TIN MUNG CN 7 PS, B CHUA LEN TROI web

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHÚA NHẬT THĂNG THIÊN Tin Mừng Mc 16, 15-20

PowerPoint Presentation:

Gospel Mc 16, 15-20 The Ascension of the Lord

PowerPoint Presentation:

"Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa". Tin Mừng Mc 16, 15-20

PowerPoint Presentation:

"He ascended into heaven, seated at the right hand of God". Gospel Mk 16, 15-20

PowerPoint Presentation:

Gospel Mc 16, 15-20 "Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa".

PowerPoint Presentation:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt

PowerPoint Presentation:

Gospel of Jesus Christ of Mark Jesus said to his disciples: "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned.

PowerPoint Presentation:

Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".

PowerPoint Presentation:

.These signs will accompany those who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new languages. They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover."

PowerPoint Presentation:

.Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Đó là Lời Chúa

PowerPoint Presentation:

.So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs. It is the Word of God

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG : Mc 16, 15-20 LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG God's Word is the Living Word

PowerPoint Presentation:

CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

PowerPoint Presentation:

XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Nguồn Internet : Simon hoadalat&40 giây Lời Chúa Biên soạn lại: Mt Lê thanh Xuyến Mùa Phục Sinh, B PLEASE CONTINUE COMMUNICATION MORE GOD'S WORD TRUTH

authorStream Live Help