşte-te la cadrele didactice bune (considerate ca atare de tine şi ceilalţi, fără să se facă raportarea la anumite criterii) pe care le cunoşti. Cum abordează ele situaţiile de mai sus (sau situaţii similare)? Ce atitudine adoptă în fața problemelor şi ocaziilor care se ivesc? Enumeraţi maximum cinci tipuri de atitudini pe care le consideraţi comune persoanei de succes.

PowerPoint Presentation:

Studii asupra cadrelor didactice de succes au relevat faptul că nu există nici un secret care să genereze performanţe superioare constante, capacitatea lor ridicată fiind rezultatul final al combinaţiei de aptitudini, cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, fiecare fiind o bază necesară (dar nu şi suficientă) pentru performanţe ridicate. Să luăm în considerare câteva dintre posibilele atitudini de succes: nemulţumire constructivă proactivitate perseverenţă rezistenţă la panică ascultare empatică încrederea în sine

PowerPoint Presentation:

Compară această listă cu lista ta. Există elemente comune în cele două liste (eventual cu formulări diferite, dar echivalente)? Notează lista comună Prezintă atitudinile identificate de tine

PowerPoint Presentation:

Autoevaluarea Completează tabelul de mai jos prin bifarea căsuţelor corespunzătoare. Încercă să fii obiectiv. În comparaţie cu alţi oameni aflaţi la aproximativ acelaşi nivel, eu arat astfel: Atitudine mult mai puţin ca ceilalţi mai puţin ca alţii la fel ca ceilalţi mai mult ca ceilalţi mult mai mult ca ceilalţi Nemulţumire constructivă Proactivitate Perseverenţă Rezistenţă la panică Ascultare empatică Încrederea în sine

PowerPoint Presentation:

Evaluarea altor persoane Acum te rugăm să colectezi feed-back de la alte persoane. Alege două sau trei persoane care te cunosc bine şi în opinia cărora ai încredere. Cere-le să îţi acorde câteva minute în particular. 1. Explică că doreşti un feed-back obiectiv despre propria persoana ca parte a programului de dezvoltare profesională/personală. (Nu le arăta nici evaluarea proprie şi nici părerile altor persoane) 2. Dacă nu participă la acest program de formare descrie-le atitudinile din tabel şi cere-le un feed-back sincer despre persoana ta. (S-ar putea să fie necesar să revezi descrierile, astfel încât să poţi da explicaţii adecvate). Evită să reacţionezi negativ sau să te justifici. 3. Întreabă fiecare persoană pe care o implici în interevaluare în ce măsură crede că posezi atitudinile incluse în tabel în comparaţie cu alte persoane din cercul comun de prieteni/cunoscuţi. 4. Când ai obţinut punctele de vedere ale fiecărei persoane, mulţumeşte-le, chiar dacă nu îţi place ce ai auzit.

PowerPoint Presentation:

Compararea rezultatelor Când ai terminat discuţiile de interevaluare, introdu evaluarea fiecărui respondent şi evaluarea proprie în tabel. Asupra căror atitudini pentru succes există un acord general? Sunt acestea apreciate pozitiv sau negativ? Asupra căror atitudini sunteţi foarte puţin sau nu sunteţi deloc de acord cu cei care au realizat interevaluarea? Asupra căror atitudini punctele de vedere ale persoanelor care au efectuat interevaluarea sunt mult diferite? De ce credeţi că au apărut aceste diferenţe?

PowerPoint Presentation:

1.3. Importanţa competenţelor UE în dezvoltarea profesională 1. Dezvoltarea profesională http://www.scribd.com/doc/40993327/CELE-8-COMPETENTE-CHEIE-UE http://www.civica-online.ro/competente/competente.html http://www.sar.org.ro/files/439_Raport%20COMPETENTE%20CHEIE%20- %20SAR.pdf http://www.asociatia-profesorilor.ro/Competentele-cheie-europene.html

PowerPoint Presentation:

1. Dezvoltarea profesională 1.4. Modalităţi de dezvoltare profesională Legea Educaţiei Naţionale fixează prin articolul 245 cadrul în care se desfăşoară dezvoltarea profesională a cadrelor didactice: Art. 245. — (1) Pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, formarea continuă este un drept şi o obligaţie

PowerPoint Presentation:

1. Dezvoltarea profesională 1.5. Optimizarea dezvoltării profesionale

PowerPoint Presentation:

Luaţi în considerare un an şcolar (de exemplu anul şcolar anterior), de la 1 septembrie până la 1 septembrie anul următor (incluzând vacanţele). Pentru a face mai uşor estimările la activităţile repetitive (cum ar fi la tip A orele la clasă, pregătirea orelor sau de tip C activităţi casnice etc.) estimaţi întâi pe o lună şi înmulţiţi cu numărul de luni de activitate. Estimaţi numărul de ore pe care le-aţi petrecut efectuând următoarele activităţi:

PowerPoint Presentation:

Numărul de ore este unitatea de măsură pe axe. Fixează pe axe repere (de exemplu 50, 100, 150….ore). Include numărul total de ore de fiecare tip în diagrama de mai jos. Uneşte punctele ce marchează timpul total de fiecare tip, ca în exemplul din diagramă. O activitate perfect echilibrată ar trebui să ducă la o figură apropiată de un romb. Ai obţinut o astfel de figură? Dacă da, bravo! Eşti printre cei extrem, dar extrem de puţini care reuşesc să-şi echilibreze activitatea profesională şi cea personală.

PowerPoint Presentation:

1. Dezvoltarea profesională 1.6. Responsabilitate şi răspundere în exercitarea profesiei didactice

authorStream Live Help